PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 34 | 73--81
Tytuł artykułu

The Impact of Happiness Capital on Economic Growth

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ kapitału szczęścia na wzrost gospodarczy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęto problem oceny wpływu poziomu zadowolenia z życia mieszkańców państw rozwiniętych na PKB, a także poddano analizie czynniki kształtujące odczuwany dobrobyt. Badanie składa się z dwóch części, w których badany jest wpływ zmiennych odpowiednio mierzalnych subiektywnie i obiektywnie. W pierwszej części pracy weryfikowana jest hipoteza o istotnym bezpośrednim wpływie na poziom oraz tempo wzrostu PKB czynników subiektywnych i niemierzalnych w kategoriach pieniężnych, takich jak poziom zadowolenia mieszkańców z ekonomiczno-społecznych sfer życia. Autorzy wyróżnili obok klasycznych czynników produkcji, takich jak kapitał rzeczowy czy ludzki, również dodatkowy czynnik określony w pracy mianem kapitału szczęścia. Wykorzystując dane panelowe dla państw OECD zbudowano trójczynnikową funkcję produkcji Cobba-Douglasa. W drugiej części badany jest bezpośredni wpływ zmiennych obiektywnych i mierzalnych na szczęście, a przez to, ich pośredni wpływ na poziom produktu krajowego. O ile pierwsza część badania jest realizowana na danych zagregowanych, to część druga wykorzystuje dane na poziomie indywidualnym, wspomagane społeczno-ekonomicznymi charakterystykami regionu, w którym mieszkają respondenci. Dane opisują także poziom ochrony środowiska, edukacji, opieki zdrowotnej oraz wydatki sfery publicznej na te cele. Wnioski sformułowane w pracy mają za zadanie podnosić sprawność realizowania polityki gospodarczej państwa zarówno przez poprawę poziomu subiektywnie odczuwanego zadowolenia, jak również przez wspieranie procesów stymulujących wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors investigate two problems: assessing the impact of the life satisfaction on GDP in developed countries and indication of the factors affecting the perceived well-being. The work consists of two parts where the impact of both subjective and objective variables is measured. Firstly, the authors verify the hypothesis of a significant direct effect of factors immeasurable in monetary terms on the level and growth rate of GDP. A distinction is made between the classic factors of production such as physical or human capital and the additional factor named the capital of happiness. With the use of panel data for OECD countries, the tri-factor Cobb-Douglas production function is estimated. In the second part, a direct impact of objective and measurable variables on happiness is tested and thus their indirect impact on GDP. While the first part of the test is performed on aggregate data, in the second part the data at the individual level supported by socio-economic characteristics of respondents ' is used. The data describes the level of environment protection, education, healthcare as well as the public spending. The concluding remarks address the state economic policy to improve both the level of subjective life satisfaction, and the economic growth. (original abstract)
Rocznik
Tom
34
Strony
73--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Abdallah S. i in.: The (un)Happy Planet Index 2.0. Why good lives don't have to cost the Earth, nef: London 2009.
 • De la Fuente A., Doménech R.; Human capital in growth regressions: how much difference does data quality make? Working Papers, 446, UFAE/IAE, 2000.
 • Di Tella R., MacCulloch R.: Some Uses of Happiness Data in Economics. "The Journal of Economic Perspectives", 20(1), 2006, s. 25-46.
 • Di Tella R., MacCulloch R., Oswald A.J.: Preferences ver Inflation and Unemployment Evidence from Surveys of Happiness. "American Economic Review", 91(1) 2001, s. 335-341.
 • Easterlin R.A.: Will raising the incomes of all increase the happiness of all?, "Journal of Economic Behavior&Organization", 27(1), 1994, s. 35-47.
 • Frey B., Stutzer A.: Happiness, Economy and Institutions, "Economic Journal", 110(466), 2000, s. 918-38.
 • Gruber J., Mullainathan S.: Do Cigarette Taxes Make Smokers Happier. Working Paper 8872, NBER 2002.
 • Heston A., Summers R., Aten B.: Penn World Table Ver. 6.3. Center for International Comparisons of Production, Income and Prices, University of Pennsylvania, 2009.
 • Laibson D.: Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. "Quarterly Journal of Economics", 112(2), 1997, s. 443-77.
 • Lee J.W., Barro R.J.: Schooling Quality in a Cross-Section of Countries .Working Paper NBER 1997.
 • Maslow A.H.: A Theory of Human Motivation. "Psychological Review", 50, 1943, 370-396.
 • Mincer J.: Schooling, Experience, and Earnings. Columbia University Press 1974.
 • Witten I.H., Frank E.: Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques. (2 ed), Morgan Kaufmann, 2005.
 • World Values Survey 1981-2008, Official Aggregate v.20090901. World Values Survey Association, ASEP/JDS, Madrid, Spain.
 • www.ceicdata.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.