PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 | 222--231
Tytuł artykułu

Proces fuzji i przejęcia na gruncie wybranych regulacji prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Merger and Acquisition Processes on the Basis of the Selected Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw należą do procesów nieuniknionych w dobie globalizacji i rozwoju technologii, gdyż prowadzą do realizacji założeń strategicznych przedsiębiorstwa. Procesy łączenia się przedsiębiorstw zmierzają do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, a także osiągania zamierzonych celów finansowych. W niniejszej publikacji dokonano próby prezentacji procesu fuzji i przejęć za pomocą analizy obowiązujących przepisów prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
Mergers and acquisitions of enterprises are inevitable processes in the era of globalization and technology development as they lead to the implementation of the strategic assumptions of a company. Merger processes are aimed at building a competitive advantage in the market as well as achieving the intended financial goals. This publication attempts to present the merger and acquisition processes that ensure building a competitive advantage of an enterprise, based on the selected provisions of applicable law. The research method used in this publication is the analysis of the selected legal regulations pertaining to the merger and acquisition process at the national and European level.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
222--231
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska, doktorantka
Bibliografia
 • Ambukita E. (2014), Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67.
 • Boryczko E., Włodarczyk M. (b.r.), Fuzje i przejęcia w prawie polskim, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, https://www.paih.gov.pl/prawo/fuzje_i_przejecia_w_prawie_polskim (dostęp: 20.04.2018).
 • Cieślińska M., Kowrygo B. (2013), Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie Danone Sp. z o.o., "Handel Wewnętrzny", nr 4(345).
 • Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. (Dz.Urz. UE L 310, 25.11.2005).
 • Grabowska M., Otola I. (2013), Wartość dodana determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Duraj J., Sajnóg A. (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • http://przedsiebiorstwo.edu.pl/spolka-kapitalowa/ (dostęp: 28.04.2018).
 • http://www.codozasady.pl/zgody-korporacyjne-i-inne-zgody-wewnetrzne/ (dostęp: 28.04.2018).
 • https://www.ey.com/pl/pl/newsroom/news-releases/news-ey-20170920-raport-ey-polska-druga-w-regionie-pod-wzgledem-liczby-fuzji-i-przejec-w-i-polroczu-2017 (dostęp: 28.05.2018).
 • https://www.ey.com/pl/pl/newsroom/news-releases/news-ey-20180319-polska-numerem-jeden-pod-wzgledem-liczby-oraz-wartosci-fuzji-i-przejec (dostęp: 28.05.2018).
 • Otola I. (2013), Aspekty podejścia zasobowego w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Zarządzanie", nr 3(23).
 • Rosińska M. (2006), Podstawowe założenia koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstw w kontekście globalizacji, [w:] Rymarczyk J., Michalczyk W. (red.), Integracja a globalizacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L 024, 29.01.2004).
 • Szczepankowski P. (2002), Kreowanie wartości dla właścicieli w strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528772

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.