PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 9--22
Tytuł artykułu

Ograniczenie i zakaz handlu w niedziele w opinii konsumentów

Warianty tytułu
Limitation and Prohibition of Trading on Sundays in the Opinion of Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę ograniczenia funkcjonowania placówek handlowych w wybrane niedziele. Ograniczenia te narzucają odgórne regulacje administracyjne. Celem badania była próba identyfikacji opinii i oceny konsumentów na temat nowej regulacji prawnej dotyczącej ograniczenia i zakazu handlu w niedziele. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w zakresie, której posłużono się badaniami ankietowymi, w których udział wzięło 120 respondentów. Ze względu na podzielność zdań omawianego problemu, trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o akceptację nowej regulacji prawnej przez konsumentów. Mimo to, zaprezentowane wyniki badań wykazały, że brak jest dobrych perspektyw na przyszłe wyłączenie dodatkowych niedziel handlowych, ponieważ respondenci w większości odpowiadali, że nie powinno się zakazywać handlu w niedziele. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of limiting the operation of commercial establishments on selected Sundays. These restrictions are imposed by top-down administrative regulations. The aim of the study was to try to identify opinions and assess consumers on a new legal regulation concerning the restriction and prohibition of trading on Sundays. The work involved the use of a diagnostic survey method in the field of which survey research was used, in which 120 respondents took part. Due to the divisiveness of the sentences of the discussed problem, it is difficult to clearly answer the question about the acceptance of the new legal regulation by consumers. Nevertheless, the presented research results showed that there are no good prospects for the future exclusion of additional commercial Sunday, as respondents mostly responded that trade should not be forbidden on Sundays. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Badanie ok. 70 proc. konsumentów dostrzega wady wprowadzenia zakazu handlu w niedziele [A survey 70 percent of consumers notices the disadvantages of a Sunday trading ban] (2018), Pobrane z: http://m.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/badanie-ok-70-proc-konsumentow-dostrzega-wady-wprowadzenia-zakazu-handlu-w-niedziele,160189.html, data dostępu: 6.07.2018
 • 2. Barczewska A. Praca w handlu w niedziele na nowych zasadach [Work in trade on Sundays under new rules], Gazeta podatkowa nr 8, z dnia 25.01.2018 r., Pobrane z: www.gofin.pl, data dostępu: 25.06.2018
 • 3. Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów [Consumer behavior], PWN, Warszawa 2017, s. 15
 • 4. Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość [Controversies around marketing in Poland - identity, ethics, future], WSPiZ im. L.Koźmińskiego, Warszawa 2004, s.124.
 • 5. Knap R., Konsumenci nie wiedzą, które niedziele są handlowe [Consumers do not know which Sundays is trading] (2018), Pobrane z: www.propertynews.pl, data dostępu: 20.06.2018
 • 6. Przed nami dwie niedziele handlowe - 27 maj i 3 czerwca [Two trading Sundays are ahead of us - May 27 and June 3] (2018), Pobrane z: www.businessinsider.com.pl, data dostępu: 20.06.2018
 • 7. Rochmińska A., Centra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian [Shopping centers - places of spending free time for the inhabitants of Lodz], Łódź, 2011, s.1
 • 8. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku [Consumer behavior on the market], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 13-14.
 • 9. Sklepy wyłączone z zakazu handlu w niedziele (lista wyjątków) [Stores excluded from the Sunday trading ban (exception list)] (2018), Pobrane z: www.otwartesklepy.info, data dostępu: 7.07.2018
 • 10. Szewczak N., Żabka czynna w niedziele, bo jest placówką pocztową. Jest komentarz sieci [Żabka is open on Sunday, because it is a post office. There is a comment from the web] (2018), Pobrane z: https://businessinsider.com.pl, data dostępu: 20.06.2018
 • 11. Szromnik A., Handel i zakupy w niedziele w opinii społecznej - studium porównawcze (cz. I), [Retailing and Shopping on Sunday in Social Perception - a Comparative Study (Part I )], Handel Wewnętrzny, Kraków 2017, s. 410-413
 • 12. Tarapata J, Osobowość czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów na rynku [Personality a factor conditioning consumer behavior in the market] (2011), Pobrane z: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t052_pszw_2011_tarapata__osobowosc_czynnikiem_warunkujacym_zachowania_konsumentow_na_rynku.pdfhttps://businessinsider.com.pl, data dostępu: 20.06.2018
 • 13. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, Tekst z ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek senatu [The text from the Act was finally determined after considering the Senate's amendments], Pobrane z: www.orka.sejm.gov.pl, data dostępu: 15.07.2018
 • 14. Zaskakujący spadek sprzedaży. Zakaz handlu i Wielkanoc odbiły się na wynikach marketów [A surprising drop in sales. The ban on trade and Easter bounced on the results of supermarkets] (2018), Pobrane z: https://www.wp.pl/?s=www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/sprzedaz-detaliczna-zakaz-handlu-wielkanoc,132,0,2406788.html&src01=459af , data dostępu: 20.06.2018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.