PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 36--46
Tytuł artykułu

Sytuacja ekonomiczna gmin wiejskich powiatu makowskiego

Warianty tytułu
The Economic Situation of Rural Commune of Makowski Poviat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena sytuacji ekonomicznej gmin wiejskich powiatu makowskiego na koniec roku 2016. Do opracowania wykorzystano dane liczbowe pochodzące z opracowań Ministerstwa Finansów oraz dane ze sprawozdań finansowych poszczególnych gmin za rok 2016 pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poziom kondycji finansowej wyznaczono metodą bezwzorcową wskaźnika syntetycznego na podstawie wybranych wartości wybranych wskaźników budżetowych i zobowiązań. Potwierdzono, iż kondycja finansowa gmin uzależniana jest od specyfiki danej gminy - pełnionych przez nią funkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the economic situation of rural communes in the county of Makowski at the end of 2016. The study uses figures derived from studies of the Ministry of Finance and data from the financial statements of individual municipalities for 2016 positively evaluated by the Regional Audit Chamber. The level of financial health was determined using the non-standard method of the synthetic indicator based on selected values of selected budget indicators and liabilities. It was confirmed that the financial condition of communes depends on the specificity of a given commune - its functions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Bibliografia
 • 1. Adamek-Hyska D. Bilans i sprawozdanie wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego [Balance sweet and report on the implementation of the budżet In shaping the image of the financial situation of local governments units]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 285 · 2016.
 • 2. Wysocki F., Lira J. Statystyka opisowa [Descriptive statistics], Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2003, s. 173-175
 • 3. Jastrzębska M. Finanse jednostek samorządu terytorialnego [The finance of teritorial government]. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • 4. Niedziałek J., Ossowska L.. Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszalińskiego w latach 2010-2014 [The Financial Conditions Diversification in Koszalin District Communities in the Years 2010-2014]. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszlaińskiej, 1(20), 2017, 197-210.
 • 5. Satoła Ł. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej [The financial condition of municipalities in variable economic situation]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 35, 115-123 -2015.
 • 6. Siemińska E. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa [Methods of mesurement and economic situation evaluation of enterprises]. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora 2002.
 • 7. Sobczyk A. Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania [Local Development - Specific Problems in Financing]. Zeszyty Naukowe SGGW "Ekonomika i organizacja Gospodarki żywnościowej" Warszawa 2010, 125-136.
 • 8. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001875
 • 9. http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/179889/Zadluzenie-na-mieszkanca-w-gminach-2250-2478
 • 10. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat05,05,2018
 • 11. http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/makowski/ 05,05,2018
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528906

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.