PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 9 | nr 2 | 57--74
Tytuł artykułu

Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Formal and Informal Institutions on Development of Public-Private Partnership in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. PPP jest sprawdzoną i efektywną metodą realizacji inwestycji publicznych. Na rozwój PPP w Polsce wywierają wpływ zarówno instytucje formalne, jak i nieformalne. Celem artykułu jest określenie na podstawie badań empirycznych (jakościowych i ilościowych) oraz na podstawie krytycznego przeglądu literatury wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój PPP w Polsce.
Metoda. Zastosowano podejście hybrydowe polegające na połączeniu kilku ilościowych i jakościowych metod badawczych tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) n = 32 z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów PPP po stronie sektora prywatnego (n = 16) i publicznego (n = 16); badanie ankietowe n = 2.805 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (ważne ankiety od n = 257 jednostek) oraz panel ekspertów z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów PPP.
Wyniki. Partnerzy na rynku PPP darzą się ograniczonym zaufaniem. Rynek PPP w Polsce jest zdominowany przez mikroprojekty o wartości poniżej 5 mln PLN, które są szansą na rozwój MSP. Kluczowy jest więc wpływ instytucji formalnych, jak i nieformalnych na MSP, aby zachęcić je do aktywnego uczestniczenia w postępowaniach na wybór partnera prywatnego. Efekt synergii można uzyskać dzięki współpracy instytucji formalnych z nieformalnymi, skierowanej na stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi współpracy i wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: PPP is a proven and effective method of implementing public investment. PPP development in Poland is influenced by formal and informal institutions. The aim of the article is to determine, based on empirical research (qualitative and quantitative) and critical review of the literature, the influence of formal and informal institutions on PPP development in Poland.
Methodology: A hybrid approach was used to combine several quantitative and qualitative research methods: individual in-depth interviews (IDI) n = 32 with persons responsible for PPP projects by the side of private (n = 16) and public partners (n = 16); survey n = 2,805 with local government units (valid questionnaires n = 257 units) and panel with PPP experts.
Findings: PPP partners have limited trust to each other. PPP market in Poland is dominated by micro projects worth less than PLN 5 million, which are an opportunity for development of SMEs. So, the impact of formal and informal institutions directed to encourage SMEs to actively participate in the award procedure for private partner is crucial. The synergy effect may be achieved through the cooperation of formal and informal institutions focus on creating conducive environment for the development of cooperation and mutual trust between partners. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
57--74
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Argandona A. (1991). Values, Institutions, and Ethics. University of Navarra, Working Pa-pers, 215, http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0215-E.pdf (dostęp: 29.11.2016).
  • Bank Światowy (2016). Worldwide Governance Indicators 2015, http://info.worldbank.org/governance/wgi/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528956

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.