PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 9 | nr 2 | 75--88
Tytuł artykułu

Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Profitability of Arbitrage Strategies on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Futures Contracts for the WIG20 Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Głównym celem artykułu jest analiza dochodowości strategii arbitrażowych zawieranych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł ma za zadanie uzupełnienie luki badawczej w tym zakresie, dostarczając nowych i przede wszystkim aktualnych danych empirycznych. Jak do tej pory zjawisko arbitrażu na polskiej giełdzie nie było bowiem powszechnie analizowane, a zakres czasowy dostępnych prac obejmował swoim zasięgiem głównie okres pierwszej dekady XXI wieku.
Metoda. W artykule postawiono hipotezę, mówiącą o tym, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie możliwa jest realizacja dochodowych transakcji arbitrażowych, których rentowność przekraczałaby stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka. Do jej weryfikacji wykorzystano archiwalne kwotowania kontraktów terminowych na indeks giełdowy WIG20, a przyjęty okres badawczy objął lata 2007-2017. W artykule rozpatrywany jest przypadek zastosowania strategii arbitrażowej o nazwie cash-and-carry. Wyceny teoretycznej wartości kontraktów dokonano w oparciu o współcześnie stosowaną metodologię. Dochodowość strategii arbitrażowych wyznaczono dla długoterminowego, tj. 12-miesięcznego horyzontu czasowego.
Wyniki. Uzyskane wyniki pokazały, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regularnie pojawiają się możliwości zawierania transakcji arbitrażowych, gwarantujących osiągnięcie zysku ponad poziom stopy wolnej od ryzyka. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The main purpose of the article is to analyze the profitability of arbitrage transaction on the Warsaw Stock Exchange.
Methodology. The main hypothesis verified in the article assumes that on the Warsaw Stock Exchange can be realised profitable arbitrage transactions whose profitability exceed risk-free return. The archive quotations of futures contracts for the WIG20 index were used for its verification. The research period covered the years 2007-2017. The article examines the case of applying the arbitration strategy called cash-and-carry. Valuation of the theoretical value of future contracts was made on the basis of the currently used methodology. The profitability of the arbitration strategies was determined for 12-month time horizon.
Findings. The obtained results have shown that the Warsaw Stock Exchange offers regular opportunities to enter into arbitrage transactions that guarantee a profit over the risk-free rate. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
75--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Gdański, doktorant
Bibliografia
 • Abreu D., Brunnermeier M.K. (2002). Synchronization risk and delayed arbitrage. "Journal of Financial Economics", no. 66, s. 341-360.
 • Białkowski J., Jakubowski J. (2005). Możliwości arbitrażu między rynkiem terminowym a kasowym dla kontraktów na WIG20. "Rynek Terminowy", nr 27(1), s. 15-21.
 • Czerwonka L. (2015). Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dąbrowska-Gruszczyńska K. (2015). Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie kontraktów FW20, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/6_K.Dabrowska-Gruszczynska_Mozliwosci....pdf (dostęp: 26.02.2018).
 • Dzieża J. (2005). O możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Warszawa: GPW.
 • Fama E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "Journal of Finance", no. 25(2), s. 383-417.
 • Friedman M. (1953). The Case for Flexible Exchange Rates. Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Grossman S., Stiglitz J. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. "The American Economic Review", no. 70(3), s. 393-408.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2015). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ross S. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. "Journal of Economic Theory", no. 13(3), s. 341-360.
 • Sharpe W.F., Alexander G.J., Bailey J.W. (1990). Investments. New Jersey: Prentice Hall.
 • Shleifer A. (2000). Inefficient Markets. An Introduction To Behavioral Finance. Oxford: Oxford University Press.
 • Summers L., Shleifer A., (1990). The Noise Trader Approach to Finance. "Journal of Economic Perspectives", no. 4(2), s. 19-33.
 • Szyszka. A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego, http://docplayer.pl/51538719-Ograniczenia-arbitrazu-a-efektywnosc-rynku-kapitalowego.html (dostęp: 26.02.2018).
 • Tversky A., Kahneman D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. "Journal of Risk and Uncertainty",no. 5(4), s. 297-323.
 • Wąs P. (2007). O możliwościach arbitrażu między rynkiem kasowym a terminowym na GPW w Warszawie. "Rynek Terminowy", nr 15.
 • Widz E. (2008). Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce. Lu-blin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zalewski G. (2006). Kontrakty terminowe w praktyce. Warszawa: Wig-Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528962

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.