PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 69--84
Tytuł artykułu

Opłaty dotyczące nieruchomości w związku ze zmianą jej wartości

Autorzy
Warianty tytułu
Real Estate Fees Due to the Change in Its Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie opłat, jakimi są obciążeni właściciele nieruchomości lub użytkownicy wieczyści z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości, których są właścicielami lub wieczystymi użytkownikami. Na wstępie zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z opłatami planistycznymi, nazywanymi także rentami planistycznymi, opłatami adiacenckimi i opłatami z tytułu użytkowania wieczystego. W opracowaniu przedstawione zostały skutki ekonomiczne tych opłat oraz kto i w jakim celu dokonuje wyceny przedmiotowych nieruchomości. W oparciu o akty prawne dotyczące omawianego zagadnienia przedstawiono również kompleksowo procedurę postępowania w zależności od występującej przyczyny wpływającej na zmianę wartości nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the fees charged to property owners or perpetual usufructees for increasing the value of real estate they own or perpetual users. At the beginning, the basic concepts related to planning fees, also referred to as planning rents, adjacency payments and fees for perpetual usufruct were defined. The study presents the economic effects of these fees and who and for what purpose makes a valuation of the real estate. On the basis of legal acts concerning the discussed issue, the procedure of proceeding was also comprehensively presented, depending on the existing cause affecting the change in the value of the property. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Brzezicki T., Fisz I., Morawski W., Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, [Fees and selected property claims], Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 19, 45-46, 66, 251-280.
 • 2. Cymerman R. (red.), Kowalczyk C., Telega T., Opłaty adiacenckie, [Aditional fees], Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn 2010, s. 19.
 • 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, [Local government], Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 332.
 • 4. Dziamski Ł., Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne, [Update of the annual fee for perpetual usufruct. Procedural issues.], Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 62, 75.
 • 5. Etel L., Czy uchwały rad gmin w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej są w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych?, [Are resolutions of municipal councils regarding planning rent and adjacency fee in the supervision of regional accounting chambers?], "Finanse komunalne", nr 3, Warszawa 2010, 34-40.
 • 6. Jaworski J., Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste oraz pierwokup ustawowy, [Updating the fee for perpetual usufruct and statutory pre-emptive purchase], Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 21-22.
 • 7. Krajewska M., Określenie wartości nieruchomości na potrzeby opłat planistycznych, [Determination of the value of real estate for planning fees] (w:) XV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, [XV National Conference of Valuers], 21-23.09.2006 (123-129). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006, (ISBN 83-60231-05-2).
 • 8. Kuryj J., Źróbek R., Źróbek S., Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, [Real estate management with a commentary to selected procedures], Wydawnictwo Gall, Katowice 2012, s. 176.
 • 9. Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Kosicki A., Art. 36, [Article 36], (w:) Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. III, [Act on planning and spatial development. Commentary, ed. III], (393-403). Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • 10. Strzelczyk R., Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, [Taxes and fees for real estate], Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 227-236.
 • 11. Zięty J. J., Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, [Update of the annual fee for perpetual usufruct of land], Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014, s. 86.
 • 12. Ziniewicz M. A., Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich. [Administrative and legal aspects of cessation fees], Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012, s. 19-24.
 • 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [The Act of 23 April 1964. The Civil Code] (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
 • 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 ] (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Act of 21 August 1997 on real estate management] (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
 • 16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Act of 27 March 2003 on spatial planning and development] (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 • 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego [Regulation of the Council of Ministers of September 21, 2004 on property valuation and preparation of an appraisal report] (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528984

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.