PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 41 | 236--252
Tytuł artykułu

The Enterprise Operation Efficiency in Financial Health Assessment on the Example of Financial Analysis of Food Processing Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Skuteczność działania przedsiębiorstwa w oszacowaniu/ocenie kondycji finansowej na przykładzie analizy przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Analiza skuteczności działania przedsiębiorstw dostarcza wiele wartościowych informacji odnoszących się do finansowej kondycji poszczególnych jednostek biznesowych. Jednocześnie nie jest zadaniem łatwym oszacowanie finansowej kondycji przedsiębiorstwa, gdyż stanowi to główny obszar, w którym mogą się znaleźć oszczędności, a także może być usprawniona struktura aktywów. Ponadto, dana jednostka biznesowa może zostać oceniona pod względem płynności oraz finansowej stabilności. Analizowane przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym wy/ukazują stosunkowo wysoką skuteczność działania. Poprzez sprawdzenie obrotu, poniesionych/zużytych kosztów (zużycie materiałów, zużycie energii, obciążenie robocze), obrotu wybranych aktywów oraz analizy pokrycia bieżących aktywów w dniach, przemysł przetwórstwa spożywczego jest oszacowany z punktu widzenia całego sektora przetwórstwa przemysłowego. Wskazane zostały najbardziej skuteczne przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym oraz te, które posiadają nieznaczne problemy ze zużyciem swoich zasobów. Ponadto, zidentyfikowano możliwe obszary usprawnień oraz zmiany w strukturze aktywów analizowanych jednostek. W efekcie przeprowadzonych działań zaprezentowano współczynniki efektywności z okresu 3 lat, wskazujące na fakt, że rok 2008 niekoniecznie był rokiem najlepszym dla przetwórstwa spożywczego. Dodatkowo, przedstawiono wiele problemów związanych z przedstawieniem współczynników efektywności aktywów poszczególnych jednostek biznesowych, jak również zaprezentowano różne podejścia teoretyczne odnoszące się do przedstawionych współczynników. Oszacowanie skuteczności działania stanowi istotny składnik obszernej analizy kondycji finansowej poszczególnych jednostek biznesowych, nie tylko poprzez umożliwienie oceny w oparciu o przeszłość danych jednostek. Przede wszystkim może to powodować poprawę bieżących działań oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, w efekcie dostarczając pożądanej struktury aktywów, po to aby ich wykorzystanie było jak najbardziej skuteczne/efektywne. Może to wpłynąć w znaczący sposób na dochodowość oraz płynność przedsiębiorstwa, pozwalając tym samym na podejmowanie skutecznych decyzji marketingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of operation efficiency of the companies provide much valuable information concerning the financial situation of the business entity. It should not be simplified to just complementation of the enterprise financial condition assessment, because it is a major area where savings may be found, assets structure may be improved and the business entity may be evaluated in terms of its liquidity and financial stability. A multitude of ratios from this area shows that it is very important for assessing the company 's financial health. It provides the essential information about the effectiveness of its functioning and effective use of its resources. The well conducted economic analysis of the company's assets enables to implement changes in the management of fixed assets policy, costs and short-term assets rotation. It is often the answer to the needs of structure changes and improvement of the assets dynamics. The analyzed food processing enterprises have shown relatively high operation efficiency. By examining turnover, cost consumption (material consumption, energy consumption, workload), rotation of selected assets and an analysis of current assets coverage in days, the food processing industry have been assessed in view of the whole industrial processing sector. The most efficient food industries have been indicated, and those ones, which have slight problems with the use of its resources. It has also been attempted to identify some improvements and changes in the asset structure of the analyzed units. Results of operation efficiency ratios have been presented over a period of three years, indicating that in general the year 2008 was not the best year for the food industry. Some problems in interpreting of assets efficiency ratios of the business entity have also been discussed as well as different theoretical approaches to these ratios. Assessment of operation efficiency is an essential component of a comprehensive analysis of the financial health of the business entity not only by enabling to assess the business past. Primarily, it may turn out to be an improvement of current operations and development of future, desirable structure of the assets, so that their use would be the most efficient. This will influence the profitability and liquidity of the business entity and allow for taking up of effective market decisions. (original abstract)
Rocznik
Tom
41
Strony
236--252
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Bibliografia
 • Bednarski L., 1999: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Czekaj J., Dresler Z., 2002: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., 2002: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., 2005: Sprawozdawczość finansowa, WSHiR, Poznań.
 • Karpuś P., 2006: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, UMCS, Lublin.
 • Krajewski M., 2006: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady, efektywność, narzędzia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Skowronek Cz., 2004: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, UMCS, Lublin.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2007: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Wojewoda I., 2010: Analiza sprawności działania przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w latach 2007-2009, [w:] Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Szczecin University, Szczecin.
 • Financial results of non-financial enterprises in 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009, GUS (The Main Statistical Office) publications, http://www.stat.gov.pl (22.01.2010).
 • http://www.pontinfo.com.pl (19.06.2010).
 • www.protalspozywczy.pl (23.04.2010).
 • http://www.stat.gov.pl (22.01.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.