PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 287--298
Tytuł artykułu

Przewagi konkurencyjne gospodarki szwedzkiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitive Advantages of Swedish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szwecja od lat wprowadza rozwiązania prawno-organizacyjne sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, podniesieniu innowacyjności i usprawnieniu transferów nowoczesnych technologii. Celem artykułu jest zestawienie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych uwarunkowań stymulujących rozwój biznesu oraz innowacji w Szwecji z pozycją konkurencyjną tego kraju w latach 2010-2014. Na wysoką pozycję konkurencyjną istotny wpływ miały reformy z przełomu XX i XXI wieku. Jednakże niekontynuowanie ich w kolejnych latach spowodowało chwilową stabilizację pozycji tego kraju w rankingach innowacyjności, a z czasem powolne wyczerpywanie się zdobytych wcześniej przewag. Pomimo wielu udogodnień oferowanych przedsiębiorcom ze strony państwa, pozycja konkurencyjna gospodarki szwedzkiej z roku na rok pogarszała się, a kraje takie jak Szwajcaria czy Singapur wypchnęły ją z pozycji lidera. Choć kraj ten nadal pozostaje w czołówce najbardziej konkurencyjnych państw świata, to kolejne reformy sposobu prowadzenia polityki w obszarze innowacji wydają się być niezbędne. (abstrakt oryginalny)
EN
Sweden has for many years been introducing legal and organizational solutions in order to conduct economic growth of the country, increase innovation and rationalize the transfer of modern technologies. The purpose of this article is to compile institutional and non-institutional factors that stimulate business development and in-novation in Sweden with the competitive position achieved by this country in the years 2010-2014. The greatest influence on high competitive position of this country had all the reforms that were implemented at the turn of the century. However, discontin-uation of regulatory changes in subsequent years, led temporary to a stabilization of the Swedish achievements in the international rankings, and eventually to the depletion of previously acquired advantages. The author concludes that in the period considered, despite many business oriented facilities offered by the state and an innovative approach to business creation, the competitive position of Sweden was deteriorating every single year, and countries such as Switzerland or Singapore took the lead. High competitive position of Sweden from 2010, was an achievement, which in subsequent years could not have been repeated. Despite the fact that the country remains among the most competitive countries in the world, another reforms in the area of innovation seem to be necessary. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Agricultural toward Industrial Swedish economic history, http://www.ekonomifakta.se/en/ Swedish-economic-history/Agricultural-toward-Industrial/, (20.04.2015).
 • Aiginger K., A framework for evaluating the dynamic competitiveness of countries. Structural Changes and Economics Dynamics, Austrian Institute of Economic Research and University of Linz, Wiedeń 1999. http://citeseerx.istpsu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.140.1521&rep=rep1&type=pdf, (20.02.2015).
 • Falkowski K., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Effective language learning, http://www.effectivelanguagelearning.com/language-guide/ language-difficulty, (20.04.2015).
 • Financing a Business in Sweden, http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in- sweden/financing-a-business.html, (20.04.2015).
 • Infrastructure in Sweden, http://viavasterbotten.se/regional-facts/sweden/infrastructure/, (22.04.2015) .
 • Ketels C., Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy, [w:] Expert report number 30 to Sweden's Globalisation Council, Harvard Business School and Stockholm School of Economics, Västeräs 2009.
 • Ketels C., Sweden's position in the global economy, Globaliseringsforum Rapport, Stock-holm 2012.
 • Levin P.T., The Swedish Model of Public Administration: Separation of Powers - The Swedish Style, JOAAG, Vol. 4. No. 1, Sztokholm 2009, http://joaag.com/uploads/4-_4_1 Levin-Final.pdf, (20.04.2015).
 • Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 2011.
 • Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej- podstawy teoretyczne, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 • Molęda K., Związkowcy z klasą. Jak działają związki zawodowe w Skandynawii, http:// gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/483407,zwiazki-zawodowe-w-skandynawii-jak- dzialaja-zwiazkowcy-w-szwecji-norwegii.html, (20.04.2015).
 • Mońko D. M., Publiczny dostęp do informacji znajdujących się w posiadaniu władz szwedzkich, Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.freepress.org.pl/old/Szwecja.pdf,.
 • Radło M. J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, [w:] Bieńkowski W. i inni, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań.
 • Santarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008, http://www.www.e-msp.pl/iiles/74/ 81/194/4372.pdf, (22.04.2015).
 • Schwab K., The Global Competitiveness Report 2013-2014, Światowe Forum Ekonomiczne, Genewa 2014, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2013-14.pdf, (20.04.2015).
 • Schwab K., The Global Competitiveness Report 2014-2015, Światowe Forum Ekonomiczne, Genewa 2014. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness Report_2014-15.pdf, (20.04.2015).
 • Szwecja - przewodnik po rynku, http://szwecja.net/EK/PLUS/Gospo/szwecjaprzewodnik 16062004c.pdf, (22.04.2015).
 • Tajemnica sukcesu szwedzkich innowacji, http://www.spcc.pl/node/12556, (20.04.2015).
 • Transparency International, http://www.transparency.org/country
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528994

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.