PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 299--308
Tytuł artykułu

Zadłużenie sektora samorządowego w polskim systemie finansów publicznych w latach 2010-2014

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Debt of Sector Local Government in Polish Public Finance System in 2010-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problemy związane z zadłużeniem sektora samorządowego w Polsce w latach 2010-2014. Głównym celem pracy była próba ustalenia zależności pomiędzy poziomem wydatków inwestycyjnych, a wielkością zadłużenia tego sektora. Według autora wzrost poziomu wydatków inwestycyjnych pociągał za sobą zwiększenie zadłużenia w przyjętym do badania okresie. Do zbadania tego problemu wykorzystano analizę danych statystycznych, a otrzymane wyniki zostały uzupełnione o wnioski z badań innych autorów dostępne w literaturze przedmiotu. W wyniku przeprowadzonych badań można powiedzieć, że niekorzystna alokacja środków pochodzących z kredytów i pożyczek na wydatki bieżące JST oraz spadek udziału w wydatkach inwestycyjnych ogółem tych podmiotów może świadczyć o nieodpowiedzialnej i nierozwojowej polityce władz tych jednostek. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses issues related to the debt of the sector local government units in Poland in 2010-2014. The main objective of the study was to determine the relationship between the level of investment expenditure and the amount of debt in this sector. According to the author, the increase in the level of investment expenditure has led to an increase in debt in the period considered. The analysis of statistical data was used to investigate this problem, and the results obtained were supplemented by conclusions from other authors' literature available in the literature. The unfavorable allocation of funds from loans and advances to current expenditures of local government units and the decrease in the share of total investment expenditure of these entities may prove irresponsible and non-developmental policies of these units. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych
Bibliografia
  • Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
  • Dobrzyński P., Prawne instrumenty ograniczające poziom zadłużenia, [w:] Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, P. Walczak (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
  • Poniatowicz M., Szołno-Koguc J., Pomorska A., Dobry dług vs. zły dług, czyli o specyfice zadłużenia samorządowego, [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Szołno-Koguc J., Pomorska A. (red.), Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
  • Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolter Kluwer Business, Warszawa 2010.
  • Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
  • Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST za poszczególne lata, https://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML& file =index&page=publ_sprawozdania.
  • Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych Polski w latach 2009-2014. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z2013 r. poz. 885, z późn. zm.
  • Ziółkowska K., Komponenty długu publicznego, [w:] Walczak P., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528996

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.