PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 325--340
Tytuł artykułu

Aktywność społeczna kobiet w województwie świętokrzyskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Women Social Activity in the Świętokrzyskie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena aktywności społecznej kobiet z województwa świętokrzyskiego. W pracy zastosowano metody analizy literatury przedmiotu i statystyki opisowej. Podstawę empiryczną niniejszego tekstu stanowią badania ankietowe kobiet zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, zrealizowane pod koniec 2014 r. Analiza wykazała, że badane kobiety cechuje stosunkowo niski poziom aktywności społecznej. Stosunkowo rzadko biorą udział w spotkaniach i konsultacjach z władzą lokalną, niechętnie uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, słabo znają organizacje pozarządowe na poziomie lokalnym. Jednocześnie wyróżniają się wrażliwością na krzywdę innych, częściej wybierają przedstawicieli do organów różnego szczebla. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to assess the social activity of women from the Świętokrzyskie region. The study used a methods of analysis of literature and descriptive statistics. The basis of this paper are the empirical surveys of women living in the Świętokrzyskie region, conducted in 2014. The analysis found that the surveyed women is characterized by a relatively low level of social activity. Rarely take part in meetings and consultations with local authorities, are reluctant to participate in solving local social problems, poor knowledge of non-governmental organizations at the local level. They distinguished by sensitivity to the suffering of others, often elect representatives to the authorities at various levels of local government. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adamiak P., Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1 % i wizerunek organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014.
 • Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w IV kwartale 2014 r. Informacja sygnalna, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2015.
 • Aktywność społeczna mieszkańców województwa świętokrzyskiego - diagnoza społeczeństwa obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2013.
 • Aktywność społeczna Polaków-poziom zaangażowania i motywacje. Komunikat z badań 2011, BS/62/2011, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Golinowska S., O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, "Polityka społeczna", 2011, nr 5-6.
 • Gwiazda M., Roguska B., Jak się żyje w województwie świętokrzyskim, CBOS, "Opinie i diagnozy" 2008, nr 11(3).
 • Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, (red.) A. Olech, Warszawa 2011.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie" (KSRR), przyjęta przez Radę Ministrów13 lipca 2010 r.
 • Kościołek A., Aplikacyjne rezultaty analiz problemów społecznych w perspektywie instytucjonalnej, [w:] Analiza lokalnych problemów społecznych w perspektywie instytucjonalnej, (red.) A. Kościołek, Kielce 2011.
 • Łopaciuk-Gonczyrak B., Mierzenie kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 1-2.
 • Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa 2015.
 • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2012.
 • Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon w województwie świętokrzyskim stan na koniec 2014 r., Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2015.
 • Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050, GUS, 2014.
 • Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995.
 • Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., GUS, Warszawa 2014.
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Szymańczak J., Starzenie się polskiego społeczeństwa, "Studia BAS" 2012, nr 2(30).
 • Sztanderska U., Działalność organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy skierowane do kobiet, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 • Ubóstwo Ekonomiczne w Polsce w 2014 r., Opracowanie sygnalne, GUS, Warszawa 2015.
 • Zalewski D., Lokalne organizacje, konflikty i dialog, "Polityka Społeczna" 2011, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529002

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.