PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 121--133
Tytuł artykułu

Ekoporty jako kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów miasta Szczecina

Warianty tytułu
Ecoports as a Comprehensive Selective Collection System for Waste of Szczecin City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki dotyczące działalności i funkcjonowania Ekoportów w Szczecinie. Dokonano analizy na podstawie danych uzyskanych z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (ZUK). Z roku na rok świadomość mieszkańców oraz regularne korzystanie z istniejących Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych rośnie. W ostatnich latach Ekoporty odwiedziło ponad 366 tysięcy mieszkańców. Najczęściej do Ekoportów mieszkańcy Szczecina oddają odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady gabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. W dalszej części publikacji zaprezentowano najważniejsze regulacje prawne dotyczące zasad gospodarowania odpadami w Polsce. Regulacje te zobowiązują gminy do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected results regarding the operation and functioning of Ecoports in Szczecin. The analysis was based on data obtained from the Municipal Services Office in Szczecin (ZUK). From year to year, awareness of residents and regular use of existing Selective Municipal Waste Collection Points is growing. In recent years, over 366 thousand inhabitants visited Ecoports. Most often, the inhabitants of Szczecin hand over construction and demolition waste to the Ecoports, as well as the overall size of waste, used electronic and electrical equipment. The next part of the publication presents the most important legal regulations regarding waste management rules in Poland. These regulations oblige municipalities to maintain cleanliness and order in the commune and create separate collection points for municipal waste. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin za 2016 rok, [Analysis of the municipal waste management system in the City of Szczecin for 2016], Szczecin 2017, s. 14-15.
 • 2. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin za 2017 rok, [Analysis of the municipal waste management system in the City of Szczecin for 2017], Szczecin 2018, s. 57, 59.
 • 3. Banaś J., Lutek W., Przystupa A., Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Polsce, [Selective municipal waste collection in Poland], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 99, 2016, s. 20.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz. Urz. UE L 312 z 22 listopada 2008 r., s. 3.
 • 5. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego, Uchwała Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028, Szczecin 2017, s. 4-5.
 • 6. Dziadkiewicz B., Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami dokumentów, [Municipal waste management rules. Guide with document patterns], Wyd.: Municipium, wydanie I, Warszawa 2011, s. 47-48.
 • 7. Kupczyk T., Żebrowski M., Sosnowska K., Tomys I., Zarządzanie gospodarką odpadami - nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian, [Waste management - new challenges, benefits, proposals for changes], Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 32.
 • 8. Lipska D., Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa, [Waste and wastewater management], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydanie I, Łódź 2016, s. 33-34.
 • 9. Przepiera M., System selektywnej zbiórki odpadów w Szczecinie, [A system of selective waste collection in Szczecin], Urząd Miasta Szczecin, Szczecin 2011, s. 8.
 • 10. Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego [Recommendations for the construction of a network of repairs and re-use as well as guidelines for the minimum functionality of selective collection points for municipal waste for local government units], SWECO Consulting sp. z o.o., Poznań 2017, s. 67.
 • 11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289), art. 3b ust. 1 pkt. 1, art. 3c ust. 1 pkt. 1-2.
 • 12. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) zwana ",ustawą śmieciową".
 • 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21).
 • 14. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 228).
 • 15. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 122).
 • 16. Wiadomości Szczecin, EcoSzczecin, wrzesień/październik 2017, s. 5 www.wiadomosci.szczecin.eu, data dostępu 31.05.2018
 • 17. Wolak E. Kilka słów o perspektywie finansowej w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, [A few words about the financial perspective in the management of municipal waste], Zarządzanie gospodarką odpadami nowe wyzwania, korzyści, propozycje zmian, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 12.
 • 18. Załącznik do Zarządzenia nr 9/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - EKOPORTÓW, rozdział 2. Obsługa punktów, § 6, s. 1, 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529038

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.