PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 46 | 115--129
Tytuł artykułu

Status and Development Trends of Agritourism in Poland and the Ukraine

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w Polsce i na Ukrainie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel. Celem artykułu było przedstawienie stanu i perspektyw rozwoju agroturystyki w Polsce i na Ukrainie.
Metoda. W opracowaniu uwzględniono dane statystyczne pochodzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Turystyki oraz literatury krajowej i zagranicznej.
Wyniki. W 1993 roku w Polsce istniało około tysiąca gospodarstw agroturystycznych, natomiast w 2012 roku ich liczba wzrosła do 7,6 tys., co stanowi 0,5% ogólnej liczby gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Mieszkańcy wsi są coraz bardziej zainteresowani działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych i ofertami odpowiadającymi zróżnicowanym potrzebom turystów. Jednocześnie turyści są głęboko zainteresowani spędzaniem wolnego czasu na wsi.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Jak pokazują badania wielu autorów, turyści doceniają uroki wsi, tj. spokój, cisza, możliwości nawiązywania relacji społecznych. Jednak oczekują wysokiej jakości usług, a także bogatej oferty animacji czasu wolnego. Ukraina ma ogromny potencjał w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju agroturystyki.
Implikacje praktyczne. Prezentacja najważniejszych kierunków rozwoju agroturystyki w Polsce i na Ukrainie.
Oryginalność. W artykule przedstawiono stan i perspektyw rozwoju agroturystyki w Polsce i na Ukrainie.
Rodzaj pracy: artykuł naukowy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The aim of the article is to present the state and prospects of development of rural tourism in Poland and the Ukraine.
Method. The analysis included data taken from the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Central Statistical Office, the Institute of Tourism as well as domestic and foreign literature.
Findings. In 1993, there were around one thousand agritourism farms in Poland, while in 2012, their number increased to 7.6 thousand which represents 0.5% of the total number of agritourism farms in Poland. Country dwellers are increasingly interested in economic activities within the range of rural tourism and propose offers suiting the diverse needs of tourists. At the same time, tourists are deeply interested in spending their free time in the countryside.
Research limitations and conclusions. As research studies of many authors show, tourists value the charms of the countryside, i.e. peace, tranquillity and possibilities to make social relationships. However, they expect high-quality services and infrastructure as well as a rich offer of free time animation. Ukraine has great potential for multifunctional rural development and the development of agritourism.
Practical implications. Presentation of the most important directions of development regarding rural tourism in Poland and the Ukraine.
Originality. The article presents status and developmental trends of agritourism in Poland and the Ukraine.
Type of paper. Research article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
 • National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Agriculture and food economy in Poland in 2012 - a report prepared upon the request of the Ministry of Agriculture and Rural Development. (2013), Collective editing of the Institute of Agricultural and Food Economics. Warsaw.
 • Accommodation according to the state on July 31, 2013 and the use of tourist accommodation in July and August 2013. stat.gov.pl.
 • Accommodation as of 31 July 2014 and its utilization in the first half of 2014.
 • According to data taken from the CSO, in 2012 in Poland there were 1543.5 agricultural farms. www.farmer.pl/fakty/polska/w-polsce-sa-373-gospodarstwa- posiadajace-ponad-tysiac-ha,40756.html (access date: 24.02.2014).
 • Agriculture and food economy in Poland in 2012 - a report prepared upon the request of MR and RW. Collective editing of Institute of Agricultural and Food Economics, Warsaw 2013.
 • Bednarek-Szczepańska M. (2015), Agroturystyka w Polsce [Agritourism farms in Poland], Wydawnictwo IGiPZ PAN. http://www.igipz.pan.pl/ en/zpz/zbtow/prezentacje/ Kwatery_prywatne_w_przestrzeni.pdf, p. 48 [entrance 15.04.2015].
 • Bogusz M., and Kmita-Dziasek E. (2015), Pens education as an example of innovative entrepreneurship in rural areas, PAN Committee of Economy and Regional Planning, CDR Krakow Branch, Cracow-Warsaw.
 • Central Statistical Office "Tourism", a series of "Information and Statistical Papers" with successive years of research of the Institute of Tourism for the years 2002, 2003, 2004, 2005.
 • Clarke J. (1999a), Farm accommodation and the communication mix, "Tourism Management", Vol. 17 (3) (Issue 1), pp. 611-620.
 • Clarke J. (1999b), Marketing structures for farm tourism: beyond the individual provider of rural tourism, "Journal of Sustainable Tourism", Vol. 7 (Issue 1), pp. 26-47.
 • Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997), Agroturystyka, koszty, ceny, efekty [Agritourism, costs, prices, effects], Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Drzewiecki M. (1995), Agroturystyka [Agritourism], Wydawnictwo Świadectwo, Bydgoszcz.
 • Jagusiewicz A., Legienis H. (2006, 2007), Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 i 2007 roku [Resources of accommodation individual accommodation in Poland in 2006 and 2007].
 • Kurek W., and Mika M. (2011), Turystyka jako przedmiot badań naukowych [Tourism as a subject of scientific research]. [in:] Turystyka [Tourism], (ed.) W. Kurek. Wydawnictwo PWN, Warszawa, p. 11.
 • Marques H. (2006), Searching for complementarities between agriculture and tourism - the demarcated wine-producing regions of northern Portugal, "Tourism Economics", no. 12, (Issue 2), pp. 147-155.
 • McGehee N.G. (2007), An agritourism systems model: a Weberian perspective, "Journal of Sustainable Tourism", nr 15, (Issue 2), pp. 111-124.
 • Ministry of Agriculture and Rural Development, Central Statistical Office and Institute of Tourism.
 • Ollenburg C., and Buckley R. (2007), Stated economic and social motivations for farm tourism operators, "Journal of Travel Research", Vol. 45, (Issue 4), pp. 444-452.
 • Oppermann M. (1996), Rural tourism in Southern Germany, "Annals of Tourism Research", nr 23, (Issue 1), pp. 86-102.
 • Roman M.(a) (2015), Agritourism farms owners' competence in running their economic activities, "Polish Journal of Management Studies", vol. 11, nr 1, pp. 168-180.
 • Roman M.(b) (2015), The impact of the global economic crisis tourism in Poland and in selected countries, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 1 (35), pp. 107-114.
 • Sikora J. (1999), Organizacja ruchu turystycznego na wsi [Organization of tourist movement in the countryside]. Wydawnictwo WSiP, Warszawa.
 • Sznajder M., Przezbórska L. (2006), Agroturystyka [Agritourism], Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • The official web-site of the State Statistics Committee of the Ukraine (1995- 2015), "Statistic information", available at: www.ukrstat.gov.ua.
 • Tourism in 2012. CSO 2013 (www stat.gov.pl, date of access 28. 03. 2014).
 • Turystyka w 2011. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2011. pdf.
 • Zaburanna, L. (2012), Tourist entrepreneurship in agriculture: theory, organization, NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
 • Zaręba D. (2006), Ekoturystyka [Ecotourism], Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Zinko Y., Horishevsky P., Petrishyn M. (2008), Market research Rural Tourism in the Carpathian region, "Scientific Journal of the National Agrarian University", Vol. 124, pp. 73-80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.