PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 79 nr 2 Management and Finance in a "Flat World" | 13--25
Tytuł artykułu

Ecological Risk Implementation Costs in Mining Production in Poland in the Context of Emission of Air Pollution

Warianty tytułu
Koszty realizacji ryzyka ekologicznego w produkcji górniczej w Polsce w kontekście emisji zanieczyszczeń powietrza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest identyfikacja, analiza i ocena kosztów realizacji ryzyka ekologicznego w polskim górnictwie w latach 2008-2015. By tak postawiony cel zrealizować, w pierwszej części artykułu analizie poddaje się źródła ryzyka środowiskowego generowane przez działalność kopalń węgla w Polsce. Następnie w drugiej części opracowania scharakteryzowanym źródłom ryzyka przypisuje się koszty środowiskowe związane z ich realizacją. Ocenę kosztów środowiskowych przeprowadzono przy wykorzystaniu statystycznych miar struktury i dynamiki oraz trendów historycznych. Ocena ta została zaprezentowana w ujęciu bezwzględnym odnoszącym się do całkowitych kosztów ekologicznych i w ujęciu względnym w przeliczeniu na tonę wydobywanego surowca. Jej przeprowadzenie pozwoliło na zweryfikowanie następujących hipotez badawczych: H1: Wraz ze zmniejszaniem poziomu wydobycia węgla w Polsce maleje natężenie ryzyka ekologicznego oraz H2: Wraz ze zmniejszaniem poziomu wydobycia węgla w Polsce maleją koszty realizacji ryzyka ekologicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this article is to identify, analyze and assess the cost of ecological risk implementation in Polish mining industry in the years 2008-2015. To implement such a goal, the first part of the article analyses the sources of environmental risk originating in the activity of Polish coal mines. Next, in the second part, identified risk sources are assigned environmental costs associated with their implementation. The assessment of environmental costs was made with the use of statistical structures and dynamics indices, as well as historical trends. This assessment was presented in an unconditional perspective, referring to the total ecological costs and in conditional perspective, calculated per tonne of the extracted raw material. This assessment made it possible to verify the following working theories: T1: With the decrease of coal extraction in Poland, the ecological risk intensity decreases and T2: With the decrease of coal extraction in Poland, the ecological risk implementation costs decrease.(original abstract)
Twórcy
 • Silesian University of Technology
Bibliografia
 • Árvay J., Demková L., Hauptvogl M., Michalko M., Trebichalský P., 2017, Assessment of Environmental and Health Risks in Former Polymetallic Ore Mining and Smelting Area, Slovakia: Spatial Distribution and Accumulation of Mercury in Four Different Ecosystems, Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 144: 236-244.
 • Bijańska J., Wodarski K., 2014, Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, No. 70: 53-65.
 • Bluszcz A., Kijewska A., 2017, Economic Growth and the Level of Emission of the Visegrad Group Compared to Other EU Countries, in: S. Kapounek, V. Krutilova, Enterprise and Competitive Environment. 20th Annual International Conference, Brno: Mendel University, 158-166.
 • Caputa W., 2001, Zarządzanie kosztami a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, in: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Mariet A-L., Pauget B., de Vaufleury A., Bégeot C., Gimbert F., 2017, Using Bioindicators to Assess the Environmental Risk of Past Mining Activities in the Vosges Mountains (France), Ecological Indicators, Vol. 75: 17-26.
 • Michalak A., Jonek-Kowalska I., 2012, Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pactwa K., Woźniak J., 2017, Environmental Reporting Policy of the Mining Industry Leaders in Poland, Resources Policy, Vol. 53: 201-207.
 • Turek M., Michalak A., 2013, Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty, in: M. Turek (ed.), Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia, Warszawa: Difin.
 • Wodarski K., 2004, Identyfikacja, ocena i pomiar ryzyka w planowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, No. 21: 305-314.
 • Zieliński M., 2015, Profitability of CSR from the Perspective of HRM, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, No. 81: 155-156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529056

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.