PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 174--193
Tytuł artykułu

Postawy przedsiębiorcze studentów z Polski i Litwy oraz ich determinanty - wybrane wyniki badań ankietowych

Warianty tytułu
Entrepreneurial Attitudes of Students from Poland and Lithuania and Their Determinants - Selected Results of Survey Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie stanu przedsiębiorczości studentów z Polski i Litwy oraz określenie uwarunkowań ich decyzji o stworzeniu własnej firmy. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Na potrzeby badania problemu wykorzystano metody analizy literatury przedmiotu, sondaż diagnostyczny z techniką ankiety oraz analizę porównawczą. W artykule po omówieniu teoretycznych aspektów przedsiębiorczości, przedstawiono wyniki badań ankietowych postaw przedsiębiorczych wśród dwóch grup studentów - polskich i litewskich. Pozwoliły przeanalizować postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów i ich skłonność do tworzenia własnej działalności gospodarczej. Poza tym ujawniły determinanty wyboru formy aktywności zawodowej i postawy przedsiębiorczej polskich i litewskich studentów. Uzyskane wyniki wskazują, że studenci z obu krajów wykazywali postawy przedsiębiorcze i byli skłonni do tworzenia własnej firmy. Dostrzegali jednak występowanie dosyć istotnych utrudnień w tworzeniu własnej działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the state of entrepreneurship of students from Poland and Lithuania and to determine the conditions for their decision to create their own company. The article have theoretical and empirical nature. For the purpose of studying the problem, methods of literature analysis, a diagnostic survey with a survey technique and a comparative analysis were used. In the article after discussing the theoretical aspects of entrepreneurship, the results of surveys of entrepreneurial attitudes among two groups of students - Polish and Lithuanian - were presented. They allowed to analyze the entrepreneurial attitudes and behavior of students and their tendency to create their own business. In addition, they revealed the determinants of choosing the form of professional activity and the entrepreneurial attitude of Polish and Lithuanian students. The obtained results indicate that students from both countries showed entrepreneurial attitudes and were willing to create their own company. However, they noticed the existence of quite significant barriers and difficulties in creating their own business. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
174--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • University of Applied Sciences, Vilnius
Bibliografia
 • 1. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji [Entrepreneurship and entrepreneurs of contemporary organizations], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 • 2. Czaja I., Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla [Entrepreneur in the theory of Alfred Marshall], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 799, Kraków 2009.
 • 3. Davidsson P., Determinants of entrepreneurial intentions, the RENT IX Workshop, Piacenza, Italy, Nov. 23-24, 1995, http://eprints.qut.edu.au/2076/1/RENT_IX.pdf (dostęp: 24.04.2018).
 • 4. De Jong J.P.J., Marsili O., Schumpeter versus Kirzner: An empirical investigation of opportunity types, "EMI Research Reports", 2010, H 201004, January. Retrieved January 25, 2017 from: http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h201004.pdf.
 • 5. Emmett R.B., 'Entrepreneur Function' in Modern Enterprise, "University Law Review", 34, Seattle 2011.
 • 6. Gołąb S., Postawy przedsiębiorcze młodzieży ze środowisk wiejskich na przykładzie studentów kierunków ekonomii i zarządzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie [Entrepreneurial attitudes of rural youth on the example of students of economics and management West Pomeranian University of Technology Szczecin], "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" XVI(5), Poznań-Warszawa 2014.
 • 7. Hamilton R.T., The Entrepreneur in Theory and Practice, "Journal of Economic Studies" 21(6). 1994.
 • 8. Katana K., Przedsiębiorczość w świadomości studentów - wiedza, postawy, zaangażowanie [Entrepreneurship in a wareness of students - knowledge, attitudes, immersion], "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie" 98, Gliwice 2016.
 • 9. Kraśnicka T., Głod G., Ludvik L., Peterkova J., Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów ekonomicznych Polski i Czech [Conditions of entrepreneurial intentions of students of economics universities in Poland and the Czech Republik], "Przedsiębiorczość - Edukacja" 10, Kraków 2014.
 • 10. Kunasz M., Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych [The entrepreneurial attitudes of students: survey findings], "Gospodarka Narodowa" 3, 2008.
 • 11. Kuratko, D. F., and Hodgetts, R. M,. Entrepreneurship: A Contemporary Approach, OH: South-Western Thomson Learning, Mason 2001.
 • 12. Langlois R.N., Cosgel M. M., Frank Knight on Risk, Uncertainty, and the Firm: A New Interpretation, "Economic Inquiry" 31, 1993.
 • 13. Łącka I., Buckiūnienė O., Entrepreneurial attitudes of students from Poland and Lithuania - some aspect of comparative studies, Ekonomikos Vystymasis: Procesai ir Tendencijos, IV-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete, 2017 m. balandžio 26 d., medžiaga, https://en.ekf.viko.lt/media/uploads/sites/22/2016/11/RINKINYS_2017_04_25.pdf (dostęp 25.04.2018).
 • 14. McKnight L.W., Vaaler P.M., Katz R.L., Creative Destruction. Business Survival Strategies in the Global Internet Economy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2001.
 • 15. Michalik A., Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinant konkurencyjności gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [The stimulation of entrepreneurial intentions as determinants of the competitiveness of the Polish Economy: preliminary results of research conducted amongst students of the Cracow University of Economics], "Horyzonty Wychowania" 15(35), Kraków 2016.
 • 16. Nguyen C., Demographic factors, family background and prior self-employment on entrepreneurial intention - Vietnamese business students are different: why?, "Journal of Global Entrepreneurship Research", 2018, 8:10, https//doi.org/10.1186/s40497-018-0097-3.
 • 17. Piecuch T., Cechy przedsiębiorcy [Entrepreneurs' Characteristics], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2, 2009.
 • 18. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne [Entrepreneurship. Theoretical basics], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • 19. Przepiorka A. M., Psychological Determinants of Entrepreneurial Success and Life-Satisfaction, Current Psychology, 2017, 36(2), https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-016-9419-1 (dostęp: 24.04.2018).
 • 20. Rachwał T., Wach K., Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych [An investigation into entrepreneurial intentions of the young generation: survey results among students of non-economic fields of studies], "Przedsiębiorczość - Edukacja" 12, Kraków 2016.
 • 21. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska [Global Entrepreneurship Monitor - Poland survey report], PARP, Warszawa 2017.
 • 22. Schumpeter J., The Theory of Economics Development, Harvard University Press, Cambridge MA 1934.
 • 23. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego [Theory of economic development], PWN, Warszawa 1960.
 • 24. Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, "Academy of Management Review" 25(1), 2000.
 • 25. Targalski J., Kosala M., Pichur A. 2007, Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie [Entrepreneurial attitudes among students of economics at the Cracow University of Economics], (w:) M. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna [Shaping entrepreneurial attitudes and economic education], Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • 26. The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva 2016.
 • 27. Urbaniec M., Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym [Contemporary challenges of entrepreneurship education for higher education institutes], "Horyzonty Wychowania" 13(26), Kraków 2014.
 • 28. Weiss W., Citak O., Przedsiębiorczość w ocenie jakości pracy [Entrepreneurship in assessing the quality of work], (w:) J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw [Change the condition of success. Integration, globalization, regionalization - challenges for enterprises], "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 963, Wrocław 2002.
 • 29. Westlund H., Multidimensional entrepreneurship: theoretical considerations and Swedish empirics, "Regional Science Policy and Practice" 3, 2011.
 • 30. Westlund H., Bolton R.E., Local social capital and entrepreneurship, "Small Business Economics " 21(2)., 2003.
 • 31. Wiśniewska D., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów: efekty, możliwości i trudności [Shaping entrepreneurial attitudes among students - results, possibilities and difficulties], "Horyzonty Wychowania" 15(34), Kraków 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.