PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 18(33) | z. 1 | 88--99
Tytuł artykułu

Istota protekcjonizmu w dziewiętnastym wieku oraz współcześnie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence of Protectionism in the Nineteenth Century and Nowadays
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo działalności WTO idea protekcjonizmu jest wciąż aktualna. Większość państw oficjalnie opowiada się za liberalizmem, a przy tym ogranicza wymianę handlową. Działalność ta ulega nasileniu w okresach stagnacji gospodarczej oraz w związku z różnicami rozwojowymi między uczestnikami rynku światowego. To właśnie zacofanie gospodarcze XIX-wiecznych Niemiec wpłynęło na stworzenie wielu oryginalnych myśli, a wśród nich tych, które odnosiły się do sposobu prowadzenia handlu zagranicznego. Warto zatem zbadać i porównać neoprotekcjonizm z protekcjonizmem prezentowanym przez XIX-wiecznych ekonomistów. Analiza współczesnego i XIX-wiecznego protekcjonizmu wskazuje, że istota tych pojęć nie różni się bowiem neoprotekcjonizm i jego XIX-wieczny odpowiednik realizują te same cele, aczkolwiek przy wykorzystaniu innych środków. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the buoyant activity of the WTO, the idea of protectionism is still valid. Most countries officially support liberalism while limiting trade. This activity is intensified during periods of economic stagnation and in relation to the developmental differences among the participants in the world market. The economic backwardness of nineteenth-century Germany influenced the development of many original ideas, including those related to foreign trade. Therefore, it is worth examining and comparing neoprotectionism to the protectionism presented by nineteenth-century economists. The analysis of contemporary and nineteenth century protectionism indicates that the essence of these concepts does not differ, because neoprotectionism and its nineteenth-century equivalent fulfill the same aims, but using different measures. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
88--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze (International Economic Relations). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Danowska-Prokop, B. (2015). Państwo w gospodarce - poglądy przedstawicieli młodszej szkoły historycznej (The Station in the Economy - the View of Representatives of the Younger Historical School). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 236, 21-34.
 • Dugiel, W. (2009). Zmiany w światowym systemie handlu. Perspektywa dla Unii Europejskiej (Changes within World Trade System. Prospects for the European Union). Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Encyklopedia Britannica Friedrich List (Britannica Encyclopedia Friedrich List). Pobrano 5 października 2017 z: https://www.britannica.com/biography/Friedrich-List.
 • Grottel, M. (2016). Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym (Protectionism in contemporary international trade). International Business and Global Economy, 35/1, 69-80.
 • Hajdukiewicz, A. (2012). Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje (Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications). Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 786-802.
 • Jędrzejowska, K. (2015). Merkantylizm i nacjonalizm ekonomiczny w polityce gospodarczej wschodnioazjatyckich rynków wschodzących (Mercantilism and Economic Nationalism in the Economic Policy of East Asian emerging markets). W: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym (Liberalization and Protectionism in Contemporary International Trade), 133-145, CeDeWu, Poznań.
 • Kocot, M., Niedziela-Stępień, A. (2006). Polityka rolna Unii Europejskiej na tle liberalizacji światowego handlu (The Common Agricultural Policy on the Background of Liberalization of World Trade). Studia Ekonomiczne, 38, 189-199.
 • Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej (History of Economic Thought). PWN, Warszawa.
 • List, F. (1856). National System of Political Economy. J.B. Lippincott & Co., Philadelphia.
 • Luc, S. (2011). Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego (Coordination of European Union Policy in View of Economic Crisis). Prace i Materiały Instytutu Rozwoju, 85, 145-167.
 • Mazzucato, M. (2016). Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego (The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths). [tł. Joanna Bednarek], Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
 • Mucha-Leszko, B. (2014). Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego? (International Trade Liberalization - Global or Regional?). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 8, 143-154.
 • OECD, Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contribution to the Global Efforts, C(2008)191/Final.
 • Puślecki, Z.W. (1992). Tradycyjne i nowe argumenty protekcjonizm handlowego na przykładzie Wspólnoty Europejskiej (Tradition and New Arguments for Trade Protectonism on the Example of the EEC). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54(1), 99-114.
 • Rodrik, D. (2000). Trade Policy Reform as Institutional Reform. Manuscript, Harvard University.
 • Staniewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej (History of Economic Thought). PWN, Warszawa.
 • Szarzec, K. (2013). Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne - od Adama Smitha do współczesności (State in the Economy. Theoretical Study - from Adam Smith to the Present Day). PWN, Warszawa.
 • Wieczerzak-Krusińska, A. (2017). Wewnątrz Unii Europejskiej rośnie protekcjonizm (Protectionism is Growing within the European Union). Rzeczpospolita. Pobrano 16 października 2017 z: http://www.rp.pl/Gospodarka/ 301169877-Wewnatrz-Unii-Europejskiej-rosnie-protekcjonizm.html.
 • Wieczorek, J. (2013). Protekcjonizm pozataryfowy - nowa odsłona (Non-Tariff Protectionism - New Stage). Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1(40), 41-66.
 • Wojtas, M. (2015). Międzynarodowa polityka handlowa w XXI wieku - główne trendy (International Trade Policy in the XXI Century - Main Trends). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41(1), 391-403.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.