PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 1 | 410--422
Tytuł artykułu

Consumption Cocooning in Consumer Behaviour of Polish Seniors (Report from Own Research)

Autorzy
Warianty tytułu
Domocentryzacja konsumpcji w zachowaniach konsumenckich osób starszych w Polsce (Raport z badań własnych)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Starość jest coraz częściej ujmowana w literaturze przedmiotu jako faza rozwojowa, podlegająca ewolucji i przeobrażeniom we wszystkich obszarach - począwszy od medycznego, biologicznego, przez społeczny, gospodarczy, po rodzinny i osobisty, indywidualny. Starzenie się populacji jest z kolei coraz częściej postrzegane w wymiarze problemów dotyczących różnych sfer życia społecznego i gospodarczego. Seniorzy coraz częściej ulegają nowym trendom konsumenckim, do których zaliczana jest m.in. domocentryzacja konsumpcji. Artykuł ma charakter badawczy. Jego podstawowym celem jest przybliżenie pojęcia domocentryzmu oraz uchwycenie wpływu tego trendu konsumenckiego na przebieg procesu decyzyjnego polskich seniorów. W pierwszej części tekstu, w sposób bardzo syntetyczny, wyjaśniono pojęcie i istotę trendu konsumenckiego, jakim jest domocentryzacja konsumpcji. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz opisie próby badawczej i jej cech charakterystycznych. Z kolei w ostatniej części tekstu, na podstawie przeprowadzonych badań, podjęto próbę uchwycenia domocentryzmu w procesie podejmowania decyzji konsumpcyjnych przez osoby w wieku 65+. (abstrakt oryginalny)
EN
In the related literature, old age is increasingly recognised as a development phase where all areas evolve and transform: from medical and biological, through social and economic, to family-related, and personal, individual areas. Population ageing is ever more frequently perceived in the context of problems concerning various aspects of social and economic life. More and more seniors are following new consumer trends, including consumption cocooning. This article is a research exercise. Its primary aim is to provide some insight into cocooning and to identify the impact of this consumer trend on the decisions made by Polish seniors. The first part very synthetically explains the concept and essence of the consumption cocooning trend. The next section focuses on the research conceptualisation and a description of the research sample and its characteristics. Based on the conducted research, the last part attempts to define consumption cocooning within the decision-making process among people aged 65+. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
410--422
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bauman Z. (2003), Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Berbeka J. (1999), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 1.
 • Burd G., Drucker S.J., Gumpert G. (2007), The Urban Communication Reader, Hampton Press, Inc., New York.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Carpentier J. (1997), Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa.
 • Czernecka J., Zalega T., (2017), Seniorzy i single jako przykłady segmentów konsumentów charakterystycznych dla współczesnych społeczeństw, (in:) Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Habuchi I. (2005), Accelerating Reflexivity, (in:) Ito M., Okabe D., Matsuda M. (Eds.), Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life, MIT Press, Cambridge.
 • Hines A. (2009), Consumer trends in three different worlds, "The Futurist", July-August.
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kozłowski T. (2012), W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne aspekty cocooningu, (in:) Tematy z Szewskiej, http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2012/05/kozlowski.pdf [access: 02.03.2016].
 • Neller K. (2008), What makes People Trust in their Fellow Citizens?, (in:) Meulemann H. (Ed.), In Social Capital in Europe: Similarity of Countries and Diversity of People?, Brill, Leiden.
 • Popcorn F. (1991), The Popcorn report: Faith Popcorn on the future of your company, your world, your life, Doubleday, New York.
 • Putman R. (2008), Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Robbitt R. (2009), Photographers Have Several Camera Option for Geotagging Pictures with GPS Points, "Directions Magazine", http://www.directionsmag.com/entry/photographers-have-several-camera-options-for-geotaggingpictures-with-gps-/122479 [access: 16.03.2016].
 • Schluter M., Lee D. (1993), The R Factor, Hodder & Stoughton Religious, London.
 • Szul E. (2008), Społeczno-ekonomiczne aspekty prywatyzacji konsumpcji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", Vol. XXXIII, Sectio I.
 • Uslaner E.M. (1998), Social capital, television, and the "mean world": Trust, optimism, and civic participation, "Political Psychology", No. 3.
 • Van Raaij F. (2001), Konsumpcja postmodernistyczna, (in:) Lambkin M. (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T. (2015), Prosumpcja jako innowacyjny trend konsumencki - ujęcie teoretyczne, (in:) Sobiecki R. (red.), E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i Perspektywy Rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Zalega T. (2016), Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia, konsumpcja, zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529212

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.