PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1071, t. 2 Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 | 379--395
Tytuł artykułu

Reforma PIT - implikacje dla finansów publicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Personal Income Tax Reform - Implications for Public Finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie stanowi nawiązanie do dyskusji dotyczącej docelowego kształtu PIT w Polsce; miałby on zostać uzyskany przez zreformowanie istniejącego systemu. Zakres tematyczny ograniczono do analizy jednego z wielu możliwych rozwiązań w tym zakresie, tj. wprowadzenia liniowego podatku progresywnego, przy dodatkowym założeniu, że zmiany te miałyby być neutralne dla finansów publicznych, czyli nie powodowałyby spadku dochodów z tytułu PIT. Założenie neutralności wynika z tego, że w obecnej sytuacji nierealne wydaje się przeprowadzenie takich zmian w konstrukcji podatków, które prowadziłyby do spadku dochodów państwa. Należy więc poszukiwać rozwiązań, które będą wpływały na podatników przede wszystkim przez oddziaływanie na ich motywację, a nie na zmniejszanie stopnia fiskalizmu w gospodarce. W związku z tym niniejsze opracowanie zostało poświęcone przeprowadzeniu wielowariantowej symulacji wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego liniowego podatku progresywnego od dochodów osób fizycznych w celu określenia, który z wariantów najlepiej połączyłby ideę sprawiedliwości podatkowej z odpowiednią wydajnością tego podatku jako źródła dochodów sektora finansów publicznych. (fragment tekstu)
EN
The objective of the paper is to present selected issues concerning personal income tax reform in Poland. The problem is complicated because of the current state of public finance, when the ability to fullfill the Maastricht criteria - the conditions of accession to the EMU, seems to vanish. In this situation the tax reform should be neutral for public sector income, which is not always connected with other postulates towards personal income tax and its role for the economic growth.
The paper presents a simulation of various variants of flat-progressive tax and their effect for the incomes of public finance sector. The results of the analysis let to draw a conclusion that the effects of the introduction of the flat-progressive tax depend first of all on the taxpayers reaction to the changes. The main role will be played by the taxpayers from the first tax bracket, who make up about 95% of the all taxpayers. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biała księga podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
 • Blaski i cienie reformy podatków, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999 nr 35.
 • Bolkowiak I., Jak waloryzować skalę podatków progresywnych, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002 nr 3, s. 26-28.
 • Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Chojna-Duch E., Reforma systemu podatkowego. Ocena założeń rządowych, "Przegląd Podatkowy", październik 1999.
 • Ciak J., Deficyt budżetowy - zagrożenie dla finansów publicznych, "Bank i Kredyt" 2002 nr 5.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Grądalski F., Kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych w Polsce, "Ekonomista" 2002 nr 2.
 • Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC sp. z o.o., Warszawa 1998.
 • Henderson D., Limitations of the Laffer Curve as a justification for tax cuts, "Cato Journal" 1981, vol. 1, nr 1.
 • Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 • Krajewska A., Komu obniżać podatki?, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 4, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2001.
 • Krajewska A. (2003), Biała księga podatków. Koncepcja podatku liniowego i jej społeczna ocena, [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003.
 • Krajewski P. (2004), Wrażliwość podatku dochodowego od osób prawnych na wahania koniunktury, referat prezentowany na konferencji "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce", 2004 (maszynopis).
 • Liberda B., Tokarski T., Determinanty oszczędności i wzrostu gospodarczego, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999 nr 43.
 • Mackiewicz M., Problem skuteczności reguł polityki fiskalnej, referat prezentowany na konferencji "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce", 2004 (maszynopis).
 • Markiewicz M., Siwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, CASE Studia i Analizy nr 249, 2003.
 • Mastalski R., Kierunki reformy polskiego prawa podatkowego, "Przegląd Podatkowy", kwiecień 1999.
 • Mirrlees J., An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation, "Review of Economic Studies" 1971,38.
 • Moszer M., A comment on the Laffer model, "Cato Journal" 1981, vol. l, nr l.
 • Nojszewska E., Teoria optymalnego opodatkowania a polityka podatkowa, "Gospodarka Narodowa" 1998 nr 10.
 • Nojszewska E., Efektywne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej i społecznej, "Bank i Kredyt" 2000 nr 6.
 • Owsiak S., Nadmiernie rozbudzone nadzieje?, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003 nr 6.
 • Rachtan P., Pracodawcy o podatkach, "Nowe Życie Gospodarcze" 2003 nr 1.
 • Sadka E., On income distribution, incentive effects and optimal income taxation, "Review of Economic Studies", vol. 43, czerwiec 1976.
 • Seade J.K., On the shape of optimal tax schedules, "Journal of Public Economics" 1977, vol. 7.
 • Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, UŁ, Łódź 2001.
 • Wernik A., Perspektywy wstąpienia Polski do Europejskie Unii Monetarnej z punktu widzenia polityki fiskalnej, [w:] Polityka pieniężna i system bankowy wobec europejskiej integracji monetarnej, NBP, Stara Wieś 1997.
 • Wernik A., Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski, [w:] Jaka polityka gospodarcza dla Polski?, red. U. Płowieć, Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich PTE, t. 2, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa 2001.
 • Wilk E., Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, "Materiały i Studia NBP", z. 134, Warszawa 2001.
 • Wolański R., Warunki zmiany systemu podatkowego, "Przegląd Podatkowy", czerwiec 1999.
 • Wołowiec T., Podatek dochodowy od osób fizycznych a realizacja funkcji regulacyjnej i stymulacyjnej w latach 1992-2000, "Polityka Społeczna" 2003 nr 1.
 • Ziółkowska W., Polityka budżetowa w okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki, AE, Poznań 1995.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2002.
 • Żyżyński J., Podatki pośrednie i bezpośrednie - problemy i fakty, "Ekonomista" 2005 nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529364

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.