PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 79 nr 2 Management and Finance in a "Flat World" | 155--163
Tytuł artykułu

Determinants of Changes in Stock Market Prices Based on Companies in the WIG-INFO Index

Warianty tytułu
Determinanty zmian cen rynkowych akcji przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z indeksu WIG-Informatyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój technologii informatycznych powoduje, że spółki z sektora informatycznego mają coraz większy wpływ na rozwój gospodarki1. Rozwój ten wymaga zaangażowania kapitału intelektualnego oraz finansowego. Stąd można wnioskować, że sektor ICT powinien w najbliższych latach być przedmiotem zwiększonego zainteresowania inwestorów giełdowych. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę zależności między cenami giełdowymi akcji spółek informatycznych notowanych na GPW w Warszawie a ich kondycją finansową. Do oceny tych zależności wykorzystano wskaźniki korelacji. Przeprowadzone badanie wykazało ograniczoną (umiarkowaną korelację) zależność cen rynkowych akcji od kondycji finansowej badanych spółek. Można przypuszczać, że większość decyzji inwestorów giełdowych ma charakter spekulacyjny. Wobec tego większy wpływ na nie mają rezultaty analizy technicznej i behawioralnej niż bieżąca kondycja finansowa spółek.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the development of information technology, IT companies have a growing impact on the development of the economy. This development requires the involvement of intellectual and financial capital. Hence, it can be expected that the ICT sector should attract increased interest from stock market investors in the coming years. This study analyses the relationship between stock market prices of shares of IT companies listed on the Warsaw Stock Exchange and their financial condition. Correlation ratios were used to evaluate these relationships. The study showed a limited (moderate) correlation between market prices of shares and the financial condition of the analysed companies. It can be assumed that most decisions of stock market investors are speculative. As a result, it can be claimed that the market prices of public companies are more influenced by technical and behavioural analysis than their current financial standing.(original abstract)
Twórcy
 • Lublin University of Technology
 • John Paul II Catholic University of Lublin
Bibliografia
 • Ajbo C., 2014, A Critique of Enlightened Shareholder Value: Revisiting the Shareholder Primacy Theory, Birkbeck Law Review, Vol. 2(1): 37-58.
 • Akerlof G.A., Shiller R.J., 2010, Zwierzęce instynkty, Warszawa: Studio Emka.
 • Al-Shubiri F.N., 2010, Analysis the Determinants of Market Stock Price Movements: An Empirical Study of Jordanian Commercial Banks, International Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 10.
 • Arnold G., 2010, Inwestowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem, Warszawa: PWN.
 • Bangs D.H. Jr., 1999, Cash flow. Kontrola przepływów środków pieniężnych, Warszawa: Placet.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., 2000, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., 1998, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Kraków: Biblioteka Menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Boyadjian H.J., Warren J.F., 1987, Risks. Reading Corporate Signals, New York: John Wiley & Sons.
 • Brunnermeier M.K., Oehmke M., 2014, Bubbles, Financial Crises, and Systemic Risk. Handbook of the Economics of Finance, Vol. 2, New York: Columbia Business School.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Warszawa: WIG-Press.
 • Cornell B., 1999, Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, Warszawa: Liber.
 • Czekaj J., 2014, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Warszawa: PWE.
 • Dębski W., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN.
 • Ehrbar A., 2000, Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Warszawa: WIG Press.
 • Fligstein N., Shin T., 2007, Shareholder Value and the Transformation of the US Economy, 1984- -2000, Sociological Forum, Vol. 22, No. 4: 399-424.
 • Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
 • Gajdka J., 2012, Czy kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach ma związek z kryzysem w Europie?, Przegląd Organizacji, No. 10: 15-19.
 • Granger C.W.J., 1992, Forecasting Stock Market Prices: Lessons for Forecasters, International Journal of Forecasting, No. 8: 3-13.
 • Helin A., Zorde K., 1998, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Islam Md. R., Khan T.R., Choudhury T.T., Adnan A.M., 2014, How Earning Per Share (EPS) Affects on Share Price and Firm Value, European Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 17: 97-108.
 • Janik W., Paździor M., Paździor A., 2014, Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Jensen M.C., 2000, Value Maximization and the Corporate Objective Function, Negotiations, Organizations, and Markets Unit, Boston: Harvard Business School Press.
 • Jones T.M., Felps W., 2013, Shareholder Wealth Maximization and Social Welfare: A Utilitarian Critique, Business Ethics Quarterly, No. 23(2): 207-238.
 • Magill M., Quinzii M., Rochet J.-Ch., 2013, A Critique of Shareholder Value Maximization, Swiss Finance Institute, Research Paper Series, No. 13-16.
 • Michalski G., 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN.
 • Murphy J.J., 1999, Analiza techniczna rynków finansowych, Warszawa: WIG-Press.
 • O'Brien P.C., Tian Y., 2006, Financial Analysts' Role in the 1996-2000 Internet Bubble, SSRN Electronic Journal, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=964311 [accessed: 8.05.2017].
 • Paździor A., 2013, Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Warszawa: Difin.
 • Plachy R., Rasovec T., 2015, Impact of Economic Indicators on Development of Capital Market, Finance, No. 3, XVIII: 101-112.
 • Pluta W. (ed.), 2004, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 • Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce w perspektywie do 10 lat, 2013, http://strategieibiznes.pl/artykuly/it/potencjal-wzrostu-sektora-ict-w-polsce-w-perspektywie-do-10-lat [accessed: 8.05.2016].
 • Rahman A.A., Sidek N.Z.M., Tafri F.H., 2009, Macroeconomic Determinants of Malaysian Stock Market, African Journal of Business Management, Vol. 3(3): 95-106.
 • Sandoval L. Jr., Mullokandov A., Kennett D.Y., 2015, Dependency Relations among International Stock Market Indices, Journal of Risk and Financial Management, No. 8.
 • Sobczyk M., 2007, Statystyka, Warszawa: PWN.
 • Steward B., 1999, The Quest for Value, New York: Harper Business.
 • Stiglitz J.E., 2004, Globalizacja, Warszawa: PWN.
 • Strategia rozwoju branży informatycznej 2 strategia działania, 2010, http://it.rsi.org.pl/dane/Analiza_rynku_IT. pdf [access: 9.03.2016].
 • Strużycki M. (ed.), 2004, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 • Timmermann A., Granger C.W.J., 2004, Efficient Market Hypothesis and Forecasting, International Journal of Forecasting, No. 20: 15-27.
 • Walti S., The Macroeconomic Determinants of Stock Market Synchronization, www.tcd.ie/Economics/staff/waltis/papers/correl.pdf [accessed: 8.05.2017].
 • Węcławski J., 2012, Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, No. 46(1): 21-29.
 • Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • www.biznesradar.pl/sektory-gpw [accessed: 18.02.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529378

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.