PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich 2 | 89--107
Tytuł artykułu

Aktywność społeczności wiejskiej w ramach funkcjonowania lokalnych grup działania w województwie świętokrzyskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Rural Community within Functioning of Local Action Groups in the Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie rozwoju obszarów wiejskich istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i stowarzyszenia lokalne. Charakterystycznym przykładem takich inicjatyw są Lokalne Grupy Działania. Główną przesłanką działania LGD jest aktywizacja środowisk wiejskich w kierunku kształtowania rozwoju, poprzez sformułowanie potrzeb społeczności. Celem pracy jest ocena aktywności mieszkańców wsi woj. świętokrzyskiego w ramach inicjatyw podejmowanych przez wybrane LGD. W badaniu wykorzystano źródła wtórne dokonując kwerendy dostępnych materiałów: dokumentów stowarzyszeniowych, strategii, danych GUS, informacji z bazy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020. Aktywność społeczności lokalnej zbadano na podstawie informacji o zrealizowanych działaniach w latach 2014-2017, które zostały zamieszczone przez obrane LGD na portalu społecznościowym Facebook. Zakres czasowy analiz objął lata 2007-2017. W badaniu uwzględniono 5 LGD, które mają siedziby na terenie woj. świętokrzyskiego i są zlokalizowane w różnych jego częściach. Tereny objęte działaniem tych partnerstw są zróżnicowane pod względem warunków środowiskowych i charakteru pełnionych funkcji gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of rural areas is largely affected by NGOs and local organization, a good example of which is the operation of Local Action Groups (LAGs). LAGs mainly stimulate development of rural areas by defining community needs. The goal of this study was to evaluate the activity of inhabitants of rural areas in the Świętokrzyskie Voivodeship within the scope of initiatives of selected LAGs. The study was based on secondary sources with queries of available information: documents of organizations, strategies, data obtained from the Central Statistical Office of Poland, database of the National Rural Network 2014-2020. Social activity was studied on the basis of information concerning finished projects from the period of 2014-2017 published on Facebook by LAGs in question. The time span comprised the period of 2007-2017. The study focused on 5 LAGs headquartered in the Świętokrzyskie Voivodeship and located in its various parts. The areas of their activity are diversified in terms of environmental conditions and economic functions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2008, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Czapiewska G., 2012, Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 29: 261-272.
 • Działania, które wsparły rozwój wsi. Przykłady wykorzystania funduszy PROW na lata 2007-2013 na obszarze działania "LGD - U ŹRÓDEŁ", 2015, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ", Kwidzyn.
 • Jeziorska-Biel P., 2014, Odnowa wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim, [w:] Psyk-Piotrowska E. (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 118-141.
 • Kamiński R., 2006, Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim - szansa czy zagrożenie?, [w:] Wilkin J., Błąd M., Klepacka D. (red.), Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa: 43-59.
 • Kołodziejczak A., 2011, Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, "Studia Obszarów Wiejskich", 26: 203-215.
 • Pałka E., 2014, Rola lokalnych grup działania w rozwoju obszarów wiejskich. Przykład województwa świętokrzyskiego, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", 3: 186-203.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2014, MRiRW, Warszawa.
 • Przybyszewski H. (red.), 2013, Pamiętnik kulinarny Ponidzia i Powiśla, Kazimierska Agencja Drukarska, Kazimierza Wielka.
 • Spacerem po Polsce. Przewodnik "Białe Ługi", 2012, Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi", Daleszyce, http://bialelugi.pl/data/file/DNA/Folder.pdf.
 • Wankiewicz B., 2009, Innowacyjne rozwiązania w zakresie oddziaływania zasobów finansowych gmin na rozwój samorządności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", 31: 160-169.
 • Wójcik M., 2010, Struktura i działanie - społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa Wsi", "Studia Obszarów Wiejskich", 24: 186-201.
 • Wójcik M., 2013, Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, "Studia Obszarów Wiejskich", 31: 39-52.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 10.09.2017).
 • http://festiwalsmakow.cba.pl (dostęp: 10.12.2017).
 • http://theplum.eu (dostęp: 10.12.2017).
 • https://web.facebook.com (dostęp: 29.12.2017).
 • https://www.polskieszlaki.pl/swietokrzyski-szlak-przygody.htm (dostęp: 10.12.2017).
 • http://www.szlakprzygody.eu (dostęp: 10.12.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.