PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 79 nr 2 Management and Finance in a "Flat World" | 189--204
Tytuł artykułu

E-learning as a Tool in Spreading Knowledge in Organization Management

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Thanks to e-learning employees of an organization learn what they need at a given moment, what they need to learn in a specific place and time, at their own pace and in their preferred way. E-learning provides the standardization of knowledge, facilitates contact with the environment, makes training convenient, provides conceptuality, multithreading and individualization of training, and is an interactive and engaging form of training. E-learning is a tool that should be more widely used in the future in the dissemination of knowledge, including in the field of finance and accounting, and its effective use requires a wider integration of international experts in the development of training programs and workshops. The aim of the article is to discuss e-learning as a tool for management, characterizing the system of learning management and effective management of information technologies in organizations, including public ones.(original abstract)
Twórcy
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • ING Bank Śląski
Bibliografia
 • Anderson G.J., 1998, Fundamentals of Educational Research, London - New York: Routledge.
 • ATC21S, 2010, Defining 21st Century Skills, Draft White Paper 1, Melbourne: Springer.
 • Barešová A., 2003, E-learning ve vzdělávání dospělých, Praha: Vox.
 • BECTA, 2003, What the Research Says about Barriers to the Use of ICT in Teaching, BECTA ICT Research.
 • BECTA, 2004, What the Research Says about ICT and Home-school Links, BECTA ICT Research.
 • BECTA, 2008, Harnessing Technology Schools Survey 2008, BECTA ICT Research.
 • BECTA, 2009, Parents as Partners in Learning, BECTA ICT Research.
 • Belz H., Siegrist M., 2011, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Praha: Portál.
 • Bezáková, D., Kalaš, I. Tvorivá informatika: 1 zošit o číslach a tabuľkách, Bratislava: SPN.
 • Binkley M., 2010, Defining 21st Century Skills. Draft White Paper 1, The University of Melbourne: ATCS21 Project.
 • Blaho A., 2010, Informatická výchova pre 2 ročník ZŠ, Bratislava: SPN.
 • Block S., 1995, Learning Technology by Stephen Block. Classification of Educational Software, Keele: Business Media.
 • Bloom B.S., Engelhart M.D., Furst E.J., Hill W.H., Krathwohl D.R., 1956, Taxonomy of Educational Objectives - the Classification of Educational Goals, New York: Longman.
 • Brdička B., 2003a, Role internetu ve vzdělávání, Praha: AISIS.
 • Brdička B., 2003b, Role Internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitelesnažící se uplatnit modern technologie ve výuce, Kladno: AISIS.
 • Byron T., 2008, Safer Children in a Digital World, Byron Review - Children and New Technology, http:dera.ioe.ac.uk/7332/7/Find%20Report%20Bookmarked_Redacted.pdf [accessed: 18.04.2018].
 • Chittaro L., Ranon R., 2007, Web 3D Technologies in Learning, Education and Training: Motivations, Issues, Opportunities, Computers & Education, Vol. 49, Issue 1: 3-18.
 • Cichoń S., Knop U., 2017, TI in Public Management, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XVIII, No. 10, Part 2: 149-158.
 • Cohen L., Manion L., Morrison K., 2007, Research Methods in Education, London: Routledge.
 • Cuban L., 1986, Teachers and Machines, New York: Teachers College Press.
 • Čáp J., Mareš J., 2007, Psychologie pro učitele, Praha: Portál.
 • Černochová M., Komrska T., Novák J., 1998, Využití počítače při vyučování: Náměty pro prácidětí s počítačem, Praha: Portál.
 • Fisher R., 2005, Teaching Children to Think, Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Florián L., 2004, Uses of Technology That Support Pupils with Special Educational Needs, Buckingham: Open University Press.
 • Gardner, H. Dimenze myšlení - Teorie rozmanitých inteligencí. Praha. 1999. ISBN 80-717 279-3.
 • Gavora, P. Úvod do pedagogické hovýskumu. Bratislava. 2001. ISBN 978-80-223-2391-8.
 • González A., Ramírez P., Viadel V., 2012, Attitudes of the Adult Toward Information and CommunicationTechnologies. Computers in Human Behavior, Educational Gerontology, Vol. 38, No. 9: 585-594.
 • Green H., Hannon C., 2007, Their Space: Education for a Digital Generation, London: Demos.
 • Gottesman B., 2000, Peer Coaching for Educators, England: Scarecrow Press.
 • Gyárfáš F., 2012, Svet v digitálnom cunami, in: J. Rybár a kol. (eds.), Kognitívne paradigmy, Bratislava: Uniba, 188-196.
 • Horton W.A., Horton K., 2003, E-learning Tools and Technologies: A Consumer's Guide for Trainers, Teachers, Tducators, and Instructional Designers, Indianapolis: Wiley.
 • ISTE, 2007, National Educational Technology Standards for Students, Washington: ISTE.
 • Jašek R., Rosman P., 2006, M-learning - A New Paradigm in Education. Information and Communication Technology in Education, Ostrava: Tinto & Puesser.
 • Kalaš I., 2009a, Na ceste za objavmi, Bratislava: Pedagogika.
 • Kalaš I., 2009b, Pedagogický výskum v informatike a informatizácii, Zborník konferencie Difindo: 15-24.
 • Kalaš I., 2010, Recognizing the Potential of ICT in Early Childhood Education, Moskva: UNESCO.
 • Kalaš I., 2011, Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva.
 • Kalaš I., 2012, Učebné activity žiakov pre 21 storočie, Zborník konferencie Difindo: 35-46.
 • Kelemen J., 2007, Pozvanie do znalostnej spoločnosti, Bratislava: Iura Editio.
 • Kisielnicki J., 2006, TI in Organization, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 3-4(48-49): 9-18.
 • Klement M., Dostál J., E-learning a jeho uplatněnína PdF UP Olomouc, Journal of Technology and Information Education, Vol. 2, Issue 1: 19-23.
 • Kluge S., Riley L., 2008, Teaching in Virtual Worlds: Opportunities and Challenges, Science and Information, Vol. 5: 127-135.
 • Knuth D.E., 1996, Selected Papers on Computer Science, Cambridge: Cambridge University.
 • Kopecký K., 2006, E-learning (nejen) pro pedagogy, Olomouc: Hanex.
 • Lockitt B., 1997, Learning Styles: into the Future, London: NCFT.
 • Marešová H., 2009, E-learning v multi uživatelském virtuálním prostředí, Journal of Technology and Information Education, Vol. 1, Issue 1: 39-44.
 • Mikulecká J., 2009, Pedagogika a nástroje e-learningu, Banská Bystrica: MPC.
 • Nair P., Fielding R., Lackney J., 2009, The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools, Brussel: Designshare.
 • Newby P., 2010, Research Methods for Education, Pearson: Routledge.
 • Nora S., Minc A., 1978, Ľinformatisation de la société, France: Soul.
 • Papert S., 1980, Children, Computers, and Powerful Ideas, New York: Basic Book.
 • Papert S., 1993, The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer, New York: Basic Book.
 • Papert S., 1996, The Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap, Atlanta: Longstreet Press.
 • Pasch M., 2005, Odvzdělávacího programu k vyučovací hodině, Praha: Portál.
 • Petlák E., 2004, Všeobecná didaktika, Bratislava: Iris.
 • Petty G., 2006, Moderní vyučování, Praha: Portál.
 • Pound L., 2005, How Children Learn. From Montessori to Vygotsky, London: Step forward Publishing.
 • Průcha J., 2006, Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru, Praha: Portál.
 • Resnick M., Rusk N.,Cooke S., 1998, The Computer Clubhouse, Atlanta: MIT Press.
 • Rieber L.P., 2004, Microworlds, New York: Basic Books.
 • Rischard J.F., 2002, Twenty Global Problems: Twenty Years to Solve Them, New York: Basic Books.
 • Rusk N., 2009, Origins and Guiding Principles of the Computer Clubhouse, New York: Educational Technology.
 • Sanchez E., 2009, Innovative Teaching/Learning with Geotechnologies in Secondary Education, in: A. Tatnall, A. Jones (eds.), World Conference on Computers in Education, WCCE, Brazil: Bento Goncalves.
 • Sarason S.B., 2002, Educational Reform, New York: Teachers College Press.
 • Sharples M., Milrad M.A., Sánchez I., Vavoula G., 2006, Mobile Learning: Small Devices, Big Issues, in: N. Balacheff, S. Ludvigsen, T. de Jong, A. Lazonder, S. Barnes (eds.), Technology Enhanced Learning: Principles and Products, Heidelberg: Springer, 233-249.
 • Skalková J., 2007, Obecná didaktika, Praha: Grada Publishing.
 • Skinner B.F., 1968, The Technology of Teaching, New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Stager G., 2005, Constructionism and the Design of Productive Contexts for Learning, in: Proceedings of Eurologo 2005 Conference, Warszawa: Key Text, 43-53.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2006, Organizacja ucząca się w ocenie praktyki gospodarczej, Przegląd Organizacji, No. 5: 18-20.
 • Svatoš T., 2006, Elektronická edukační média a cesty jejich evaluace, Pedagogika, No. 4: 347-360.
 • Szotkowski R., 2009, Kompetence učitele při výuce podporované dotykovou interaktivní tabulí, Brno: Palacky University, Faculty of Education, Department of Technical Education and Information Technology, 52-68.
 • Šimonová I., 2009, The Effective E-Learning Applied in Foreign Language Instruction, in: S. Pokrivčáková a kol. (eds.), Cudzie jazyky a kultúry v modernej škole, Brno: Masarykova univerzita, 211-242.
 • Tapscott D., 2009, Grown Up Digital, New York: McGraw Hill.
 • Trilling B., Fadel CH., 2009, 21st Century Skills. Learning for Life in our Times, Wiley: Jossey-Bass Press.
 • UNESCO ICT, 2011, Competency Framework for Teachers, Paris: UNESCO.
 • Vaníček J., 2005, Metodická příručka informatika pro základní školy a víceletá gymnázia. Brno: Computer Press.
 • Velšic M., 2011, Digitálna gramotnosť na Slovensku, Bratislava: Fokus.
 • Vygotsky L.S., 2004, Psychologie myšlení a řeči, Praha: Portál.
 • Wagner N., Hassanein K., Head M., 2010, Computer Use by Older Adults: A Multi-disciplinary Review, Computers in Human Behavior, Vol. 26, Issue 5: 870-882.
 • Zatloukal K., Ulrich M., 2008, E-learning a žáci s dysfunkcemi, in: E-learning, další vzdělávání a vzděláváníosob s postižením, Praha: Unipress, 44-47.
 • Zhang S., Zhan Q., Du H., 2010, Research on the Human Computer Interaction of E-learning, Artificial Intelligence and Education: 5-8.
 • Zlámalová H., 2001, Úvod do distanční hovzdělávání, Olomouc: Andragogé.
 • Zounek J., 2006, ICT v životě základních škol, Praha: Triton.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529408

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.