PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 39 | 89--105
Tytuł artykułu

Możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na pracę pielęgniarską w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Possibility to Fulfil Demand for Nurses in a Polish Health Care System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce w latach 90-tych XX wieku polegały w dużej mierze na zwolnieniach personelu. Dane pokazują, że był to okres zmniejszania się liczby czynnych zawodowo pielęgniarek. W ostatnich latach liczba pielęgniarek ulega nieznacznym zmianom. Rosnące potrzeby zdrowotne oraz wymogi publicznego płatnika (dotyczące liczby i kwalifikacji personelu medycznego) sprawiają, że zakłady opieki zdrowotnej zaczynają borykać się z problemem obsady oddziałów i poradni. Jednocześnie w ostatnich latach coraz więcej osób podejmuje studia pielęgniarskie. W niniejszym artykule przedstawiono czynniki prowadzące do zmiany liczby pracujących pielęgniarek oraz dane dotyczące wielkości zatrudnienia pielęgniarek w Polsce. Wskazano także na możliwości zaspokojenia wzmiankowanego zwiększonego zapotrzebowania na pracę pielęgniarską. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the health care system in Poland in the 90s of 20th century focused on laying personnel off. Data shows that this was a period of reduction of the number working nurses. In recent years number of nurses is moderately changing. Growing health demand and requirements of a public purchaser of medical services (concerning medical personnel number and qualifications) cause problems for health care units with staffing wards and clinics. In the same time recently the number of people who undertake nursing studies is growing dramatically. The presented paper shows factors leading to change of a number of working nurses and data concerning nurses ' employment in Poland. Possibilities of fulfilling the increased demand for nurses were also described. (original abstract)
Rocznik
Tom
39
Strony
89--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Starzenie się ludności - wyzwaniem dla polityki społecznej i rodzinnej (wybrane problemy), [w:] Kleer J. (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 200 Plus", Warszawa 2008.
 • Bień B., Doroszkiewicz H., Opieka długoterminowa w geriatrii: dom czy zakład opieki?, "Przewodnik Lekarza", 10/2006.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2007 warunki i jakość życia Polaków Raport, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Organizacja opieki nad osobami starszymi w wybranych krajach UE, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja Nr 1062, Sierpień 2004, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i-1062.pdf, pobrano: 2010-08-18.
 • Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2009.
 • Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Trwanie życia w Polsce w 2008 r. Notatka informacyjna, materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2009 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_trwanie_zycia_w_polsce_w_2008r.pdf pobrano: 2010-08-18.
 • Główny Urząd Statystyczny, Bezrobocie rejestrowane I - IV kwartał 2007 r., GUS, Warszawa, 2008.
 • Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2008-2035. Warszawa,http://www.stat.gov.pl/gus/5840_5744_PLK_HTML.htm, pobrano: 2009-07-15.
 • Kalinowski P., Wyszarpnięte pensje, Medical Tribune NR 3/2008.
 • Kautsch M., Czabanowska K., Why don't they leave anymore? Poland - Country Case Profile, Health PROMeTHEUS (Health professional mobility in the European Union Study) Seventh Framework Programme (FP7), project number: 223383, złożone do druku.
 • Kautsch M., Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, w: Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotne. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2010.
 • Kautsch M., Zmiany w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej w Polsce w latach 19982001, praca doktorska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kautsch M., Whitfield M., Klich, J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Ministerstwo Zdrowia, Biuletyny Statystyczne 2004-2008, Warszawa 2004-2008.
 • OECD HEALTH DATA 2009, June 09.
 • Sikora D., Aby obejść przepisy o czasie pracy szpitale zatrudniają lekarzy na zlecenie, "Dziennik Gazeta Prawna", 2009-10-02.
 • Sikora D., Monitoring migracji lekarzy i pielęgniarek, "Służba Zdrowia", 21-25/2007.
 • Sikora D. Szpitalom brakuje młodych lekarzy i specjalistów, "Gazeta Prawna", 2007-01-18.
 • Szczerbińska K., Hubalewska A., Stan zdrowia osób długowiecznych w Krakowie, "Przegląd Lekarski", 61(12) 2004.
 • Szweda-Lewandowska Z., Formy pomocy osobom starszym w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Kleer J. (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz 'Polska 2000 Plus', Warszawa 2008.
 • Tombarkiewicz M., Strategia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na lata 2009-2015, praca dyplomowa, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Staszów, marzec 2010 roku.
 • Zarządzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
 • Z ubezpieczenia pielęgnacyjnego nie będzie można zapłacić za leczenie, "Gazeta Prawna", 2007-08-29.
 • Zwoliński A., Płace pielęgniarek: tysiąc złotych poniżej średniej, 2010-02-24, http://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/place;pielegniarek;tysiac;zlotych;ponizej;sredniej, 31,0,592159.html, pobrano 2010-09-06.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529428

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.