PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich | 39--58
Tytuł artykułu

Innowacyjność i aktywność społeczna w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza - przykład zagród edukacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation and Social Activity in the Development of Rural Areas of Pomerania - on the Example of Educational Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna wieś nie może ograniczać się jedynie do rozwoju produkcji rolniczej. W nowoczesnej gospodarce niezbędne jest wnoszenie wartości dodanej do oferowanych produktów lub usług (m.in. innowacyjność). Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest przykładem innowacyjnego przedsięwzięcia sieciowego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i aktywności społecznej. Za innowacje zwykło się uważać zmiany w aspekcie gospodarczym i społecznym, a za takie można uznać tworzenie zagród edukacyjnych, których ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Niniejsze opracowanie ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie aspektów funkcjonowania zagród edukacyjnych na obszarach wiejskich Pomorza jako przykładu innowacyjności. Jednym z innowacyjnych kierunków dywersyfikacji wiejskiej gospodarki są usługi edukacyjne, bazujące na potencjale gospodarstwa rolnego. W pierwszej części pracy, na podstawie literatury, ukazano problematykę definiowania innowacji i innowacyjności oraz ich wpływ na rozwój współczesnej wsi. Zobrazowano istotę i znaczenie sieci zagród edukacyjnych. Zakres przestrzenny badań obejmował województwo pomorskie, toteż w części drugiej artykułu scharakteryzowano gospodarstwa badanego regionu, zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Oferta edukacyjna prezentowanych gospodarstw wiejskich jest obiecującym nowym kierunkiem działalności uzupełniającym podstawowe źródła dochodu mieszkańców wsi oraz spełniającym szeroko rozumianą misję społeczną. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary village can not be limited to the development of agricultural production only. In a modern economy it is necessary to bring added value to the offered products or services (innovation). The National Educational Farm Network is an example of an innovative project (network) in terms of rural areas development and social activity. The idea of educational farms was established in 2011. Its aim is to popularize the agricultural aspect of villages with using of local resources. Within a few years, it has met with great interest, not only of the tourists but also the owners and institutional environment. The aim of the elaboration was to assess the activities of educational farms as an example of innovation in rural areas of Pomerania voivodeship. One of the innovative directions of diversification the rural economy are educational services based on agricultural holding potential. Currently there are 239 farms making educational activities in the National Educational Farm Network including 20 farms in the Pomeranian voivodeship. Their educational offer is a new direction of activity that fulfills the wider social mission. A rich offer of educational packages facilitates the development of this form of education in rural areas. It is directed first of all to children and school teenagers. The subject of educational programs is very diverse and concerns both plant and animal production, processing, promotion of organic food and concerns also cultural heritage and lifestyle of residents. Educational farms are a good example of innovative entrepreneurship in rural areas of Pomerania. They enable farmers to search for additional income, activate not only the local community but also enrich the local economy. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • Bal-Woźniak T., 2004, O podmiotowych uwarunkowaniach innowacyjności, czyli pierwotnych przyczynach braku aktywności innowacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1030, Wrocław.
 • Barnett H., 1953, Innovation: The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill Company, New York.
 • Bogusz M., Kmita-Dziasek E., 2015, Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, [w:] Kamińska W. (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, "Studia KPZK PAN", 163: 155-166.
 • Brol R., Sztando A., 2011, Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 179, Wrocław.
 • Chodyński A., 2008, Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas - "Zarządzanie", 2: 31-39.
 • Czapiewska G., 2017, Partnerstwo i współpraca w aspekcie turystyki wiejskiej Pomorza, [w:] Wojciechowska J. (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków-Łódź: 185-202.
 • Decelle X., 2004, A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, Paris: 5-12.
 • Dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa, http://www.msodi.mazvia.pl/pliki/e3f18d16ab7eea55a894d20c4a4a90b1. pdf.
 • Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Francik A., 2003, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Innowacyjna wieś pomorska, 2017, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań.
 • Jóźwiak W., 2015, Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie, IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Kmita-Dziasek E., 2010, Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne - idee i dobre przykłady, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Kmita-Dziasek E., 2011, Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwach rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Kmita-Dziasek E., 2014, Gospodarstwa edukacyjne w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Częstochowa.
 • Kmita-Dziasek E., Bogusz M., 2017, Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, [w:] Wojciechowska J. (red.), Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe wyzwania, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków-Łódź: 15-133.
 • Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa.
 • Kreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 2009, "Przegląd Obszarów Wiejskich UE", 2.
 • Meyer-Stamer J., Schoen Ch., 2007, Rapid Appraisal of Local Innovation Systems (RALIS): Assessing And Enhancing Innovation Networks, Mesopartner working papers, Duisburg and Munich.
 • Munro J., 2015, Accelerating Innovation in Local Government Research Project, "Public Money & Management", 35: 219-226.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, 2005, 3rd Edition, OECD/Eurostat, Paris.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, 2008, OECD/Eurostat, Warszawa.
 • Pietrasiński Z., 1970, Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź.
 • Poradnik. Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Porter M.E., 1990, The Competetive Advantage of Nations, Free Press, New York; The Macmillan Press Ltd., London (republished with a new introduction, 1998).
 • Przyzwojska J., Wyrwas I., 2016, Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Przyzwojska J., Wyrwas I. (red.), Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, "Przedsiębiorczość i Zarzadzanie", 17 (4), cz. II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa: 5-14.
 • Regulamin Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 2015, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Sikora J., 2007, Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary. Wstęp, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • http://ksow.pl/turystyka-na-wsi.html (dostęp: 3.12.2017).
 • http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/10_Koncepcja_i_funkcjonowanie_ Og%C3%B3lnopolskiej_Sieci_Zagr%C3%B3d_Edukacyjnych.pdf.
 • http://lawendowaosada.pl/ (dostęp: 20.01.2018).
 • http://podr.pl/wp-content/uploads/2017/02/alpaki-w-turystyce-1.pdf (dostęp: 3.02.2018).
 • https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce- -publicznej/759,pojecie.html (dostęp: 1.02.2018).
 • http://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/pomorski-osrodek-doradztwa- rolniczego-tworzy-na-wsi-zagrody-edukacyjne-zglos-sie,12367358/ (dostęp: 3.04.2017).
 • http://www.zula.pl/ (dostęp: 20.01.2018).
 • www.zagrodaedukacyjna.pl (dostęp: 31.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.