PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5-6 | 8--15
Tytuł artykułu

Instrumenty rynku pracy de jure i de facto

Warianty tytułu
Instruments of Labour Market De Jure and De Facto
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych są usługi i instrumenty rynku pracy. Nowela tej ustawy, która weszła w życie z dniem 27.05.2014 r., znacząco poszerzyła instrumentarium dostępnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów rynku pracy oraz dokonanie ich oceny, ze wskazaniem na ich liczne mankamenty. W opracowaniu podjęto próbę ukazania problemu nieefektywnego wydatkowania środków na realizację m.in. staży, braku kontroli państwa nad wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na nowe instrumenty rynku pracy oraz przedstawienia wielu instrumentów rynku pracy, z których osoby bezrobotne nie korzystają. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with the Act about the Promotion of the Employment and the Institutions of the labour market the basic way of professional activation of unemployment people are services and instruments of the labour market. The amendment of the Act, which came into the force on 27th may 2014, significantly broadened the instruments of the accessible ways of professional activation of unemployment people. The aim of this article is presentation instruments of the labour market and the accomplishment the evaluation, with the indication on their numerous shortcomings. In the article will be undertaken the effort to show the problem of ineffective spending money on realization of apprentices, the lack of the government's control of spending the public funds designed on new instruments the labour market and presentation many instruments of the labour market with whose unemployed people do not use. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
8--15
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • NIK (2015), Raport NIK z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w powiatowych urzędach pracy dotyczących skuteczności aktywizacji bezrobotnych, sygn. LRX-4101-009-2014 NR ewid. 16/2015/P/14/109/LRZ, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8905,vp,11060.pdf [dostęp 15.03.2018].
  • Patulski A. (2015), Sposoby aktywizacji zawodowej młodych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w: Studia Iuridica Lublinensia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Skąpski M. (2015), Problem nadużywania niepracowniczych form zatrudnienia w programach przeciwdziałania bezrobociu, w: Studia Iuridica Lublinensia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Szczęsny M. (2016a), Usługi rynku pracy de jure i de facto, w: Aleksander Jerzy Witosz (red.), Kapitał - praca - człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Szczęsny M. (2016b), Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy, w: Dorota Kotlorz (red.), Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Wojtyła J. (2015), Dylematy wynagradzania za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej, w: Z. Hajn, D. Skupień (red.), Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.