PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 1 | 5--16
Tytuł artykułu

Wyznaczniki innowacji opakowaniowych produktów farmaceutycznych OTC

Warianty tytułu
Indicators of Packaging Innovation in the OTC Segment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uwarunkowania społeczne, demograficzne i prawne, postęp techniczno-technologiczny oraz globalizacja gospodarki światowej sprawiają, iż sektor opakowań farmaceutycznych nieustannie rozwija się m.in. przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych. Uczestnicy rynku farmaceutycznego (dostawcy, farmaceuci, konsumenci-pacjenci) oczekują wymiernych korzyści, których dostarczą innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań jednostkowych leków OTC, takich jak np. poprawa bezpieczeństwa leków, usprawnienie procesu magazynowania, dystrybucji i ekspedycji leków czy też nowoczesny design wpływający na wizerunek produktu/marki. W artykule zaprezentowano teoretyczne ujęcie innowacji opakowaniowych, zakresy innowacji oraz specyfikę innowacyjnych rozwiązań w opakowaniach leków OTC. Ponadto, przedstawiono wyniki badania marketingowego dotyczącego zasadności wdrażania innowacji opakowaniowych oraz identyfikacji korzyści i kluczowych wyznaczników innowacji opakowaniowych leków OTC z punktu widzenia wybranych uczestników rynku farmaceutycznego (konsumentów-pacjentów oraz farmaceutów pracujących w aptekach). (abstrakt oryginalny)
EN
Social, demographic and legal conditions, technical and technological progress and globalisation of the world economy mean that the pharmaceutical packaging sector is constantly developing, among others through the implementation of modern material, technological and construction solutions. Participants of the pharmaceutical market (suppliers, pharmacists, consumers patients) expect measurable benefits that will be provided by innovative solutions in the field of unit packaging of OTC drugs such as improving the safety of medicines, improving the process of storage, distribution, and dispatch of medicines or modern design affecting the image of the product/brand. The article presents a theoretical approach to packaging innovation, innovation ranges, and the specificity of innovative solutions in OTC drug packaging. In addition, the results of marketing research on the validity of packaging innovation implementation and the identification of benefits and key determinants of packaging innovation of OTC drugs from the point of view of selected participants of the pharmaceutical market (consumers patients and pharmacists working in pharmacies) are presented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ankiel-Homa M. (2012), Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Barska A., Wyrwa J. (2017), Innovations in the Food Packaging Market - Intelligent Packaging - a Review, "Czech Journal Food Science", No. 35.
 • Bininnger A.S. (2017), Perception of Naturalness of Food Packaging and Its Role in Consumer Product Evaluation, "Journal of Food Products Marketing", Vol. 23, Iss. 3.
 • Booz E., Allen J., Hamilton C. (1982), New Project Management for the 1980s, Booz, Allen&Hamilton, New York.
 • Boruc R. (2008), Coraz lepsze opakowanie, "Poradnik Handlowca", nr 9.
 • Ghaani M., Cozzolino C.A., Castelli G., Farris S. (2016), An overview of the intelligent packaging technologies in the food sector, "Trends in Food Science and Technology", Vol. 51.
 • Jasiński A.H. (1998), Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Jerzyk E., Mruk H. (1998), Opakowanie w strategii marketingowej, "Opakowanie", nr 5.
 • Jung H. (2015), Innovation in Food Packaging, Elsevier Academic Press, Oxford.
 • Kańczukowska-Stadnik A. (2008), Uwarunkowania procesu rozwoju innowacji produktowych na przykładzie rynku opakowań, praca doktorska, Biblioteka UEP, Poznań.
 • Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. (2011), Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kosiór M. (2017), Wyznaczniki innowacji opakowaniowych w segmencie leków OTC, praca doktorska, Biblioteka UEP, Poznań.
 • Kubera H. (2008), Analiza pojęcia opakowania inteligentnego, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4.
 • Lee D.S., Yam K.L., Piergiovanni L. (2008), Food Packaging Science and Technology, CRC Press, Taylor&Francis Group.
 • Lee S.Y., Lee S.J., Choi D.S., Hur S.J. (2015), Current topics in active and intelligent food packaging for preservation of fresh foods, "Journal of the Science of Food and Agriculture", No. 95(14).
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2003), Współczesne opakowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Magnier L., Crie D. (2015), Communicating packaging eco-friendliness: An exploration of consumers' perceptions of eco-designed packaging, "International Journal of Retail & Distribution Management", No. 43(4/5).
 • Nawaz A., Billoo M., Lakhan A.A. (2012), Effect of Product Packaging in Consumer Buying Decision, "Journal of Business Strategies", Vol. 6, No. 2.
 • Sojkin B. (red.) (2004), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 • Szymczak J., Sudoł S., Haffer M. (2000), Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa.
 • http://www.oohmagazine.pl [dostęp: 28.01.2018].
 • http://www.pio.org.pl [dostęp: 10.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529518

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.