PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 1 | 42--52
Tytuł artykułu

Uwarunkowania znajomości unijnego logo rolnictwa ekologicznego wśród polskich konsumentów

Autorzy
Warianty tytułu
The Determinants of the EU Organic Farming Logo Awareness among Polish Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu określenie uwarunkowań znajomości logo rolnictwa ekologicznego wśród polskich konsumentów. Przeprowadzono badanie ankietowe metodą CAWI. Próba składała się z 1000 mieszkańców Polski w wieku 15-65 lat. Próba była reprezentatywna dla populacji ogólnej pod względem wieku, płci, wykształcenia i wielkości miasta pochodzenia. 20,5% badanych podało, że dobrze zna unijne logo rolnictwa ekologicznego, 40,7% wskazało na słabą znajomość, a 38,8% - brak znajomości. W modelu regresji logistycznej przetestowano determinanty dobrej znajomości logo rolnictwa ekologicznego w ocenie respondentów. Otrzymano model z 7 statystycznie istotnymi determinantami. Obejmują one: wiek, wielkość gospodarstwa domowego, zamieszkiwanie na obszarach wiejskich, stosunek do produktów ekologicznych, zakupy żywności ekologicznej w Internecie, rolę oznaczeń jakości podczas zakupów żywności ekologicznej i percepcję europejskich oznaczeń jakości produktów regionalnych i ekologicznych. Czynniki te zwiększają prawdopodobieństwo dobrej znajomości unijnego logo rolnictwa ekologicznego, z wyjątkiem (rosnącego) wieku konsumenta i zamieszkiwania na obszarach wiejskich, które mają przeciwny efekt. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at identifying the determinants of the EU organic farming logo awareness among Polish consumers. A survey was conducted with the use of the CAWI methodology. The sample consisted of 1000 inhabitants of Poland aged 15-65. The sample was representative for the general population regarding the age, gender, education, and size of the city of origin. 20.5% of the respondents declared their good awareness of the EU organic farming logo, 40.7% indicated poor awareness, and 38.8% - lack of awareness. In a logistic regression model, a number of determinants of good awareness of the EU organic farming logo as evaluated by the respondents were tested. A model with 7 statistically significant determinants was arrived at. They include: age, size of the family household, living in the rural areas, attitude to organic products, buying organic food online, the role of quality signs during organic food purchases, and the perception of European quality signs for regional and organic products. These factors increase the probability of good awareness of the EU organic farming logo, with the exception of the (growing) age of the consumer and living in the rural areas, which have an opposite effect. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
42--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bryła P. (2017), The perception of EU quality signs for origin and organic food products among Polish consumers, "Quality Assurance and Safety of Crops & Foods", No. 3.
 • Bryła P. (2016), Organic food consumption in Poland: motives and barriers, "Appetite", Vol. 105.
 • Bryła P. (2015a), Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych - perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bryła P. (2015b), The role of appeals to tradition in origin food marketing: a survey among Polish consumers, "Appetite", Vol. 91.
 • Bryła P. (2014), Rola oznaczeń regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych - w świetle opinii kierowników sklepów spożywczych, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Bryła P. (2013), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych - wyniki badania wśród polskich przetwórców, "Rocznik Ochrona Środowiska", nr 15.
 • Chudzian J., Chatys M. (2014), Znajomość znaków ekologicznych wśród młodych konsumentów, "Roczniki Naukowe SERiA", z. 6.
 • Cichocka I., Oleniuch I. (2017), The awareness of the EU food labelling system among University students, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 1.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M., Żuchowski I., Bórawski P. (2017), Organic food attributes determining consumer choices, "European Research Studies Journal", No. 2A.
 • Janssen M., Hamm U. (2012), Product labelling in the market for organic food: Consumer preferences and willingness-to-pay for different organic certification logos, "Food Quality and Preference", No. 1.
 • Kawa M., Cyran K. (2015), Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 112.
 • Lian S. (2017), The effectiveness of organic certification logos in influencing consumer's attitudes to purchase organic food, "Journal of Engineering and Applied Sciences", No. 2.
 • Nestorowicz R. (2017), Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wilczyńska A. (2015), Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 • Zander K., Padel S., Zanoli R. (2015), EU organic logo and its perception by consumers, "British Food Journal", No. 5.
 • (www1) http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_pl [dostęp: 28.07.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529530

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.