PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 1 | 121--135
Tytuł artykułu

Wiedza żywieniowa rodziców a spożycie mleka i produktów mlecznych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Warianty tytułu
Nutrition Knowledge of Parents and Consumption of Milk and Dairy Products for Preschool Children
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy żywieniowej rodziców (n=100) dotyczącej mleka i produktów mlecznych oraz analiza jej wpływu na spożycie tej grupy produktów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Do oceny wiedzy żywieniowej rodziców oraz spożycia mleka i produktów mlecznych przez dzieci wykorzystano ankietę połączoną z kwestionariuszem Semiquantitative Food Frequency Questionnaire (SFFQ). Wyniki opracowano programem Statistica 12 przy zastosowaniu testu Chi-kwadrat dla poziomu istotności p=0,05. Ponad połowa rodziców posiadała niedostateczny poziom wiedzy żywieniowej. Wiedza żywieniowa rodziców determinowała ilościowe spożycie mleka i produktów mlecznych przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz wpływała na wybrany asortyment produktów tej grupy. Biorąc pod uwagę wyniki, zasadne jest prowadzenie edukacji żywieniowej rodziców dzieci tej grupy wiekowej. Większa wiedza i świadomość żywieniowa rodziców może poprawić sposób żywienia dzieci w zakresie ilości i jakości konsumowanego mleka i produktów mlecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the level of nutritional knowledge of parents (n=100) on milk and dairy products and to analyse its impact of consumption of these products for preschool children. To evaluate the nutritional knowledge of parents and consumption of milk and dairy products by children we used the Semiquantitative Food Frequency Questionnaire (SFFQ). The results of the study were analysed using Statistica 12, test Chi-square was used (level of significance p=0.05). More than half of parents had insufficient levels of nutritional knowledge. Nutrition knowledge of parents determined quantitative consumption of milk and dairy products for preschool children and influenced the assortment of products in this group. Considering the results it is reasonable to conduct nutrition education for parents of preschool children. Increased knowledge and awareness of nutritional guidelines in parents can improve nutrition of children in terms of quantity and quality of consumed milk and dairy products. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
121--135
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Charzewska J., Weker H. (2006), Ogólnopolskie badanie nad zawartością wapnia i witaminy D w dietach dzieci w wieku 4 lat, "Pediatria Współczesna", Vol. 8, nr 2.
 • Chen W., Srinivasan S., Li S., Xu J., Berenson G.S. (2005), Metabolic syndrome variables at low levels in childhood are beneficially associated with adulthood cardiovascular risk The Bogalusa Heart Study, "Diabetes Care", Vol. 28.
 • Cluss P.A., Ewing L., King W.C., Reis E.C., Dodd J.L., Penner B. (2013), Nutrition Knowledge of Low Income Parents of Obese Children, "Translational Behavioral Medicine", Vol. 3, No. 2.
 • Cole T. J., Bellizzi M. C., Flegel K. M, Dietz W.H. (2000), Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey, "British Medical Journal", Vol. 320, No. 7244.
 • Cosenza L., Pezzella V., Nocerino R., Di Costanzo M., Coruzzo A., Pasariello A., Leone L., Savoia M., Del Puente A., Esposito A.,Terrin G., Berni Canani R. (2013), Calcium and vitamin D intakes in children: a randomized controlled trial, "BioMed Center Pediatrics", Vol. 13, No. 86.
 • Czarnocińska J., Anioła J., Grabowska J. Galiński G., Wądołowska L. (2009), Food preferences, frequency and intake of schoolgirls, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", Vol. 59.
 • Dymkowska-Malesa M., Skibniewska K. A. (2011), Udział posiłków przedszkolnych w pokryciu zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i energię, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Vol. 44, No. 3.
 • Gacek M. (2012), Sposób żywienia dzieci przedszkolnych ze środowiska wielkomiejskiego, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", Vol. 63, No. 4.
 • Gacek M. (2002), Wiedza i nawyki żywieniowe młodzieży licealnej w Krakowie, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", nr 12.
 • Hamułka J., Wawrzyniak A. (2003), Ocena wartości odżywczej jadłospisów dekadowych dzieci w wieku 1-6 lat, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Vol. 36, nr 1.
 • Harris J.L., Bargh J.A., Brownell K.D. (2009), Priming Effects of Television Food Advertising on Eating Behavior, "Health Psychology", Vol. 28, No. 4.
 • Harton A. (2013), Zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży w Polsce w świetle aktualnych badań, (w): Szymborski J., Zatoński W. (red.), Zdrowie publiczne wobec problemów dzieci i młodzieży, Zdrowie Publiczne Monografie, T. II, Wydawnictwo Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa.
 • Harton A., Gałązka A., Gajewska D., Bawa S., Myszkowska-Ryciak J. (2012), Ocena spożycia wybranych składników mineralnych przez młodzież w wieku licealnym, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Vol. XLV, nr 3.
 • Huybrechts I., Matthys Ch., Vereecken C., Maes L., Temme E., Van Oyen H., De Backer G., De Henauw S. (2008), Food intakes by preschool children in Flanders compared with dietary guidelines, "International Journal of Environmental Research and Public Health", Vol. 5.
 • Jarosz M. (red), (2012), Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M. (2014), Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjodemograficznych, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", Vol. 12, nr 1.
 • Kraak V.I., Pelletier D.L. (1998), How marketers reach young consumers: Implications for nutrition education and health promotion campaigns, "Family Economics Nutrition Review", Vol. 11.
 • Jacqmain M, Doucet E, Després J.P., Bouchard C., Tremblay A. (2003), Calcium intake, body composition, and lipoprotein-lipid concentrations in adults, "American Journal of Clinical Nutrition", Vol. 77, No. 6.
 • Merkiel S., Chalcarz W. (2009), Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 1. Wiedza ogólna o żywieniu dzieci, "Żywienie Człowieka i Metabolizm", Vol. 36, nr 2.
 • Merkiel S., Chalcarz W. (2010a), Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. Część 3. Bogate źródła składników mineralnych i witamin, "Nowa Pediatria", nr 1.
 • Merkiel S., Chalcarz W. (2010b), Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 4. Rola składników pokarmowych i bilansowanie diety, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", Vol. 61, nr 4.
 • Narojek L. (1993), Niektóre uwarunkowania zachowań żywieniowych, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa.
 • Nieradko-Iwanicka B., Borzęcki A. (2009), Osteoporoza jako problem pediatryczny, "Problemy Higieny i Epidemiologii", Vol. 90, nr 1.
 • O'Connor T., Yang S.J., Nicklas T.A. (2006), Beverage intake among preschool children and its effect on weight status, "Pediatrics", Vol. 118, nr 4.
 • Ołtarzewski M., Szponar L., Rychlik E. (2003), Spożycie wapnia wśród dzieci i młodzieży w Polsce, "Żywienie Człowiek i Metabolizm", Vol. XXX, nr 1/2.
 • Piwowar A. (2016), Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Polsce w latach 2000-2012, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 • Przysławski J., Górna I. (2008), Osteoporoza u dzieci i młodzieży, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Vol. 41, nr 4.
 • Radomska P.E. (2016), Ocena wiedzy rodziców oraz pracowników przedszkoli na temat żywienia dzieci w wieku 4-5 lat, praca magisterska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Roszko-Kirpsza I., Olejnik B.J., Kulesz M., Jabłoński R., Czerech E., Maciorkowska E. (2012), Żywienie dzieci wiejskich w 2. i 3. roku życia, "Problemy Higieny i Epidemiologii", Vol. 93, nr 3.
 • Sadowska J., Krzymuska A. (2010), Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Vol. 43, nr 2.
 • Siatki wzrastania Word Health Organisation (2007), http://www.ptzkd.org/standardy-i-zalecenia/zalecenia/169-siatki-centylowe-who [dostęp: 12.05.2014].
 • Siuba M. (2011), Mleko i produkty mleczne niezbędne w całodziennej diecie dzieci, (w:) Charzewska J. (red.), Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Stankiewicz J., Lange M. (2012), Mleczne napoje fermentowane w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Vol. XLV, nr 2.
 • Szymelfejnik E. J., Wądołowska L., Cichon R., Przysławski J., Bolesławska I. (2006), Dairy products frequency questionnaire (ADOS-Ca) calibration for calcium intake evaluation, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", Vol. 15, No. 56.
 • Turlejska H., Pelzner U., Szponar Ł., Konecka-Matyjek E. (2004), Zasady racjonalnego żywieniazalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o, Gdańsk.
 • Wolnicka K., Taraszewska A. (2012), Ocena zawartości witamin i składników mineralnych w całodziennej racji pokarmowej uczniów V i VI klas wybranych warszawskich szkół podstawowych, "Problemy Higieny i Epidemiologii", Vol. 93, nr 2.
 • Zarnowiecki D., Sinn N., Petkov J., Dollman J. (2011), Parental nutrition knowledge and attitudes as predictors of 5-6-year-old children's healthy food knowledge, "Public Health Nutrition", Vol. 15, No. 7.
 • World Health Organization (2006), BMI Classifications, http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html [dostęp: 25.10.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529602

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.