PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 1 | 241--251
Tytuł artykułu

Prosumpcja jako forma aktywności konsumentów na rynku dóbr i usług

Warianty tytułu
Prosumption as a Form of Consumer Activity in the Market for Goods and Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest sprecyzowanie zakresu zachowań konsumentów pod kątem różnorodnych form aktywności prosumenckiej. Podczas analiz starano się określić rodzaje aktywności prosumenckiej oraz chęć jej przejawiania w przyszłości. W artykule wykorzystano źródła wtórne i pierwotne, w szczególności dane pochodzące z badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w 2017 roku. Podczas analiz zastosowano metody statystyczne, opisowe i porównawcze. Z przeprowadzonych analiz wynika, że konsumenci wykazują aktywność w zakresie zjawiska prosumpcji, wyrażają opinie na temat produktów i usług, korzystają z nowoczesnych dostępnych technologii i urządzeń oferowanych na rynku dóbr i usług, a także stosując przejawy zachowań prosumenckich racjonalnie prowadzą swoje gospodarstwa domowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to clarify the scope of consumer behaviour in terms of various forms of prosumer activity. The analyses sought to determine the types of prosumer activity and their willingness to manifest in the future. Secondary and primary sources were used in the paper, in particular the data from the survey conducted among residents of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2017. Statistical, descriptive, and comparative methods were used. The analyses show that consumers display proactive behaviour, express opinions about products and services, use modern technology and equipment offered in the market for goods and services, and use behavioural evidence to reasonably conduct their households. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
241--251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Baruk A.I., Iwanicka A. (2015), Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 875, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 41, t. 1, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-03.
 • Bylok F. (2015), Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku, "Marketing i Rynek", nr 2 (CD).
 • Bylok F. (2014), Prosumpcja na rynku energii elektrycznej w perspektywie teoretycznej, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej, Klaster 3x20. http://www.klaster3x20.pl [dostęp: 15.10.2016].
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Campbell C, (2005), The Craft Consumer: Culture, Craft and Consumption in a Postmodern Society, "Journal of Consumer Culture", No. 5.
 • Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności, "E-mentor", nr 2.
 • Laskowska-Witek J. (2016), Zachowania prosumpcyjne polskich konsumentów na rynku kosmetycznym, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254.
 • Mitręga M. (2016), Koncepcja produktów systemowych a prosumpcja, "Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 262.
 • Sobczyk S. (2014), Współczesna konsumpcja - nowe trendy na polskim rynku, "Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia", nr 9(2).
 • Sowa I. (2014), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnej młodzieży, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD).
 • Strzelecki A., (2015), Prosumpcja treści w społecznościach wirtualnych, "Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", Tom: Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 31.
 • Tapscott D., Williams, A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Toffler A. (1981), The Third Wave, Bantam Books, Toronto.
 • Toffler A. (1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(6).
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.