PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 tom 1 | 252--267
Tytuł artykułu

Od innowacyjności konsumentów do innowacyjnej gospodarki

Warianty tytułu
From Consumer Innovativeness to Innovative Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka szuka odpowiedzi na następujące pytania/kwestie: wpływ konsumpcji, wliczając w to konsumpcję innowacyjną, na rozwój nowoczesnej innowacyjnej gospodarki, mechanizm kształtowania tego wpływu na wyznaczniki oddziaływania konsumpcji na rozwój innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki. Na początku przedstawiono ewolucyjne zmiany miejsca i roli konsumpcji w procesach zarządzania, wyróżniając trzy podstawowe stadia rozwoju. Następnie wprowadzono fenomen innowacji w ogóle i innowacji konsumenckich. Starano się zidentyfikować siłę oddziaływania innowacji konsumenckich na rozwój innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki. Zamiast wyników i dyskusji zaprezentowano egzemplifikację wpływu innowacji konsumenckich na rozwój innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki na przykładzie Polski. Stwierdzono, że innowacyjna gospodarka ma swe korzenie w innowacjach konsumenckich i społecznych oraz że
- nie ma innowacyjnej gospodarki bez innowacyjnego społeczeństwa;
- nie ma innowacyjnego społeczeństwa bez innowacyjnej konsumpcji;
- nie ma innowacyjnej konsumpcji bez inwestowania w ludzi. (abstrakt oryginalny)
EN
In her article, the author seeks answers to the following questions/issues: the impact of consumption, including innovative consumption, on the development of modern innovative economy, the mechanism of shaping this influence and the determinants of the impact of consumption on the development of innovative society and innovative economy. To begin with, she presents evolutionary changes of the place and role of consumption in the management processes, distinguishing three essential stages of development. Next, she introduces the phenomenon of innovation and consumer innovation, trying to identify the strength of the impact of consumer innovation on the development of innovative society and innovative economy. Instead of results and discussion, the author presents an exemplification of the impact of consumer innovation on the development of innovative society and innovative economy on the example of Poland. She concludes that innovative economy has its roots in consumers' and society's innovation and that:
- there is no innovative economy without innovative society;
- there is no innovative society without innovative consumption;
- there is no innovative consumption without investing in people. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
252--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - PIB
Bibliografia
 • Ausebel J.H., Waggoner P.F. (2008), Dematerialization: variey caution and persistence, "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", Vol. 105, No. 35.
 • Bauman Z. (1999), Work, consumerism and the new poor, Open University Press, Philadelphia.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business International, New York.
 • Botsman R. (2011), The Case for Collaborative Consumption, http://www.ted.com/talks/lang/en/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption.html [dostęp: 15.03.2016].
 • Branson R. (2011), Screw Business As Usual, Virgin Books, London.
 • Brett S.H. (1970), Psychological Experiments in Consumer Behavior, John Wiley&Sons, New York.
 • Chesbrough H.W. (2005), Open innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Drucker P.F. (1968), The Practice of Management, Harper Collins, London.
 • Dubisz S. (2006), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dwilińska M. (2005), Potencjał innowacyjny gospodarki- pojęcia, determinanty, mierniki, "ZeszytyNaukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", nr 18.
 • Eggers W.D., Macmillan P. (2013), The Solution Revolution. How Business, Governmentand social Enterprises Are Teaming Up to Solve Society's Toughest Problems, Deloitte Global Services Limited.
 • Freeman Ch. (1982), The economics of industrial innovation, Pinter, London.
 • Galor O., Moav O. (2000), Ability-Biased technological Transition, Wage, Inequality and Economic Drowth, "The Quarterly Journal of Economics", No. 115(2).
 • Gilder G. (2012), Wealth and Poverty, Regnery Publishing, Washington.
 • GUS (2015a), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • GUS (2015b), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 • GUS (2015c), Jakość życia w Polsce, Warszawa.
 • Godin B. (2008), Innovation: The History of a Category, Project on the Intellectual History of Innovation, "Working Paper" ,No.1.
 • Hwang W., Horovitt G. (2012), The Rainforest. The secret to building the next Silicon Valley, Regenwald, Los Altos Hills.
 • PARP (2010), Innowacyjność, Warszawa.
 • Jensen M.B., Johnson B., Lorenz E., Lundvall B.A. (2007), Forms of knowledge and modes of innovation, "Research Policy", No. 36(8).
 • Lipiński E. (1971), Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa.
 • Lundvall B.-A. (1992), National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.
 • Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Marsh P. (2012), The New Industrial Revolution: Consumers, Globalisation and the End of Mass Production, Yale University Press, New Haven.
 • Myers S., Marquis D.G. (1969), Successfull Industrial Innovation, National Sciente Foundation, Washington.
 • Naisbitt J. (1982), Megatrends. The New Directions Transforming Our Lives, New York.
 • Olejniczuk-Merta A. (red.) (2016), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, PWE, Warszawa.
 • Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
 • Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Płowiec U. (red.) (2010), Innowacyjna Polska w Europie. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Prahalad K. (2008), The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Networks, McGrawHill, London.
 • Schumpeter J.A. (1912), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig.
 • Schumpeter J. (1954), Capitalism, Socialism and Democracy, Routlege, London-New York.
 • Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smil V. (2013), Making the Modern World: Materials and Dematerialization, John Wiley & Sons, New York.
 • Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (2017), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Veblen Th. (1904), The Theory of Business Enterprice, New Brunswick, New Jersey.
 • Veblen Th. (1953), The Theory of the Leisure Class, Yale University, New Haven.
 • Yunus M. (2010), Building Social Business. The New Kind of Capitalism that Serves Humnity's Most Pressing Needs, United States by PublicAffairs.
 • Zadura-Lichota P. (red.) (2015), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, PARP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.