PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (2) | 9--17
Tytuł artykułu

Different Aspects in the Safety of Road Transport

Autorzy
Warianty tytułu
Różne aspekty w bezpieczeństwie transportu drogowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Terminologia badawcza dotycząca bezpieczeństwa ludności cywilnej i bezpieczeństwa transportu stosowana w literaturze źródłowej odnosi się do szeregu warunków. W toku analizy zaobserwowano, że poziom bezpieczeństwa populacji zamieszkujących dany obszar zależy od różnych negatywnych czynników, generowanych lub wynikających z prowadzonej działalności, w tym, ale nie wyłącznie, zagrożeń stwarzanych przez transport drogowy. Celem artykułu jest przedstawienie panoramy problemów związanych z negatywnym wpływem zagrożeń związanych z transportem drogowym. Na podstawie zebranych danych empirycznych i ich interpretacji w świetle przyjętych założeń teoretycznych autor postara się zidentyfikować i wyjaśnić warunki (przyczyny), rodzaje i kierunki zmian w zakresie zagrożenia transportu drogowego, a także wyjaśnić stan bezpieczeństwa drogowego, infrastruktura transportu drogowego, inżynieria bezpieczeństwa w transporcie i psychologia kierowcy pojazdów drogowych. Cel poniższego artykułu stanowi również nakreślenie panoramy zagadnień związanych z negatywnym wpływem zagrożeń, powodowanych przez transport drogowy, na bezpieczeństwo ludności i społeczeństwa. Autor korzystając z zebranych danych empirycznych i ich interpretacji w świetle przyjętych założeń teoretycznych, podejmie próbę wyjaśnienia i identyfikacji uwarunkowań (przyczyn) oraz rodzajów i kierunków zmian zagrożeń powodowanych przez transport drogowy, jak również wskazania negatywnych skutków oddziaływania na bezpieczeństwo ludności. Należy zwrócić również uwagę, że transport należy do instrumentalnych potrzeb człowieka, związanych z realizacją określonych zadań, swoich założeń i sprecyzowanych celów. Potrzeby transportowe stanowią integralną część gospodarki narodowej. Wpływają również na organizację i funkcjonowanie życia społecznego, w którym każda potrzeba przemieszczania się, zarówno osób jak i towarów posiada określone znaczenie. Potrzeby transportowe odzwierciedlają popyt na te usługi transportowe i są adresowane są do różnych systemów oraz form struktur transportowych. Podstawowe znaczenie odgrywa znajomość potrzeb transportowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Research terminology regarding the security of civilians and transport security used in source literature refers to a number of conditions. In the course of an analysis, it was observed that the level of security of populations inhabiting a given country area depends on various negative factors, either generated by or resultant from conducted activities, including but not limited to dangers posed by road transport. The objective of the article is to frame a panorama of issues related to the negative influence of road transport-related threats. On the basis of collected empirical data and its interpretation in the light of adopted theoretical assumptions, the author will try to identify and explain the conditions (reasons), types, and directions of changes regarding road transport threat and also explain the state of road safety, road transport infrastructure, safety engineering in transport and psychology of driver of road vehicles. The objective of the article is also to frame a panorama of issues related to the negative influence of road transport-related threats on public safety. On the basis of collected empirical data and its interpretation in the light of adopted theoretical assumptions, the author will try to identify and explain the conditions (reasons), types, and directions of changes regarding road transport threats and present their negative impact on security of the population. It should also be noted that transport should be instrumental human needs, related to the implementation of specific tasks, its objectives and specific objectives. Transport needs are an integral part of the national economy. They also affect the organization and functioning of social life, in which every need to move, both people and goods has a certain meaning. Transport needs reflect the demand for these transport services and are addressed to different systems and forms of transport structures. Knowledge of transport needs plays a fundamental role. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Bibliografia
 • 1. Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 • 2. Chruzik K., Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 • 3. Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 4. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Bel Studio, Warszawa 2008.
 • 5. Gołembska E., Kempny D., Witkowski J., Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2005.
 • 6. Filary S., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie. Materiał dydaktyczny, Wydawnictwo Wyższej szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2010.
 • 7. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • 8. Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008.
 • 9. Jaworski J., Mytlewski A., Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 • 10. Korcz A., Bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej, materiał na prawach maszynopisu, http://adamkorcz.w.interiowo.pl/spol.pdf.
 • 11. Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2009.
 • 12. Mindur M., Wzajemne związki i zależności między rozwojem gospodarki a transportem, ITeE, Warszawa 2004.
 • 13. Naider J., Transport międzynarodowy, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2012.
 • 14. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 • 15. Nowacki G., Potencjalne zagrożenia terrorystyczne dla infrastruktury transportowej, [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M.Miękina, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 • 16. Piasecka A., Logistyka w wydawnictwie, Wydawnictwo Biblioteka Analiz, Warszawa 2004.
 • 17. Rysz-Kowalczyk B. (ed.), Leksykon polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej UW, Warszawa 2001.
 • 18. Skrabacz A., Pojęcie, typologia i uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego XXI wieku, [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M. Miękina, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 • 19. Stajniak M., Hajduk M., Foltyński M., Krupa A., Transport i Spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 • 20. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • 21. Szyszka G., Logistyka w Polsce. Raport 2006, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 • 22. Trelak J.F., Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015.
 • 23. Warmiński A., Bezpieczeństwo obrotu towarami o znaczeniu strategicznym [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M. Miękina, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 • 24. Wyrębek H., Transport w działalności logistycznej, "Systemy Logistyczne Wojsk" nr 38/2012, Katedra Logistyki WAT.
 • 25. Wyrębek H., Wpływ polityki regionalnej na bezpieczeństwo regionów [in:] T. Bąk, Z. Ciekanowski, L. Szot (scientific ed.), Determinanty bezpieczeństwa państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2014.
 • 26. Wyrębek H., Klimek M., Uwarunkowanie bezpieczeństwa w transporcie [in:] Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania, ed. K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka, Wydawnictwo UNITAS, Siedlce 2015.
 • 27. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529710

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.