PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 51--58
Tytuł artykułu

Międzynarodowa współpraca organów podatkowych a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa podstawowe - uwagi krytyczne po dwóch latach obowiązywania umowy FATCA

Warianty tytułu
International Cooperation of Tax Administrations and the Permissible Scope of Interference with Fundamental Rights: Critical Remarks Two Years after Ratification of the FATCA Agreement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozważania na temat zgodności umowy FATCA z konstytucyjnymi i międzynarodowymi standardami ochrony danych osobowych. W tym celu analizie poddano dopuszczalność i kryteria warunkujące transgraniczne przekazywanie danych w ramach współpracy dotyczącej poprawy wypełniania obowiązków podatkowych. Bazując na stanie prawnym obowiązującym w momencie zawarcia umowy, jak również aktualnych regulacjach - wynikających z rozporządzenia 2016/679, wskazano najpoważniejsze problemy mogące wskazywać na niezgodność umowy FATCA z europejskim modelem ochrony danych osobowych. Rozważania wzbogacono o informacje na temat praktyki ponad dwuletniego stosowania umowy, co pozwoliło na sformułowanie tezy o jednostronności regulacji FATCA oraz ich niedopasowaniu do modelu współpracy w dziedzinie automatycznej wymiany informacji o podatnikach wdrażanego w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents considerations about the compliance of the FATCA agreement with constitutional and international standards for the protection of personal data. To achieve this goal, the admissibility and criteria for cross-border data transfers in the framework of cooperation on improving tax compliance are analysed. Based on the laws in force at the time the agreement was concluded, as well as current regulations - related with Regulation 2016/679 - the most serious problems that could indicate the non-compliance of the FATCA agreement with the European model for personal data protection are indicated. The analysis is supplemented with information on the practice of more than two years of application of the agreement, which allows the author to formulate the thesis about the unilaterality of FATCA regulations and their inadequacy for the cooperation model in the area of automatic exchange of information about taxpayers, which is being implemented in the EU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Cotorceanu P.A., Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting under both FATCA and GATCA, "Trusts & Trustees" 2015/10.
 • FATCA Legislation and its Application at International and EU Level, Parlament Europejski 2018, PE 604.967-May 2018, http://cli.re/gqKp5r (dostęp: 11.07.2018 r.).
 • Fischer B., Karwala D., Transfer danych osobowych do państw trzecich, "Państwo i Prawo" 2007/1.
 • Karwala D., Krajobraz po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie programu Bezpiecznej Przystani, "Monitor Prawniczy" 2016/10.
 • Krzysztofek M., Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych, Warszawa 2015.
 • Kuś A., Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, "Studia z Polityki Publicznej" 2014/2.
 • Lunder E.K., Pettit C.A., FATCA Reporting on U.S. Accounts: Recent Legal Developments, Congressional Research Services, s. 4, http://cli.re/gmNqne (dostęp: 8.07.2018 r.).
 • Michałowicz A., Nowe zasady transferu danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności, "Monitor Prawniczy" 2016/23.
 • Osada D., Małek M., Kumkowski Ł., FATCA - czy potrzebna nam prewencyjna kontrola konstytucyjna, czy właściwa ustawa?, "Monitor Podatkowy" 2015/9.
 • Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Second Edition, OECD 2017, http://cli.re/6pqYq2 (dostęp: 3.07.2018 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.