PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 12--24
Tytuł artykułu

Charakter prawny wzorów formularzy informacyjnych w obrocie konsumenckim

Warianty tytułu
The Legal Nature of Information Sheet Templates in Transactions with Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacja przedumowna w obrocie konsumenckim podlega daleko idącej standaryzacji (zwłaszcza informacja o prawie odstąpienia od umowy). Często przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się wzorami formularzy informacyjnych, których unormowanie ustawowe ma źródło w dyrektywach unijnych (np. kredyt konsumencki i hipoteczny, timeshare, usługi turystyczne). Niekiedy formularze wprowadza też z własnej inicjatywy polski ustawodawca (odwrócony kredyt hipoteczny, umowy deweloperskie). Poniższa analiza dowodzi zróżnicowania tych regulacji i odnosi się do takich kwestii ogólnych jak: obligatoryjne stosowanie formularzy, formularz a inne formy informacji przedkontraktowej, formularz a oferta, formularz a umowa, wzór formularza a wzorzec umowy, skutki niewykonania obowiązków związanych ze stosowaniem formularza. (abstrakt oryginalny)
EN
Pre-contractual information in consumer transactions is heavily standardised (particularly information about the right to withdraw from contract). Entrepreneurs are often required to use information sheet templates whose statutory regulation stems from EU directives (e.g. consumer credit, mortgages, timeshare, tourist services). Sometimes these templates are also introduced on the initiative of the Polish legislator (reverse mortgage, developer contracts). The analysis presented below demonstrates that these regulations differ and refers to such general issues as: mandatory application of the sheets, the sheet and other forms of pre-contractual information, the sheet vs the offer, the sheet vs the contract template, consequences of failure to discharge duties relating to using the information sheet. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Badura E., Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich, Warszawa 2017.
 • Bednarek M., Sankcja "kredytu darmowego" jako środek ochrony konsumenta, "Europejski Przegląd Sądowy" 2009/3.
 • Bieranowski A., Kilka uwag polemicznych na temat propozycji zmian w tzw. ustawie deweloperskiej, "Rejent" 2015/10.
 • Bonarska-Lenarczyk K., Prospekt informacyjny - podstawowy obowiązek informacyjny dewelopera, jego zakres oraz skutki naruszenia, "Nieruchomości" 2016/9.
 • Całus E., Rola prospektu informacyjnego przy zawieraniu umów z deweloperem [w:] Z badań nad prawem i administracją, red. M. Sadowski, M. Spychalska, K. Sadowa, Wrocław 2014.
 • Czech T., Kredyt konsumencki. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Czech T., Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Czech T., Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Czech T., Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Dziedzic M., Problem odpowiedzialności za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego, Studia Prawnicze 2017/4.
 • Frątczak K., Ochrona konsumentów usług turystycznych nabywanych drogą elektroniczną w prawie Unii Europejskiej [w:] Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2015.
 • Fujak A. [w:] Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. M. Stanisławska, Warszawa 2018.
 • Gliniecki B., Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Warszawa 2012.
 • Grochowski M., Wadliwość umów konsumenckich (w świetle przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych), "Państwo i Prawo" 2009/7.
 • Jędruszuk Ł., Umowa deweloperska - ochrona nabywców lokali, "Temidium" 2012/2.
 • Kłoda M., Niektóre uprawnienia konsumenta w nowej dyrektywie o kredycie konsumenckim, "Europejski Przegląd Sądowy" 2009/11.
 • Kocot W., Odpowiedzialność przedkontraktowa, Warszawa 2013.
 • Kocot W.J., Kondek J.M., Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. 2, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/12.
 • Kocot W.J., Przedkontraktowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem przez internet [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego.
 • Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.
 • Kołacz J., Wszołek J., Specyfika prospektów informacyjnych jako środka ochrony konsumentów na przykładzie ustawy deweloperskiej oraz ustawy o timeshare, "Rejent" 2012/9.
 • Kott G. [w:] M. Chruściak, M. Kłoda, A. Kopeć, G. Kott, T. Ostrowski, M. Szakun, Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Król B., Sytuacja prawna osób pod rządami dyrektywy 2008/122/WE z 14.1.2009 r. (tzw. nowej dyrektywy timesharingowej), "Monitor Prawniczy" 2011/11.
 • Księżak P., Skutki prawne naruszenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy zamierzającego zawrzeć umowę z konsumentem [w:] Ustawa o prawach konsumenta, red. D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Warszawa 2013.
 • Leśniak M., Sens i nonsens umowy deweloperskiej - czyli klasyczne cywilistyczne konstrukcje prawne są wystarczające dla skutecznej ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, "Rejent" 2013/12.
 • Loranc-Borkowska J., Ograniczenia swobody kontraktowej w umowie timesharingu w prawie polskim - zagadnienia wybrane [w:] Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, red. B. Gnela, Warszawa 2010.
 • Maj K., Treść umowy deweloperskiej i prospektu informacyjnego - zagadnienia wybrane, "Rejent" 2012/12.
 • Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Paxford B., Stan świadomości konsumenta w momencie zawierania umowy kredytu konsumenckiego, "Monitor Prawniczy" 2014/6.
 • Paxford B., Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Pecyna M., Zoll F., Obowiązki informacyjne. Projekt, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2010/4.
 • Pisuliński J. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.
 • Rogoń D., Przedkontraktowe obowiązki informacyjne. Podstawa i zakres w świetle zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2010/1.
 • Rutkowska-Tomaszewska E. [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, red. M. Namysłowska, D. Lubasz, Warszawa 2015.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Warszawa 2013.
 • Sieradzka M., Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Skory M. [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.
 • Stecki L., Timesharing, Toruń 2002.
 • Strzelczyk R., Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, Warszawa 2013.
 • Strzelczyk R., Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego, Warszawa 2013.
 • Szereda A.J., Załącznik do aktu notarialnego dokumentującego umowę deweloperską z punktu widzenia praktyki notarialnej [w:] Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Wybrane zagadnienia, red. M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J.J. Zięty, Warszawa 2014.
 • Szwaja J., Tischner A., Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, "Monitor Prawniczy" 2007/20.
 • Szymańczyk A., Prospekt informacyjny [w:] M. Makowski i in., Umowa deweloperska w praktyce, red. A. Szymańczyk, Warszawa 2014.
 • Trzaskowski R., Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Włodarska K. [w:] Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2004.
 • Włodarska-Dziurzyńska K., Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów, Warszawa 2009.
 • Wociór D., Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Wzory pism i umów. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Wójtowicz E., Problem sankcji za uchybienie przedkontraktowym obowiązkom informacyjnym w umowach konsumenckich w prawie polskim na tle ostatnich tendencji w prawie unijnym, "Rejent" 2010/10.
 • Wójtowicz E., Zawieranie umów o usługi turystyczne i timesharing - obowiązki przedsiębiorców, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007/6.
 • Wrona J., Usługi w systemie timeshare [w:] Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, red. C. Banasiński, Warszawa 2004.
 • Wszołek J., Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013.
 • Wyrwiński M., Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015.
 • Zaradkiewicz K., Ochrona nabywców timesharing'u w prawie polskim, "Edukacja Prawnicza" 2001/2.
 • Zaradkiewicz K., Ochrona nabywców timesharingu w projekcie ustawy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, "Przegląd Legislacyjny" 2000/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529742

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.