PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 29--33
Tytuł artykułu

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) jako wzór przemysłowy

Warianty tytułu
Graphical User Interface (GUI) as an Industrial Design
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prawie polskim i europejskim ochrona graficznego interfejsu użytkownika (GUI) jako wzór przemysłowy jest ułatwiona przez przyjęcie otwartej definicji normatywnej cech wzoru i produktu. Dzięki temu przedmiot takiego wzoru może składać się wyłącznie z wyglądu symbolu graficznego lub kombinacji kilku elementów. W praktyce mogą pojawić się pewne trudności wynikające z niejasnego lub nieprecyzyjnego określenia przedmiotu oraz potrzeby przedstawienia dokładnej reprezentacji graficznej wzoru, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę nieobowiązkowy charakter opisu. W przypadku zgłoszenia odmian wzoru do polskiej rejestracji, jak również zgłoszenia wzoru wspólnotowego zawierającego animację, istnienie wymóg, aby załączone różne widoki wykazywały cechy wspólne. Każda niespójność lub wątpliwość dotycząca przedmiotu wzoru GUI spowoduje problemy z ustaleniem jego zakresu ochrony, tj. ogólnego wrażenia wzoru, na dalszym etapie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia takiego prawa lub w przypadku postępowania o jego unieważnienie. (abstrakt oryginalny)
EN
Protecting GUI as an industrial design in Polish and European law is facilitated by the adoption of an open legal definition of design features and product. This enables the subject matter of such a design to consist of the very appearance of a graphical symbol or a combination of several elements. In practice certain difficulties may arise from the possibly unclear or nonspecific subject matter and the need to submit an accurate graphical representation, especially taking into account the non-compulsory character of a description. In case of a multiple application for a Polish registration or for a Community design containing an animation, there is a requirement for the attached images to have common features. Any inconsistency or doubt concerning the subject matter of a GUI design is bound to create problems in establishing its scope of protection i.e. the design's overall impression, at a further stage of enforcing such a right in infringement or invalidity proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brancusi L., Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012.
 • Buchalska J., Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2014/6.
 • Janis M.D., du Mont J, Virtual Designs (2014). Articles by Maurer Faculty. Paper 1300, http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1300 (dostęp: 31.05.2018 r.).
 • Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia" 1961/36 (83).
 • Poźniak-Niedzielska M. (wraz z aktualizacją A. Niewęgłowskiego) w: Europejskie prawo wzorów przemysłowych, M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2016.
 • Poźniak-Niedzielska M., Wzory zdobnicze i ich ochrona, Warszawa 1978.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, Warszawa 2013.
 • Szczepanowska-Kozłowska K. [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.
 • Szczepanowska-Kozłowska K., Pojęcie wzoru przemysłowego - między funkcjonalnością a estetyką, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010/3.
 • Tischner A. [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red P. Kostański, Warszawa 2015.
 • Tischner A., Graficzne przedstawienie wzoru przemysłowego a przedmiot i zakres ochrony wzorniczej [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. T. Targosz, P. Podrecki, P. Kostański, Warszawa 2017.
 • Wojciechowska A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529748

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.