PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (2) | 37--49
Tytuł artykułu

Logistics - Science of Present - Day and Future

Warianty tytułu
Logistyka - współczesność i przyszłość
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Logistyka to zarządzanie przepływami i procesami w łańcuchach logistycznych z uwzględnieniem czasu, sekwencji, przestrzeni i przepustowości, z wykorzystaniem takich parametrów jak zdolność produkcyjna urządzeń, zamówienia i ilość wytworzonych produktów, rozmieszczenie centrów sprzedaży i dystrybucji, czas rozpoczęcia, czas operacji i czas zakończenia poszczególnych procesów. Kryteriami zarządzania jest przepustowość, czas, ale w globalnych warunkach są także uwzględniane kryteria ekonomiczne. Procesy tworzenia łańcuchów obejmują zakupy, zaopatrzenie, magazynowanie, transport, procesy produkcyjne, dystrybucję produktów, utrzymanie zdolności produkcyjnej itp. realizowane przez takie funkcje, jak rozmieszczenie urządzeń, konfiguracja, prognozy, planowanie i zagregowane planowanie, kontrola wysyłek, monitorowanie i inne. Artykuł przedstawia odpowiedź na pytanie, dlaczego logistyka stała się jednym z dynamicznych czynników rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w ostatnich dziesięcioleciach. Analizuje te czynniki i pokazuje, dlaczego orientacja na systematyczne budowanie systemów logistycznych zwiększa ich konkurencyjność. Artykuł opisuje również historyczny rozwój logistyki od logistyki poszczególnych działań do tworzenia logistycznych systemów hierarchicznych i teoretycznych podstaw rozwoju logistyki jako systemowej nauki zarządzania. Znacząco zmienia relacje między przedsiębiorstwami, wykorzystując takie systemy, jak SCM, DCM i logistyka trzeciej strony - 3PL stanowiące nowy etap rozwoju logistyki. Ponadto artykuł wskazuje też, że logistyka jest dziś ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki, integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem, istotną częścią nauki o zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics is management of flows and process in chains through time, sequential, space and capacity parameters like capacity usability of equipment, order and amount of produced product, layout of sale and distribution centres, initiate time, processing time and finalizing time of individual process. Criteria of management are capacitive, time, but in global explanation they are economic too. Processes creating chains are purchasing, procurement, storing, transport, production processes, distribution of products, maintenance, etc. managing functions are allocated, layout and set-up, prognosis, aggregation planning, scheduling, dispatching control, monitoring and others. The article describes why logistics has been one of the dynamic factors of the economy and increasing the competitiveness of enterprises in recent decades. It analyzes these factors and shows why orientation towards the systematic building of logistics systems increases their competitiveness. The article also describes the historical development of logistics from the logistics of individual activities to the creation of logistic hierarchical systems and the theoretical basis for the development of logistics as a system science of management. Significantly changes inter-company relationships to different types of SCM, DCM and third logistic party-3PL as a new stage in logistics development. The article also points out that logistics is today an important factor in the development of the economy, an integral part of business management, a solid part of the science of management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Technical University of Kosice, Slovak Republic
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • 1. Bigoš a kol., I. Kiss, Ritók, J., Materiálové toky a logistika. Prešov, Vydavateľstvo M. Vaška, 2002.
 • 2. Christopher M., Lowson R., Peck H., Creating Agile Supply Chains in the Fashion Industry, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2004, Vol. 32, No. 8.
 • 3. Christopher M., Logistics and supply chain management: Strategies for reducting costs and improving services, Finanacial Times Publishing, London 1998.
 • 4. Gros I., Grosová S., Logistika a marketing v dodavatelských řetězcích, "Logistika" 2004, No. 7-8, Economia Praha.
 • 5. Harrison A., Christopher M., Van Hoek R., Creating the Agile Supply Chain Working paper, School of Management, Cranfield University, Cranfield 1999.
 • 6. Johnson J.C., Wood D.F., Contemporary Logistics, sixth edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. 1996.
 • 7. Li X., Chung C., Golldsby T.J., Holsapple C.W., A Unified Model of Supply Chain Agility: the Work-Design Perspective, "The International Journal of Logistics Management" 2008, Vol. 19, No. 3.
 • 8. Malindžák D. et al., Theory of logistics - definitions, paradigms, principles and structures, Karnat, Košice 2007.
 • 9. Malindžák D., Mervart J., Lenort R., The logistic principles for fast flexible strategy design of the company in crisis time, "Managing Global Transitions: International research journal" 2011, Vol. 9, No. 2.
 • 10. Malindžák D., Takala J., Projecting of logistic systems - theory and practice, Expres Publicit s.r.o., Košice 2005.
 • 11. Naylor J.B., Naim M.M., Berry D., Leagility: Interfacing the Lean and Agile Manufacturing Paradigm in the Total Supply Chain, "International Journal of Production Economics" 1999, Vol. 62.
 • 12. Straka M., Logistics of distribution, How effectively to put product into the market, EPOS, Bratislava 2013.
 • 13. Viestová K., Štofilová J., Oreský M., Škapa R., Lexicon of logistics, first edition, Ekonóm Bratislava 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529754

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.