PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 42--50
Tytuł artykułu

Problematyka międzyczasowa zmiany przepisów o przedawnieniu z 2018 r.

Autorzy
Warianty tytułu
Transitional Matters of the 2018 Amendment to the Statute of Limitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień międzyczasowych ustawy z 2018 r., która istotnie zmienia przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu. Jeżeli nowela wydłuża termin przedawnienia, taki termin, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed jej wejściem w życie, ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Gdy nowela skraca termin przedawniania, taki termin, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed datą jej wejścia w życie, zaczyna biec na nowo w tej dacie, lecz nie może upłynąć później, niż gdyby obliczać go według ustawy dawnej. Jednakże termin przedawnienia niektórych roszczeń konsumenta, które powstały przed tą datą, nadal podlega ustawie dawnej, niezależnie od tego, czy nowela wydłuża czy skraca ten termin, i niezależnie od tego, czy ten termin rozpoczął bieg przed tą datą. Wreszcie nowelę stosuje się do skutków przedawnienia roszczenia wobec konsumenta, jeżeli przed datą jej wejścia w życie roszczenie uległo przedawnieniu, lecz nie zgłoszono zarzutu przedawnienia; nowela działa zatem wstecz. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is dedicated to the transitional issues of the 2018 act that carries a significant amendment to the Polish Civil Code's statute of limitation provisions. If the amending act extends a limitation period, such a period that has commenced and has not expired prior to the amending act's entry into force, is extended accordingly. Where the amending act reduces a limitation period, such a period that has commenced and has not expired before the date of entry into force of the amending act, starts anew at that date but cannot elapse later than as if it were calculated according to the previously applicable statute. However, the limitation period applicable to certain consumer claims that have arisen before that date, continues to be governed by the previous statute whether that period is extended or reduced by the amending act and whether or not it has commenced prior to that date. Finally, the amending act applies to the effects of the lapse of the limitation period of a claim against a consumer where, prior to the amending act's entry into force, the claim has become time-barred but no limitation defence has been raised; the amending act is thus retroactive. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kłoda Narkiewicz-Jodko sp.p. Adwokaci
Bibliografia
 • Brzozowski A. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
 • Cendrowicz D., Pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Administracja" 2012/3.
 • Derlatka M., Garlicki L. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.
 • Drapała P. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, Suplement, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010.
 • Duniewska Z. [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.
 • García Moritán P., El derecho transitorio aplicable a las prescripciones en curso frente a la nueva Ley de Responsabilidad del Estado, Revista de Derecho Administrativo 2015, nr 97, (Buenos Aires).
 • Goszczyk M. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491-633, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
 • Górowski J., Zarzut przedawnienia w procesie cywilnym [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
 • Grzybowski S. [w:] System Prawa Cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985.
 • Gwiazdomorski J., Międzyczasowe prawo prywatne, "Nowe Prawo" 1965/6 i "Nowe Prawo" 1965/7-8.
 • Habryn-Chojnacka E. [w:] Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450-1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
 • Jackowski M., Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Warszawa 2008. Janeczko E., Zasiedzenie, Warszawa 1981.
 • Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.
 • Kawecki M., Prawo ochrony danych osobowych jako nowa dziedzina prawa, "Europejski Przegląd Sądowy" 2017/5.
 • Kłoda M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
 • Kłoda M., Prawo międzyczasowe prywatne. Podstawowe zasady, Warszawa 2007.
 • Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. 2, Kraków 1937.
 • Kurcyusz J., Przepisy międzyczasowe do kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Katowice 1965.
 • Mataczyński M., Saczywko M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
 • Matysiak W.P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, red. D. Lubasz, M. Namysłowska, LEX 2015.
 • Mularski K., Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego, Warszawa 2015.
 • Niedużak A., Glosa do wyroku SN z 19.08.2004 r. V CK 38/04, "Przegląd Sądowy" 2005/10.
 • Osajda K. [w:] Prawo intertemporalne prywatne. Komentarz do przepisów wprowadzających Kodeks cywilny, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
 • Pałdyna T., Przedawnienie w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012.
 • Pazdan M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.
 • Pietrzykowski T. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Pyziak-Szafnicka M. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Radwański Z., Zieliński M. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
 • Roubier P., Le droit transitoire, Paris 2008 (reprint wydania z 1960 r.).
 • Skoczylas A. [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015.
 • Sobolewski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018.
 • Torbus A., Zarzut przedawnienia [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017.
 • Tulibacka M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018.
 • Walasik M. [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015.
 • Wiewiorowski J. [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, red. J. Mikołajewicz, Warszawa 2015.
 • Więzowska-Czepiel B. [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek, Warszawa 2014.
 • Wolter A., Przepisy intertemporalne w zakresie przedawnienia i zasiedzenia, "Państwo i Prawo" 1963/11.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Zawada K. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529764

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.