PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 | 61--66
Tytuł artykułu

Podobieństwa i różnice wymagań AQAP 2110 i systemu zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych

Warianty tytułu
Similarities and Differences of AQAP 2110 and the Factory Production Control System Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie, porównanie i określenie podobieństw oraz różnic występujących w wymaganiach wprowadzonych przez publikację AQAP 2110 wydanie D w kontekście wymagań właściwych dla systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych.
W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań literatury przedmiotu. Porównano wymagania normy PN-EN 16361:2013-12 i publikacji AQAP 2110. Norma ta dotyczy napędów oferowanych razem z drzwiami, skrzydłami systemowymi producenta automatyki lub innymi skrzydłami oraz obejmuje napędy ze skrzydłami do drzwi przesuwnych i obrotowych. W badaniach, przeprowadzonych z myślą o organizacjach posiadających wdrożone systemy ZKP i AQAP, uwzględniono system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz procesy realizowane w organizacji produkującej taki typ napędów. Przedstawiono omówienie wyników porównania.
W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów ZKP i AQAP. Przedstawiono - w formie graficznej - propozycję określenia procesów i ich powiązań dla organizacji.
W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano wymagania zbieżne oraz zdecydowanie różne. Opracowano podsumowanie wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to examine, compare and determine the similarities and differences in requirements introduced by the publication AQAP 2110 release D in the context of requirements specific to construction products factory production control system (FPC).
The theoretical part of the article uses the results of literature research on the subject. The requirements of PN-EN 16361:2013-12 standard and AQAP 2110 were compared. This standard applies to power operated pedestrian doors, doorsets other than swing type, initially designed for installation with power operation without resistance to fire and smoke leakage characteristics. The research, conducted for organizations with implemented FPC and AQAP systems, included a system of evaluation and verification of constancy of performance and processes implemented in an organization producing such type of drives. A discussion of the results of the comparison is presented.
The empirical part uses the results of own research carried out in Polish organizations operating in accordance with the requirements of FPC and AQAP systems. A proposal for defining processes and their relations in the graphical form for the organization has been presented.
As a result of the research, convergent and distinctly different requirements were identified. Conclusions resulting from the comparisons made and the example solutions given were developed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
61--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
 • ACMP 2100 (wydanie A) "Wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją". 2014. Bruksela: NATO.
 • AQAP 2110 (wydanie D) "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji". 2016. Bruksela: NATO.
 • Bobrowicz Jan, Lech Czarnecki, Jadwiga Tworek. 2012. "Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011." Materiały Budowlane 11: 32-35.
 • Chi Seokho, Han Sangwon, Kim Dae Young, Shin Yoonjung. 2015. "Accident risk identification and its impact analyses for strategic construction safety management". Journal of Civil Engineering and Management 524-538.
 • Gajewski Piotr. 2007. Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Warszawa: PWE.
 • Klimczak Wiesław, Jan Bobrowicz. 2016. "Nowe wymagania ISO 9001:2015 i ich wpływ na system zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych". Problemy jakości (8): 36-44.
 • PN-EN ISO 9000:2015 "Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia". 2015. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania". 2015. Warszawa: PKN.
 • PN-EN 16361:2013-12 "Drzwi z napędem, wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności". 2013. Warszawa: PKN.
 • PN-ISO 10007:2005 "Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją". 2005. Warszawa: PKN.
 • PN ISO 31000:2012 "Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne". 2012. Warszawa: PKN.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 2011. Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej 4.4.2011.
 • Świderski Andrzej, Joanna Jasińska. 2006. "Problemy oceny ryzyka w procesach realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP". Problemy Jakości (1): 18-20.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych. 2004. Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.
 • Urbaniak Maciej. 2016. "Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości". Problemy Jakości (6): 11-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.