PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (2) | 77--88
Tytuł artykułu

Dilemmas of the Creation of Innovation Policy in Member States

Warianty tytułu
Dylematy tworzenia polityki innowacji w państwach członkowskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kierunki zmian zachodzących w gospodarce światowej w ostatnich latach wskazują na przekształcenie gospodarki przemysłowej w gospodarkę opartą na wiedzy, wykorzystującą potencjał technologiczny i innowacyjny. Taka transformacja uwidoczniła przewagi konkurencyjne krajów i regionów specjalizujących się w produkcji zaawansowanych produktów. Celem artykułu jest zbadanie wpływu wydatków na badania i rozwój (B + R) na wzrost gospodarczy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto podjęta została próba dokonania oceny, czy istnieje znaczący związek między poziomem nakładów na tę działalność w poszczególnych krajów i ich innowacjami oraz między innowacjami a dochodem na mieszkańca, jak to jest postulowane przez endogeniczne modele wzrostu oparte na badaniach i rozwoju. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych do przeprowadzonej analizy była baza danych Eurostatu oraz raporty European Innovation Scoreboard. Otrzymane wyniki potwierdzają dodatni i statystycznie istotny wpływ rządowych wydatków na badania i rozwój, który jest główną siłą napędową wzrostu gospodarczego w analizowanym okresie. Kraje wysoko rozwinięte prowadzą badania mające na celu poszukiwania nowych źródeł innowacyjności i metod tworzenia potencjału innowacyjnego. Nakłady na innowacyjność często przynoszą długofalowe korzyści poprzez możliwość uzyskania pozycji lidera przez te kraje. Uzyskane wyniki pozwalają również stwierdzić, że kraje Unii Europejskiej, które nie mają efektywnych sektorów badawczo-rozwojowych, wydają się promować swoje innowacje poprzez transfer technologii z innych państw. Takie postępowanie nie pozwoli im na zaatakowanie pozycji liderów. Mogą wykorzystywać jedynie strategię naśladownictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Directions of changes occurring in the world economy in recent years show the transformation of the industrial economy into a knowledge-based economy, using the technological and innovative potential. This transformation has highlighted the competitive advantages of countries and regions specializing in the production of hightech products. A lot of research has been trying to find out what the drivers of innovation really are, though there has not formed one consensus. The aim of the paper is to investigate influence of research and development (R&D) expenditure on economic growth in EU member states and to assess whether there is a significant relationship between countries' R&D efforts and their innovation and between innovation and per capita income, as postulated by R&D based endogenous growth models. Basic source of data is Eurostat database and European Innovation Scoreboard reports. Results confirm positive and statistically significant impact of government R&D expenditure, which is the main driver for economic growth during the analysed period. Highly developed countries are conducting research to seek new sources of innovativeness and methods for creating innovative potential. The results also suggest that the EU countries that do not have effective R&D sectors seem to promote their innovation through technology spillovers from other countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1. Bukowski M, Szprot A., Śniegocki A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Ekonomia i Zarządzanie" 2014, nr 1.
 • 2. Cameron G., Innovation and Economic Growth, CEP Discussion Papers No. 277, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, London 1996.
 • 3. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • 4. Fagerberg J., Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, "Research Policy" 1987, Vol. 16.
 • 5. Frankowski P., Skubiak B., Innowacyjność w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2012, nr 30.
 • 6. Freeman C., Soete L., The Economics of Industrial Innovation. 3rd Edition, Routledge, London 1997.
 • 7. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • 8. Khan M., Luintel K.B., Sources of Knowledge and Productivity: How Robust is the Relationship?, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2006, nr 6, OECD, Paris 2006.
 • 9. Kowalik J., Analiza poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 2015, nr 19.
 • 10. Matusiak K.B. (ed.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • 11. Nawrocki T., Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 12. OECD, Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005.
 • 13. Okoń-Horodyńska E., Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE, Warszawa 2004.
 • 14. Pece A.M., Simonab O.E., Salisteanuc F., Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEE countries. "Procedia Economics and Finance" 2015, No. 26.
 • 15. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa-Łódź 2001.
 • 16. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London 1990.
 • 17. Schumpeter J.A., Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Porcupine Press, Philadelphia 1982.
 • 18. Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A., Innovation orientation outcomes: the good and the bad, "Journal of Business Research" 2006, Vol. 59, Issue 10.
 • 19. Ulku H. R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis, "IMF Working Paper" 2004, No. 185.
 • 20. Weresa M., Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014.
 • 21. Wyrwa D., Evaluation of the efficiency of the European Union's innovative policy, "Actual Problems of Economics" 2017, No. 1.
 • 22. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [in:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, ed. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529808

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.