PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 1, t. 333 | 133--147
Tytuł artykułu

Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w ujęciu krajowym i lokalnym - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demand for Municipal Housing on the State and Local Level - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych z zakresu oceny stopnia formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Poznaniu. Wielkość i strukturę tego zapotrzebowania określono w kontekście lokalnych zasad i kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej ze strony miasta gospodarstwom domowym posiadającym złe warunki materialne i mieszkaniowe. Przedmiot badań stanowiła populacja gospodarstw domowych, które złożyły wnioski o przydział lokalu komunalnego z zasobu mieszkaniowego miasta Poznania w latach 2012-2016. Wyniki przeprowadzonych analiz ilościowych ukazały istotne rozbieżności między rzeczywistym zapotrzebowaniem na mieszkania komunalne w Poznaniu a faktycznym poziomem ich zaspokojenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to estimate the formal level of demand for municipal flats in Poznań, Poland. The volume and structure of the demand were determined in the context of local regulations and criteria of granting housing aid to destitute households. The subject of the study was a population of households who applied for allocation of municipal flat from Poznań city housing stock in the years 2012-2016. The results of the quantitative analysis showed significant discrepancies between real demand for public rental housing and the potential of the city to meet these needs.(original abstract)
Rocznik
Strony
133--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.
 • Bryx M. (2001), Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa.
 • GUS (2011), Narodowy Spis Powszechny, Warszawa.
 • Habitat for Humanity Poland (2015), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warszawa, http://www.forummieszkaniowe.org/files/Mieszkalnictwo_w_Polsce_2015_HABITAT.pdf [dostęp: 20.12.2017].
 • Korniłowicz J. (2005), Wybrane elementy polityki mieszkaniowej, "Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast", nr 4, s. 48-53.
 • Kotler Ph. (red.) (2009), Marketing Management, Pearson Education, Harlow.
 • Lange O. (1959), Ekonomia polityczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (2016), Narodowy Program Mieszkaniowy, Uchwała Rady Ministrów z dnia 27.09.2016 r.
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012), niepublikowana ankieta przeprowadzona przez ministerstwo wśród samorządów gminnych.
 • Muczyński A. (2008a), Ocena formalnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Olsztynie, "Acta Scientarum Polonorum", nr 7(2), s. 35-46.
 • Muczyński A. (2008b), Ocena wielkości luki remontowej w zasobach komunalnych i wspólnotowych, "Wycena - Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami", nr 1(82), s. 23-28.
 • Muczyński A., Turbaczewska A. (2013), The concept of displacement of tenants in the management of housing stock, "Real Estate Management and Valuation", t. 21, nr 4, s. 26-35.
 • Muzioł-Węcławowicz A. (2012), Zapotrzebowanie na społeczne mieszkania czynszowe w Polsce w 2012 r., Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
 • RedNet Consulting raport (2015), http://rednetconsulting.pl/g/raporty_2012/publikacje/DEFICYT_MIESZKANIOWY_W_POLSCE.pdf [dostęp: 20.10.2017].
 • Sejm RP (2010), Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r., Warszawa.
 • Sikora-Fernandez D. (2010), Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi - propozycje zmian, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 243, s. 185-204.
 • Sikora-Fernandez D. (2013), Koncepcja "Smart City" w założeniach polityki rozwoju miasta - polska perspektywa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 290, s. 83-94.
 • Suszyńska K. (2014), Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w polskiej praktyce, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Suszyńska K. (2016), Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi w Europie, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 45(1), s. 49-60.
 • Witakowski P. (red.) (2007), Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, praca zespołowa wykonana w trybie społecznym, Warszawa.
 • Zaniewska H., Thiel M. (2005), Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego, "Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast", nr 3, s. 5-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.