PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 1, t. 333 | 39--56
Tytuł artykułu

Determinants of Employee Absence Differentiation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty zróżnicowania absencji chorobowej pracowników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie zmian wskaźnika poziomu absencji chorobowej w Polsce w latach 2005-2015 (okres, dla którego dostępne są dane statystyczne umożliwiające obliczenie tego wskaźnika) oraz przede wszystkim jego zróżnicowania terytorialnego w latach 2012-2015. Pytanie badawcze sformułowano następująco: "Jakie czynniki wpływają na zmiany w poziomie wskaźnika absencji chorobowej w czasie na poziomie ogólnokrajowym i jego zróżnicowanie w poszczególnych województwach w Polsce?". W analizach uwzględniono czynniki zdrowotne (między innymi samoocenę stanu zdrowia, subiektywną ocenę warunków i jakości życia oraz poziom śmiertelności z zachorowalności na niektóre choroby) i społeczno-ekonomiczne (strukturę ludności według wieku i płci, wysokość dochodów gospodarstw domowych, subiektywną ocenę sytuacji materialnej, poziom ubóstwa, stopę bezrobocia, strukturę zatrudnienia według klasyfikacji NACE oraz strukturę ludności według poziomu wykształcenia), które mogą wpływać na zmiany w czasie i zróżnicowanie przestrzenne poziomu absencji chorobowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to examine the changes in the sickness absence rate in Poland in 2005-2015 (in the period for which statistical data allowing for the calculation of this ratio are available) and, first of all, its territorial differentiation in 2012-2015. The research question has been formulated as follows: what are the factors which determine the changes in the absence rate within time (on the whole country level) and in 16 Polish regions? In accordance with the literature review performed, the analyses have covered health (self-evaluation of health condition, subjective assessment of conditions and quality of living, the mortality in the event of incidence of certain illnesses) as well as social and economic factors (structure of population according to age and sex, the income of households, subjective assessment of the material situation, poverty level, unemployment rate, employment structure according to NACE classification and structure of population according to the education level) which may affect the changes within time and the regional differentiation of the sickness absence rate.(original abstract)
Rocznik
Strony
39--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
autor
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bartkowski J. (2004), Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS, [in:] E. Giermanowska, M. Racław-Markowska (eds.), Absencja chorobowa w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (eds.) (2015), Social Diagnosis, www.diagnoza.com [accessed: 9.07.2016].
 • Giermanowska E., Racław-Markowska M. (eds.) (2004), Absencja chorobowa w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • GUS database, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [accessed: 15.06.2016].
 • Health and Health Behaviours of the Inhabitants of Poland in Light of the EHIS 2014 Survey (2015), Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw.
 • Health and Healthcare in 2014 (2015), Central Statistical Office of Poland (GUS), Warsaw.
 • Helgesson M., Johansson B., Nordqvist T., Lundberg I., Vinga E. (2015), Sickness absence at a young age and later sickness absence, disability pension, death, unemployment and income in native Swedes and immigrants, "European Journal of Public Health", vol. 25, no. 4, pp. 688-692.
 • Hytti H. (2006), Why are Swedes sick but Finns unemployed?, "International Journal of Social Welfare", no. 15, pp. 131-141.
 • Johns G. (2008), Absenteeism and presenteeism: Not at work or not working well, [in:] C.L. Cooper, J. Barling (eds.), The Sage handbook of organizational behaviour, vol. 1, Sage, London.
 • Leigh J.P. (1985), The effects of unemployment and the business cycle on absenteeism, "Journal of Economics and Business", no. 37, pp. 159-170.
 • Lidwall U., Marklund S. (2011), Trends in long-term sickness absence in Sweden 1992-2008: the role of economic conditions, legislation, demography, work environment and alcohol consumption, "International Journal of Social Welfare", vol. 20, pp. 167-179.
 • Mastekaasa A. (2005), Sickness absence in female- and male-dominated occupations and workplaces, "Social Science Medicine", vol. 60, pp. 2261-2272.
 • Mechanic D. (1986), Illness behaviour: an overview, [in:] S. McHugh, T.M. Vallis (eds.), Illness behavior: a multidisciplinary model, Plenum Press, New York.
 • Mojapolis database, https://www.mojapolis.pl/ [accessed: 15.06.2016].
 • National Health Programme 2007-2015, http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2007-2015/ [accessed: 15.06.2016].
 • Pęciłło M. (2015), Wpływ warunków pracy na absencję chorobową kobiet i mężczyzn, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", no. 2, pp. 8-10.
 • Pęciłło-Pacek M. (2014), Zależności pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", no. 11, pp. 13-16.
 • Piha K., Martikainen P., Rahkonen O., Roos E., Lahelma E. (2007), Trends in socioeconomic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990-99, "Scandinavian Journal of Public Health", vol. 35, pp. 348-355.
 • Selander J., Buys N. (2010), Sickness absence as an indicator of health in Sweden, "International Journal of Disability Management", no. 5(2), pp. 40-47.
 • Shapiro C., Stiglitz J. (1984), Equilibrium unemployment as a worker discipline device, "American Economic Review", no. 74, pp. 433-444.
 • Szubert Z. (2014), Absencja chorobowa w Polsce po transformacji społeczno-gospodarczej, "Medycyna Pracy", no. 65(1), pp. 73-84.
 • Szubert Z., Merecz-Kot D., Sobala W. (2009), Stres zawodowy a ryzyko absencji chorobowej na stanowiskach obsługi interesantów, "Medycyna Pracy", no. 60(4), pp. 259-271.
 • Szubert Z., Sobala W. (2003), Absencja chorobowa w przedsiębiorstwie po restrukturyzacji, "Medycyna Pracy", no. 54(1), pp. 9-15.
 • Yaniv G. (1991), Absenteeism and the risk of involuntary unemployment: A dynamic analysis, "Journal of Socio-Economics", no. 20(4), p. 359-372.
 • ZUS database, http://www.zus.pl/default.asp?p=5id=5 [accessed: 15.06.2016].
 • ZUS Statistical Portal database, http://www.psz.zus.pl/Default.aspx [accessed: 15.06.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.