PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 1, t. 333 | 149--166
Tytuł artykułu

Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie przyszłych tendencji kształtowania się rynku mieszkaniowego rozwijającego się miasta metropolitalnego. Owe tendencje mają znaczenie dla przebiegu procesów rozwoju gospodarczego kraju. Mieszkalnictwo odgrywa bowiem ważną rolę w rozwoju społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W badaniach empirycznych założono trzy scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego. Jako przykład wybrano Kraków - drugie co do wielkości miasto w Polsce, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką. Jeden z wniosków artykułu brzmi: propodażowa aktywność państwa w zakresie mieszkań w mniejszym stopniu może oddziaływać na rozwój rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego niż straty wywołane aktywnością państwa w sektorach pozabudowlanych (np. reformą szkolnictwa wyższego), które ograniczają popyt mieszkaniowy. W analizach wykorzystano metody ekstrapolacyjne, a źródła danych to GUS oraz zewnętrzne opracowania eksperckie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify future trends in the housing market of a developing metropolitan city. The recognition of these tendencies is crucial for the course of economic development processes in the country. Housing plays an important role in social, economic and spatial development. In empirical studies, three scenarios have been adopted for the development of the housing market. As an example, the City of Cracow, which is the second largest city in Poland with a dynamically developing economy, was chosen. Among the important conclusions is the conclusion that the pro-supply housing activity of the national government can have a lesser impact on the development of the metropolitan housing market than the losses caused by governmental activity in areas outside the building sector (e.g.: the reform of higher education) which reduces demand for housing. Extrapolation methods were used in the conducted analyses and CSO as well as external reports served as data sources.(original abstract)
Rocznik
Strony
149--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa.
 • De Bruyne K., Van Hove J. (2013), Explaining the Spatial Variation In Housing Process: An Economic Geography Approach, "Applied Economics", vol. 45, no. 13, pp. 1-23, https://doi.org/10.2139/ssrn.947671.
 • DiPasquale D., Wheaton W.C. (1996), Urban Economics and Real Estate Markets, Prentice Hal, New Jersey.
 • Foryś I. (2011), Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, "Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia", vol. DCCCLXVII (793), pp. 40-45.
 • Gdakowicz A., Hozer J. (2012), Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", no. 20(1), pp. 123-132.
 • Gordon P., Richardson H. (1997), Are Compact Cities a Desirable Planning Goal?, "Journal of the American Planning Association", vol. 63, no. 1, pp. 95-106, https://doi.org/10.1080/01944369708975727.
 • Hołuj A. (2012), Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, "Studia KPZK PAN", vol. 140, part 2, pp. 385-390.
 • Hołuj A., (2015), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", no. 1(29), p. 23-33.
 • Jakóbik K., Kudłacz T., Lityński P. (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030", Ekspertyza zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 • Krakowski Rynek Nieruchomości 2015 (2016), Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta, Kraków [CREM 2015].
 • Lis P. (2005), Koncepcje polityki mieszkaniowej, "Zeszyty Naukowe Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju", no. 31, pp. 2-8.
 • Lis P. (2011), Mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego - wnioski dla Polski, "Finansowanie Nieruchomości", December, pp. 15-27.
 • Luchter B. (2016), Przemiany użytkowania w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych, [in:] A. Noworól, A. Hołuj (eds.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Markowska M., Sobczak E. (2006), Modelowanie ekonometryczne rozwoju regionalnego, [in:] D. Strahl (ed.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Neuman M. (2005), The Compact City Fallacy, "Journal of Planning Education and Research", vol. 25, no. 1, pp. 11-26, https://doi.org/10.1177/0739456x04270466.
 • Nykiel L. (2007), Mechanizmy dynamiki i zróżnicowania cen na rynku mieszkaniowym, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", no. 15(3-4), pp. 9-10.
 • O'Sullivan A. (2012), Urban Economics, McGraw-Hill, New York.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015. Monografie (2016), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Wolski R., Załęczna M. (2007), Mieszkanie jako alternatywna inwestycja, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", no. 15(3-4), pp. 105-119.
 • Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Żelazowski K. (2017), Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1(327), pp. 8-19.
 • Żelazowski K. (2011), Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", no. 19(3), pp. 98-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.