PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 3 (55) Konkurencyjność polskiej gospodarki | 73--105
Tytuł artykułu

Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle uwarunkowań makroekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of the Agri-food Sector in Poland in Light of Macroeconomic Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W jego pierwszej części Autorzy w sposób syntetyczny przedstawili krajowe i międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Następnie dokonali analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2004-2017. Wykorzystując wskaźniki pokrycia importu eksportem i ujawnionych przewag komparatywnych w eksporcie, ocenili pozycję konkurencyjną Polski w badanym okresie jako wysoką, wskazując jednak na czynniki, które mogą wpływać negatywnie na eksport polskiej żywości i konkurencyjność całego sektora w następnych latach.(fragment tekstu)
EN
The aim of this study is to assess the competitiveness of the Polish agri-food sector for 2004-2017, taking into account its most important sections. It begins with the discussion about the macroeconomic determinants of the competitiveness of the agri-food sector, i.e. the most important external (international) and internal (domestic) factors affecting its competitiveness. Next, the growth of foreign trade in Polish agri-food products is described, both in total volumes and the results in particular groups. The competitiveness of the Polish agri-food sector and its most important sections was assessed on the basis of two quantitative indicators: the trade coverage index (TC) and the revealed comparative advantage (RCA) in exports. The analysis shows that in 2004-2017 agri-food trade in Poland was growing dynamically and the indicators significantly improved in most sections. The authors claim that the improvement of the competitiveness of the agri-food sector in Poland benefited from favourable macroeconomic determinants, both international and domestic ones.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
73--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 2018 European Semester. Country Report Poland, European Commission, Brussels, 7.3.2018 SWD(2018) 219 final.
 • Ambroziak Ł., Szczepaniak I., Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (4). Pozycja konkurencyjna, seria "Program Wieloletni 2011-2014", nr 74, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 • Ambroziak Ł., Szczepaniak I., Ryzyko kursowe a handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski [w:] Ryzyko w gospodarce żywnościowej - teoria i praktyka, red. J. Goral, M. Wigier, seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 48, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017.
 • Balassa B., Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, "The Manchester School" 1965, Vol. 33.
 • Beckman J., Dyck J., Heerman K.E.R., The Global Landscape of Agricultural Trade, 1995-2014, EIB-181, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, November 2017.
 • Bodirsky B.L. i in., Global Food Demand Scenarios for the 21st Century, "PLOS ONE" 2015, nr 10(11), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139201.
 • Gstohl S., De Bievre D., The Trade Policy of the European Union, Palgrave, London 2018, https://doi.org/10.1057/978-1-349-93583-3.
 • Hartigan J.C., The U.S. tariff and comparative advantage: A survey of method, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1981, Vol. 117(1).
 • Impacts of EU trade agreements on the agricultural sector, report prepared for the European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, by A/S Copenhagen Economics, December 2016, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/ files/external-studies/2016-bilateral-trade-agreements/final-report_en.pdf.
 • Industrial Structure Statistics 1994, OECD, Paris 1996 [za:] M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Kosior K., Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych, politycznych i społecznych na konkurencyjność sektora żywnościowego w Polsce w kontekście procesów globalnych [w:] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3), red. I. Szczepaniak, seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 67, IERiGŻ- PIB, Warszawa 2017, https://doi.org/10.30858/pw/9788376587097.1.
 • Kosior K., Ambroziak Ł., Brexit - potential implications for the Polish food sector [w:] The Common Agricultural Policy of the European Union - the present and the future. EU Member States point of view, red. M. Wigier, A. Kowalski, seria "Monographs of Multi-annual Programme 2015-2019", No. 73.1, IAFE-NRI, Warsaw 2018, https:// doi.org/10.30858/pw/9788376587431.13.
 • Kowalski A., Niespodziewany sukces przemysłu spożywczego, "Gazeta Bankowa" z 16 grudnia 2017 r., http://wgospodarce.pl/informacje/44004-niespodziewany-sukces-przemyslu-spozywczego.
 • Mikuła A., Demograficzne uwarunkowania światowego i krajowego popytu na żywność w latach 2000-2015 [w:] Ewolucja światowego i krajowego popytu na żywność w kontekście zmian demograficznych i bezpieczeństwa żywnościowego, red. K. Świetlik, seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 65, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017.
 • Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 • Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Politechnika Radomska, Radom 2007.
 • Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu.PL, Warszawa 2008.
 • Overview of FTA and other trade negotiations, European Commission, updated May 2018, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf.
 • Pawlak K., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, seria "Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu", nr 448, Poznań 2013.
 • Pawlak K., Poczta W., Międzynarodowy handel rolny, PWE, Warszawa 2011.
 • Peneder M., Competitiveness and industrial policy: from rationalities of failure towards the ability to evolve, "Cambridge Journal of Economics" 2017, Vol. 41, No. 3, https:// doi.org/10.1093/cje/bew025.
 • Siudek T., Drabarczyk K., Teoretyczne i aplikacyjne aspekty konkurencyjności - przegląd literatury, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2015, nr 112, https://doi.org/10.22630/ eiogz.2015.112.54.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Szczepaniak I., Przewagi komparatywne w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi [w:] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3), red. I. Szczepaniak, seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 67, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017, https://doi.org/10.30858/pw/9788376587097.2.
 • Szczepaniak I., System "konkurencyjność" - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5) Synteza, red. I. Szczepaniak, seria "Program Wieloletni 2010-2014", nr 115, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Szczepaniak I., Uwarunkowania zewnętrzne konkurencyjności polskich producentów żywności [w:] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1), red. I. Szczepaniak, seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015.
 • The competitive position of the European food and drink industry, Final Report, ECSIP Consortium, Publications Office of the European Union,Luxembourg 2016.
 • The Future of Food and Agriculture. Trends and Challenges, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2017.
 • Wigier M., Pomoc publiczna dla polskiego sektora żywnościowego [w:] Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, red. I. Szczepaniak, K. Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IERiGŻ-PIB, Kraków-Warszawa 2015.
 • World Population Prospects. The 2015 Revision. Key Findings and Advance Tables, United Nations, New York 2015.
 • Zahniser S., Beckman J., Heerman K.E.R., World Agricultural Trade Experiences Sizable Growth but Still Faces Barriers, International Markets & U.S. Trade, February 05, 2018.
 • Eurostat, Annual National Accounts, Prices, Population and Social Conditions, http:// ec.europa.eu/eurostat/data/database/ oraz Hourly labour costs, April 2018.
 • GUS, Bank Danych Makroekonomicznych, https://bdm.stat.gov.pl oraz https://stat.gov. pl/wskazniki-makroekonomiczne.
 • Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm.
 • OECD, Labour productivity and utilization, https://data.oecd.org/lprdty/labour-productivity- and-utilisation.htm; https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked. htm.
 • WITS-Comtrade, The World Integrated Trade Solution, Comtrade database, https:// wits.worldbank.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529850

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.