PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (2) | 89--98
Tytuł artykułu

The Concept of Mapping the Benchmarking Partnerships of Cluster Enterprises - Theoretical Approach

Warianty tytułu
Koncepcja mapowania partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw tworzących klaster - ujęcie teoretyczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Benchmarking jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw tworzących klastry, które poszukują rozwiązań w zakresie zwiększania efektywności i skuteczności realizowanych procesów oraz podnoszenia ich konkurencyjności. Jednocześnie umiejętność budowania, rozwoju i doskonalenia partnerskich relacji przez członków klastra jest obecnie jednym z kluczowych warunków ich skutecznego wzrostu zewnętrznego. Aktualnym, ważnym i interesującym poznawczo obszarem badań naukowych jest benchmarking wewnątrzklastrowy o charakterze partnerskim. Koncepcja partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw klastrowych wpisuje się w postulowane obecnie w naukach o zarządzaniu paradygmaty relacji i współdziałania przedsiębiorstw w organizacjach sieciowych. Żaden z badaczy nie prowadził do tej pory rozważań teoretycznych w zakresie możliwości adaptacji benchmarkingu do potrzeb członków klastra. Celami artykułu są: wskazanie istoty partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw tworzących klaster i przedstawienie koncepcji mapowania przepływu danych i informacji w benchmarkingu wewnątrzklastrowym opartym na partnerstwie. Postawiony cel zdeterminował wybór takich metod badawczych, jak analiza źródeł literaturowych i rozumowanie dedukcyjne. Wybór wskazanego kierunku rozważań teoretycznych i prac koncepcyjnych został podyktowany zidentyfikowaną luką wiedzy w zakresie wskazanych elementów koncepcji partnerstwa benchmarkingowego przedsiębiorstw klastrowych. Najważniejsze wnioski płynące ze zrealizowanego postępowania badawczego można uznać za implikacje o charakterze teoriopoznawczym i praktycznym. W świetle przedstawionych ujęć definicyjnych podstawowych kategorii pojęciowych ściśle związanych z analizowaną formą partnerstwa przyjęto, że partnerstwo benchmarkingowe oznacza wzajemnie korzystną wymianę informacji z zachowaniem zasad partnerstwa przez przedsiębiorstwa tworzące klaster, o osiąganych wynikach i najlepszych praktykach stosowanych przez nie w różnych obszarach działalności, która prowadzi do poprawy wyników benchmark- partnerów. (abstrakt oryginalny)
EN
Benchmarking is a response to the needs of contemporary enterprises participating in clusters, that search for solutions to increase efficiency and effectiveness of processes and to improve their competitive advantage. At the same time, the ability to build and develop partnership relations by cluster members is currently one of the key conditions of their external growth. The valid and important field of scientific research is intra-cluster benchmarking partnership. So far, none of the researchers has performed theoretical analyses in terms of the possibility of benchmarking adjustment to the needs of cluster members. The purpose of the paper is to present the essence of benchmarking partnership of cluster enterprises and the concept of mapping of data and information exchange in intra-cluster benchmarking based on partnership. The main research methods are as follows: the analysis of literature sources and deductive reasoning. The selection of the specific field of theoretical considerations and conceptual works has been motivated by the identified knowledge gap within the scope of the indicated elements of the concept of benchmarking partnership of cluster enterprises. In view of the presented definitions of basic conceptual categories closely related to the analysed form of partnership, it has been assumed that the essence of benchmarking partnership of cluster enterprises is a mutually beneficial exchange of information between cluster members, concerning their performance and best practices, according to partnership rules, that leads to improvement of performance of the parties involved in the benchmarking process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • 1. Czakon W., Fernandez A.S., Minà A., Editorial - From Paradox to Practice: the Rise of Coopetition Strategies, "International Journal of Business Environment" 2014, 6/1.
 • 2. Czakon W., Rogalski M., Coopetition Typology Revisited - a Behavioural Approach, "International Journal of Business Environment" 2014, 6/1.
 • 3. De LurdesVeludo M., Business Relationships in the Automotive and Component Industries in Portugal, Ph.D. Thesis, School of Business and Management University of Glasgow, Glasgow 2005, http://theses.gla.ac.uk/1544/1/2005veludophd.pdf (available: 13.03.2018).
 • 4. Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., Collaborate with Your Competitors and Win, "Harvard Business Review" 1989, 67/1.
 • 5. Latusek-Jurczak D., Formy współpracy międzyorganizacyjnej [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, red. A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • 6. Mattessich P.W., Murray-Close M., Monsey B.R., Collaboration: What Makes It Work. A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration, Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul, Minnesota 2001.
 • 7. Moore J., Curry S.R., The Death of Competition, "Fortune" 1996, 133/7.
 • 8. Rigsbee E., PartnerSHIFT. How to Profit from the Partnering Trend, John Wiley and Sons, New York 2000.
 • 9. Szydełko M., Atrybuty i czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstw, "Modern Management Review" 2014, XIX/4.
 • 10. Szydełko M., Ramy koncepcyjne zastosowania benchmarkingu w klastrze, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015/399.
 • 11. Sharma R.S., Iqbal M., Victoriano M., On the Use of Benchmarking and Good Practices for Knowledge Management for Development, "Knowledge Management Research & Practice" 2013, 11/4.
 • 12. Porter M.E., On Competition, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • 13. Wireman T., Benchmarking Best Practices in Maintenance Management, Industrial Press, New York 2004.
 • 14. Bendell T., Boulter L., Goodstadt P., Benchmarking for Competitive Advantage, Financial Times Pitman Publishing, London 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529884

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.