PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (26) | 74--87
Tytuł artykułu

Determinanty zatrudnienia studentów kierunku ZIIP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część 2

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Employment of Students of ZIIP at UE in Wrocław. Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy była ocena oferty dydaktycznej przez studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIIP) UE we Wrocławiu. Autorzy zamierzali udowodnić, że studia magisterskie na kierunku ZIIP oraz dodatkowe formy wsparcia oferowane przez uczelnię (Kuźnia Kompetencji, Staże na Start, Erasmus+) i wynikające z aktywności własnej gwarantują studentom dobre przygotowanie merytoryczne do podjęcia pierwszej pracy. W oparciu o autorski kwestionariusz przeprowadzono badania ankietowe na losowo wybranej grupie studentów dziennych kierunku ZIIP w roku akademickim 2016/2017. Stwierdzono, że niewielu studentów realizuje pełny proces dydaktyczny (słaba frekwencja na wykładach) oraz w niewielkim stopniu uczestniczy w programach lub projektach oferowanych w ramach Kuźni Kompetencji, Staży na Start czy Erasmus+. Znaczna część studentów pracuje zawodowo, co pozostaje w sprzeczności z formułą realizacji studiów dziennych. Studenci starają się łączyć studiowanie z pracą zawodową, co z kolei przyczynia się do tego, że mają większe doświadczenie w radzeniu sobie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i stosunkowo szybko znajdują pracę po ukończeniu studiów. Większość studentów ocenia studia na kierunku ZIIP pozytywnie i jest z nich zadowolona.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to evaluate the educational offer by ZIIP UE students. It is intended to prove that the master's degree in Management and Production Engineering (ZIIP) and additional forms of support offered by Universities ("Expertise", "Start Internships", "Erasmus+") as well as those resulting from their own activity,, guarantee students a good professional preparation to take the first job. Based on the original questionnaire, surveys among a randomly selected group of full-time students of the ZIIP in the academic year 2016/2017 were conducted. It was found that only a few students carried out the entire didactic process (poor attendance on lectures) and to a small extent participated in the programs or projects offered through the forge of "Expertise", "Start Internships", "Erasmus+". A significant proportion of students work professionally, which is in contradiction with the formula for the implementation of full-time studies. Students try to combine studying with work, which in turn contributes to the fact that they have more experience in dealing with interviews and find a job relatively quickly after graduation. The vast majority of students rate studies in the field of ZIIP positively and are satisfied with them.(original abstract)
Twórcy
 • G.A.C. Sp. z o.o., Wołomin
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bartkowiak G., Krugiełka A., 2013, Wizja przyszłej pracy i postrzeganie form elastycznego zatrudnienia wśród studentów i absolwentów szkół wyższych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(35), s. 38-50.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego - Raport Badanie Ludności, 2012.
 • ConQuest Consulting, 2012, Badanie studentów, edycja III, http://www.conquest.pl/wp-content/uploads/ 2012/04/Badanie_Studentow_Final.pdf (15.04.2018).
 • Gimżewska A., Lesiów T., 2017, Determinanty zatrudnienia studentów ZIIP UE we Wrocławiu. Część 1, Nauki Inżynierskie i Technologie, 3.
 • http://ela.nauka.gov.pl/ (15.04.2018).
 • http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ (15.04.2018).
 • http://erasmusplus.org.pl/wyjazdy-i-przyjazdy-studentow-i-pracownikow-uczelni-w-ramacherasmus- 2014/ (15.04.2018).
 • http://kuznia.ue.wroc.pl/ (15.04.2018).
 • http://www.biurokarier.wroclaw.pl/studenci/11184/staze_na_start_ie.html (15.04.2018).
 • http://www.ue.wroc.pl/uczelnia/13437/uczelnia_w_liczbach.html (15.04.2018).
 • http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ie/plany_studiow/sylabusy_ii_stopien/interesy-pracownikow.pdf (15.04.2018).
 • http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ie/plany_studiow/sylabusy_ii_stopien/nowoczesne-metody-zarzadzania. pdf (15.04.2018).
 • http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ie/plany_studiow/sylabusy_ii_stopien/zarzadzanie-projektami-i-innowacjami. pdf (15.04.2018).
 • http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/ie/plany_studiow/sylabusy_ii_stopien/zarzadzanie-wiedza.pdf (15.04.2018).
 • Smarzewska A., Melaniuk E., Dymicka A., Szepeluk A., 2017, Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego absolwentów, Humanities and Social Sciences, 22(XXII), 24(2), s. 273-285.
 • Sowińska A., 2010, Oczekiwania studentów wobec przyszłej pracy zawodowej, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wychowanie w środowisku akademickim. Wybrane zagadnienia, s. 227-240.
 • Tomczyk W., 2013, Kończymy studia i co dalej?, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2(81), s. 113-122.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529918

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.