PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 2 W poszukiwaniu determinant i uwarunkowań wysokiej efektywności organizacji: teoria i praktyka | 57--65
Tytuł artykułu

The Functional Dependence of the Accounting and Internal Control in Management of Agricultural Enterprises

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Funkcjonalna zależność podmiotów ewidencji księgowej i kontroli wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ustalono główne składniki organizacji procesów ewidencji księgowej i kontroli wewnętrznej (źródła informacji, obiekty i metodyka), które będą sprzyjały zapewnieniu skuteczności kontrolnej funkcji ewidencji w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Podkreślono, że ewidencja księgowa, funkcja zarządzania i kontrolna funkcja ewidencji 65 księgowej wzajemnie się uwarunkowują i są metodycznie i metodologicznie związane między sobą. Opisano skuteczność kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie w kontekście wzajemnego związku możliwości dokonywania kontroli przez kierownictwo w odniesieniu do wykonawców. Stwierdzono wpływ pionowej relacji wzajemnej na dyscyplinowanie pracowników, skuteczność i efektywność przeprowadzenia ewidencji księgowej i wykonania kontroli wewnętrznej. Ustalono, że środowisko kontroli jest fundamentem elementów systemu kontroli wewnętrznej. Organizacyjna podstawa wyższego organu zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym jest zapewniona poprzez wybór metodycznych sposobów ewidencji księgowej i kontroli wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main components of the processes of accounting and internal controls (sources, objects and methods) were defined that contribute to the effectiveness of the control function of accounting in the management of the economic entity. It is noted that the accounting function of management and accounting control function and contribute to each other systematically and methodologically related. Outlined effectiveness of internal control of the company in the context of relationship management to control measures performers. The influence of vertical relationship to discipline employees, efficiency and effectiveness of accounting and internal control implementation. Determined that the control environment is the foundation elements of the system of internal control. The organizational basis of the highest body management of agricultural enterprises, provides a choice of teaching methods of accounting and internal controls. (original abstract)
Twórcy
 • Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Bibliografia
 • Hok B., Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, t. I, Nr 20, 2016.
 • Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Kornberger-Sokołowska E., Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, [za:] Finanse Komunalne, Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 1-2/2015.
 • Kożuch A., Z teorii zarządzania finansami lokalnymi, [w:] A. Kożuch, A. Mirończuk (red.), Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, 2005.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2016.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2017.
 • Swianiewicz P., Nadwyżka operacyjna, http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id, (05.01.2018).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966 z późn. zm.
 • Wakuła M., Wybrane problemy zarządzania finansami gmin, Zeszyty naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 82 Seria: Administracja i Zarządzanie, 2009.
 • Wyrębek H., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010, Nr 4 (53).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.