PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 2 W poszukiwaniu determinant i uwarunkowań wysokiej efektywności organizacji: teoria i praktyka | 67--79
Tytuł artykułu

Analysis of the Importance of Factoring on the Polish Market and Influence of Financial Instrument Accounting on Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza znaczenia faktoringu na polskim rynku i wpływu rachunkowości instrumentów finansowych na przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę znaczenia i istoty finansowo-księgowej instrumentów finansowych dla jednostek gospodarczych na przykładzie faktoringu. Przeprowadzono wnioskowanie na przykładzie studiów literaturowych oraz weryfikację sposobu ewidencji w księgach rachunkowych faktoranta w ramach niewystarczających przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości. W artykule przedstawiono księgową istotę faktoringu, która tworzy w tym aspekcie swoiste instrumentarium zarządzania jednostkami gospodarczymi. Opisano istotę i wpływ rachunkowości na przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce oraz pełnione funkcje z punktu widzenia zarządzania na przykładzie ewidencji instrumentu finansowego (faktoringu) w księgach rachunkowych faktoranta. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the analysis of the importance and the financial and accounting nature of financial instruments in business units based on the example of factoring. Conclusions were drawn from literature studies and the method of maintaining the seller's account books was verified in the context of insufficient provisions in the Accounting Act. The nature of factoring, which constitutes a specific set of instruments for managing business units, is presented in the context of accounting. This article describes the nature and influence of accounting on enterprises in today's economy and the functions it fulfils from the point of view of management based on the example of recording a financial instrument (factoring) in the seller's account books. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • References Bacławski K., Udogodnienie z niewygodami, "Businessman Magazine" 1998, nr 10.
 • Biernat T. (red.), Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, Polski Związek Faktorów, 2014.
 • Breaadley R., Stuart M., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
 • Czarnecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa 2007.
 • Felis P., Faktoring - krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 1997, nr 11, s. 652.
 • Golawska-Witkowska G., Rzeczyska A., Factoring as a source of financing the amounts due of enterprises in the conditions of the crisis, "Pieniądze i Więź" 2010, vol. 13, no. 4(49).
 • Gos W., Faktoring a forfaiting [w:] Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, (red.) K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2007.
 • Grzywacz J., Faktoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa - wsparcie czy pułapka? "Finansista" 2002, nr 11.
 • GUS, Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 roku, Warszawa 2014.
 • Jakowiecki M., To był kolejny dobry rok dla polskich faktorów, Rynek faktoringu w Polsce, Gazeta finansowa 2015.
 • Jonasz E., Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2004.
 • Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Kruczalak K., Faktoring i jego gospodarcze zastosowanie, PWN, Warszawa 1997.
 • Matuszewicz J., Rachunkowość od podstaw. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków, Wydawnictwo Finans - servis, Warszawa 2001.
 • Miciuła I., Financial innovations on the currency market as new instruments to risk management, "Journal of International Studies" 2015, Vol. 8, No 1.
 • Polski Związek Faktorów, www.faktoring.pl, (20.10.2017).
 • Puławski M., Nowe formy finansowania wymiany międzynarodowej, Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Warszawa 1979.
 • Sieradzka K., Faktoring jako finansowy instrument współczesnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 50, Szczecin 2012.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Siudek T., Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • Śliwa J., Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Stecki L., Faktoring w praktyce bankowej, TNOiK, Toruń 1996.
 • Szczęsny W., Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994, art. 3 ust. 1 pkt. 23 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 i 613; z 2014 r. poz. 768 i 1100; z 2015 r. poz. 4).
 • Wszelaki A., Faktoring w rachunkowości i sprawozdawczości podmiotu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.