PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 2 W poszukiwaniu determinant i uwarunkowań wysokiej efektywności organizacji: teoria i praktyka | 141--151
Tytuł artykułu

Kredyt handlowy jako źródło finansowania działalności spółdzielni mleczarskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trade Credit as a Source of Business Financing of Dairy Cooperatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu określono zapotrzebowanie na kredyt handlowy, jako źródła finansowania działalności spółdzielni mleczarskich. Kredyt handlowy stanowi spontaniczne źródło finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa. Spółdzielnie mleczarskie wykazywały skłonność do samofinansowania działalności gospodarczej. Zarządzający tymi podmiotami nastawieni byli na akumulację funduszy własnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w przyszłości. W wyniku ograniczonego dostępu do kapitału obcego, w strukturze źródeł finansowania dominowały zobowiązania krótkoterminowe. Kredyt handlowy stanowił alternatywne źródło finansowania bieżącej działalności w stosunku do kredytów i pożyczek. Największe znaczenie w strukturze źródeł finansowania krótkoterminowego odgrywały zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których udział w strukturze wzrastał. Kredyt handlowy nabierał zatem coraz większego znaczenia w finansowaniu działalności operacyjnej spółdzielni mleczarskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents demand for a trade credit as a source of business financing of dairy cooperatives. The trade credit is a kind of spontaneous source of financing of current assets of a company. The dairy cooperatives have a tendency to self-financing their business. The managers of those diary cooperatives are oriented to accumulate own funds to provide financial security in the future. As a result of limited access to foreign capital, the structure of financing sources is dominated by short-term liabilities. The trade credit is alternative source of financing of the current operations in comparison with credits and loans. The most important in the structure of sources of financing are short-term liabilities of supplies and services, rate of which increases in the structure. Therefore the trade credit becomes more and more important in financing of the current operations in dairy cooperatives. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Domańska T., Wybrane elementy polityki kredytu handlowego a wielkość spółdzielni mleczarskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 110, Warszawa 2015.
 • Dworniak J., Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa, Istota - narzędzia - zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Folga J., Kredyt kupiecki, [w:] Kreczmańska-Gigol K. (red.), Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 • Rytko P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Dz.U. Nr 30 poz. 210.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591, z poz. zm.
 • Wędzki D., Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Zawadzka D., Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] Zadora H., Łukasik G. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 107, Katowice 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530046

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.