PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) | 79--97
Tytuł artykułu

The Evolution of Critical Illness Insurance Product Design on the Polish Insurance Market in the Context of International Trends

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The first critical illness insurance was sold in 1983 in South Africa. As was determined in the research process, the first critical illness insurance in Poland was commercialised in 1995. Since that time, it has become a standard insurance cover offered in many markets around the world. This type of insurance has also achieved an established position in the product range offered by domestic insurers especially as an additional cover to life insurance policies. The purpose of this paper is to reconstruct and present the evolution of critical illness cover in the product range domestic insurers offer from the product design point of view. The international background of the analysis applies primarily to those markets which have significantly affected the worldwide development of critical illness insurance products (South Africa, United Kingdom, the United States, Australia and East Asia). The author tries to generalize the dimensions of the product development which were identified as dominant. The time scope of the analysis involves the period between introduction of the first critical illness insurance onto the Polish insurance market and January 2017. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Antidotum na nową grypę. Pierwszy polski produkt ubezpieczeniowy od następstw zachorowania na grypę typy A (H1N1), 2009, "Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja", 12, pp. 31-33.
 • BZ WBK AVIVA, Ogólne warunki ubezpieczenia Onkopolisa, Signature: ONK/IND/01/07/2016, https://static3.bzwbk.pl/asset/b/z/w/bzwbkaviva-owu-onkopolisa_62484.pdf (access 01.09.2017).
 • Cenne życie pracownika, 1998, "Asekuracja&Re", 2, pp. 28-35.
 • Dinani A., Grimshaw D., Robjohns N., Somerville S., A., Staffurth, J., Report of the Critical Illness Healthcare Study Group, The Staple Inn Actuarial Society, 14.03.2000.
 • Dreyer A., Gillmore K., Richardson M., Trauma insurance. Want to play a lottery?, Actuaries Institute 2013 Actuaries Summit, 20-21.05.2013, Sydney.
 • Dygas M., Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (stan na 31 stycznia 2002 r.) cz. 2, "Gazeta Ubezpieczeniowa" website, 12.02.2002, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8056&catid=128:ubezpieczenia-yciowe&Itemid=159 (access 28.08.2017).
 • Dziubińska-Michalewicz M., 1998, Polski rynek ubezpieczeniowy w dziedzinie świadczeń medycznych. Pierwsze doświadczenia i wnioski, IPiSS, 14, Warszawa.
 • Eurostat, 2017, Dane statystyczne dotyczące przyczyn zgonu, 05.2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics/pl (access 18.06.2017).
 • Femina Hestii wyróżniona, Gazeta Ubezpieczeniowa website, 24.02.2004, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1169&catid=125 (access 20.08.2017).
 • Gadkowski M., 1998, Poradnik dla ubezpieczających się na życie, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gatzert N., Maegebier A., 2015, Critical Illness Insurance: Challenges and Opportunities for Insurers, "Risk Management and Insurance Review", 18(2), pp. 255-272.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2017, Rocznik Demograficzny 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Gumna M., 2014, Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli krajowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 3, pp. 149-164.
 • Gumna M., 2015, Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2, pp. 99-115.
 • Jędrzejewska-Wnuk A., 2013, Katalogi poważnych zachorowań w indywidualnych ubezpieczeniach chorobowych - analiza porównawcza, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1, pp. 17-36.
 • Jędrzejewska-Wnuk A., 2013a, Kryteria warunkujące konkurencyjność umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań oferowanych w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie, "Nauki o Finansach", 1(14), pp. 144-162.
 • Kalbarczyk W.P., 2015, Poważne choroby, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", 1, pp. 47-48.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, 2016, Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2016, Część D: Sprawozdanie statystyczne KNF-02 krajowych zakładów ubezpieczeń, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ubezpieczen/Dane_o_rynku/Dane_kwartalne/dane_kw.html (access 01.09.2017).
 • König S., 2011, Critical Illness Versicherung - eine internationale Übersicht, DAAWorkshop fűr junge Mathematiker, SCOR, Loccum 19-20.08.
 • Kowalski A., 2014, Ciężka choroba, "Dziennik Ubezpieczeniowy", 26.02.2014.
 • Kurzępa W., 2004, Polisy zdrowotne w praktyce zakładów ubezpieczeń majątkowych, "Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja", 8, pp. 28-34.
 • mBank, 2015, Ogólne Warunki Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mWaleczni, zatwierdzone uchwałą Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., nr BRE-TU /201 5/3/5/4, 26.03.2015.
 • MetLife realizuje nową strategię, Gazeta Ubezpieczeniowa website, 11.04.2017, http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62878:metliferealizuje-now-strategi&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106 (access 11.09.2017).
 • Michalak J., undat., O dwóch znaczeniach terminu "ubezpieczenie", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, maszynopis (niepublikowany).
 • Munich Re, 2001, Critical Illness Insurance, München.
 • Osak M., 2017, Ewolucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań - doświadczenia rynków zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2, pp. 161-175.
 • Osak M., 2009, O metodzie badania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1, pp. 113-126.
 • Osak M., Więckowska B., 2005, Oferta dodatkowych ubezpieczeń chorobowych w Polsce, [in:] Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Petin J., 1992, Versicherung und gesellschaftliche Risikoproblematik, Institut für Versicherungswirtschaft an der Hochschule St. Gallen, IVW-Schriftenreihe, Band 27, St. Gallen.
 • Pieczykolan R., 1997, Przewodnik po produktach ubezpieczeniowych w Polsce, Wydawnictwo JOTA, Warszawa.
 • Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 1995, Warunki ubezpieczenia "POLISA 100" zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 8/95 z 27.07.1995.
 • Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 1996, Dożywotnie ubezpieczenie na życie "POLISA 100 PLUS", warunki ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 8/96 z 14.08.1996.
 • Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 1997, Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie "PREMIUM" zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 27/97 z 08.09.1997.
 • Polisa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 1997a, Ogólne warunki rodzinnego grupowego ubezpieczenia na życie zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 7 z 18.05.1997.
 • Polski rynek ubezpieczeń życiowych - szanse i zagrożenia, 1999, Raporty i opracowania, BOSS Informacje Ekonomiczne, 11.
 • Prezes UOKiK, 2010, Decyzja RWR 28/2010 z 10 grudnia 2010 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, 2001, Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa.
 • Reynolds C., 2015, Product Innovations in Critical Illness, 12th Geneva Association Health and Ageing Conference "Insuring Health Care for the Elderly in Asia", 16-17.11.2015, https://www.genevaassociation.org/media/933695/ga2015-healthageing-reynolds.pdf (access 19.09.2017).
 • Reynolds C., 2016, CI Pricing Detectives, "PartnerReviews", March. Rynek ubezpieczeń w Polsce. Cz. I. Ubezpieczenia na życie (indywidualne, zbiorowe, emerytalne), 1996, Adlers sp. z o.o.
 • Rynek Zdrowia, 2014, Ankieta: poważna choroba to katastrofa finansowa dla co czwartego Polaka, 29.01.2014, http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Ankietapowazna-choroba-to-katastrofa-finansowa-dla-co-czwartego-Polaka,137835,4.html (access: 03.08.2017).
 • Sangowski T. (ed.), 1996, Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, red. T. Sangowski, SAGA Printing, Poznań.
 • Stroiński E., 1996, Ubezpieczenie na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Wydawnictwo LAM, Warszawa.
 • Stroiński E., 2003, Ubezpieczenia na życie: teoria i praktyka, Poltext, Warszawa.
 • Szczepańska M., 2000, Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek ryzyka choroby, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", 11, pp. 14-19.
 • Szczęśniak M., 2003, Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa.
 • The Insurance Hall of Fame, undat., http://www.insurancehalloffame.org/MariusBarnard.pdf (access 19.11.2016).
 • Journal of Laws 1990 No 59, item 344, Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej.
 • Journal of Laws 1995 No 96, item 478, Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Journal of Laws 1997 No. 28, item 153, Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Journal of Laws 1998 No. 117, item 756, Ustawa z 18 lipca 1998 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych ustaw.
 • Journal of Laws 1998 No. 144, item 929, Ustawa z 9 listopada 1998 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 144, poz. 929).
 • Journal of Laws 1998 No. 162, item 1116, Ustawa z 16 grudnia 1998 roku o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zmianie niektórych ustaw.
 • Więckowska B., 2006, Prywatne ubezpieczenia chorobowe w Polsce, (cz. 1) Nieodszkodowawcze ubezpieczenia chorobowe, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 3-4, pp. 3-11.
 • Wojciechowska U., Olasek P., Czauderna K., Didkowska J., 2016, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku, Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa.
 • Życie na wagę polisy, 1998, "Asekuracja&Re", 4, pp. 28-36.
 • Życie na wagę polisy - część II, 1998, "Asekuracja&Re", 5, pp. 26-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530088

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.