PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 2 | 29--38
Tytuł artykułu

Socio-Economic Determinants of the Development of Small Cities in the Berlin-Brandenburg Metropolitan Region

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju małych miast w Regionie Metropolitalnym Berlin-Brandenburgia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Identyfikacja społeczno-gospodarczych determinant rozwoju małych ośrodków miejskich, funkcjonujących w warunkach transformacji i metropolizacji przestrzeni, stanowi ważny problem badawczy na gruncie geografii miast. W niniejszym opracowaniu problem ten podejmuje się w kontekście Niemiec Wschodnich. Celem artykułu jest charakterystyka najważniejszych współczesnych uwarunkowań i czynników mających wpływ na rozwój małych miast w Regionie Metropolitalnym Berlin-Brandenburgia. Charakterystyka ta opiera się na analizach obejmujących 116 miast i odnosi się do rozwoju przestrzennego i ludnościowego poszczególnych ośrodków w latach 1990-2015. W badaniach wykorzystano materiał statystyczny oraz zbiory danych przestrzennych publikowane przez oficjalne niemieckie instytucje ogólnopaństwowe i regionalne. W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono dużą złożoność warunków determinujących rozwój małych gmin miejskich na obszarze badań. Wynika ona z nakładania się uniwersalnych dla całego obszaru uwarunkowań i czynników transformacyjnych na determinanty wynikające z procesów metropolizacji, których charakter i siła oddziaływania różnicują się w przestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
The identification of socio-economic determinants of the development of small urban centers functioning in the conditions of transformation and metropolization of space constitutes a significant research problem in the area of urban geography. In this study, the problem is discussed in the context of East Germany. The aim of the article is to characterize the most important contemporary determinants and factors influencing the development of small cities in the Berlin-Brandenburg Metropolitan Region. This characterization is based on analyses involving over 100 cities and refers to the spatial and population development of individual urban centers in the years 1990-2015. The research also used statistical material and spatial data sets published by official German national and regional institutions. In the course of the analyses, it was established that the conditions determining the development of small urban communes within the research area are very complex. This results from the overlapping of transformation determinants and factors universal for the whole area and the determinants resulting from the metropolization processes, whose nature and impact diversify in space. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
29--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Bähr, J., C. Jentsch, and W. Kuls. 1992. Bevölkerungsgeographie. Lehrbuch der Allgemeinen Geographie. Berlin - New York: De Gruyter.
 • Barnick, O. 2008. Die schrumpfende Stadt und das Modell der europäischen Stadt. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
 • Bertram, H., and R. Kollmorgen. eds. 2001. Die Transformation Ostdeutschlands. Berichte zum sozialen und politischen Wandel in den neuen Bundesländern. Opladen: Leske + Budrich Verlag.
 • Dolata, M. 2008. "Zmiany struktur terytorialno-administracyjnych w niemieckich krajach związkowych położonych przy granicy z Polską." In Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, edited by S. Dołzbłasz and A. Raczyk, 157-166. Wrocław: IGiRR.
 • Dolata, M., and T. Kaczmarek. 2003. "Zmiany podziału terytorialno-administracyjnego Niemiec Wschodnich w latach 1990-2002." Czasopismo Geograficzne (1/2): 39-57.
 • Hannemann, C. 2003. "Schrumpfende Städte in Ostdeutschland. Ursachen und Folgen einer Stadtentwicklung ohne Wirtschaftswachstum." Aus Politik und Zeitgeschichte 53 (28): 16-24.
 • Heineberg, H. 2006. Stadtgeographie. 3rd ed. Grundriss Allgemeine Geographie. Paderborn-München u.a.: Schöningh.
 • Kollmorgen, R. 2005. Ostdeutschland. Beobachtungen einer Übergangs- und Teilgesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Kollmorgen, R. 2009. "Umbruch ohne Revolution? Beitritt statt Transformation? Zur Deutung des ostdeutschen Wandels seit 1989 im mittelosteuropäischen Kontext." Berliner Debatte Initial 20 (4): 90-103.
 • Körösi, J. 1887. "Propositions pour arriver à une comparabilité internationale des ouvrages de recensement." Bulletin de l'Institut international de Statistique 2 (1): 200-228.
 • Lang, T., and E. Tenz. 2003. Von der schrumpfenden Stadt zur Lean City - Prozesse und Auswirkungen der Stadtschrumpfung in Ostdeutschland und deren Bewältigung. Dortmund: Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur.
 • Loest, E. 2009. "Die Unvollendete. Warum die 1989er Revolution nicht ganz gelungen ist." Die Zeit, 2009.11.05, 45.
 • Schroeder, K. 2006. Die veränderte Republik. Deutschland nach der Wiedervereinigung. Studien zu Politik und Geschichte. Berlin-München: Ernst Vögel Verlag.
 • Schwenk, H. 2002. Lexikon der Berliner Stadtentwicklung. Berlin: Haude & Spener.
 • Wiesenthal, H. 1999. Die Transformation der DDR. Verfahren und Resultate. Gütersloh: Verlag Bertelsmann-Stiftung.
 • Zwahr, H. 2000. "Die 89er Revolution in der DDR." In Grosse Revolutionen in der Geschichte. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, edited by P. Wende, 357-373. München: C. H. Beck.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530098

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.