PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 2 | 39--46
Tytuł artykułu

EU Cohesion at sub-Regional Level : the Case of the sub-Regions of Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spójność Unii Europejskiej na poziomie podregionów : przypadek podregionów województwa warmińsko-mazurskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najbiedniejszych regionów UE. Region jest też wewnętrznie zróżnicowany na poziomie podregionów. Celem badań jest ocena skuteczności polityki spójności w podregionach (NUTS 3) województwa warmińsko-mazurskiego: ełckim, elbląskim i olsztyńskim. Podstawą oceny była zmiana pozycji w rankingu względem wszystkich sub-regionów UE. Zróżnicowanie i zmiany struktury gospodarki są badane przy użyciu zmian udziałów sektorów gospodarki (według nomenklatury NACE Rev. 2) w tworzeniu wartości dodanej brutto. Źródłem danych jest Eurostat. Wyniki badań są niejednoznaczne. Chociaż niektóre wskaźniki (zatrudnienie i PKB na mieszkańca) uległy poprawie, nie występuje konwergencja sigma, a pozycje tych podregionów nie wykazują istotnych zmian, tylko podregion olsztyński odnotowuje niewielką poprawę w rankingu. Bardzo mały awans w rankingu oznacza, że tempo doganiania UE jest zbyt wolne. Mimo to, osiągnięte rezultaty pozwalają na pozytywną ocenę wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na zatrudnienie i wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Warmińsko-Mazurskie Voivodship is one of the poorest EU regions. The region is internally diverse at the sub-regional level. The aim of the study is to assess the effectiveness of cohesion policy in the sub-regions (NUTS 3 ) of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship: Ełcki, Elbląski, and Olsztyński. The basis of assessment that was adopted was the change of position relative to all EU-sub-regions. Changes of economy structure are studied using the changes of the shares of sectors - NACE Rev. 2 in creating the Gross Value Added. The source of data is Eurostat. The results are ambiguous. Although some indicators (employment and GDP per capita) have improved, sigma convergence does not occur and the positions of those sub-regions do not show any significant changes, only Olsztyński sub-region noted small improvement in the ranking. Very small progress in the ranking means that the pace of catching up is too slow. Despite this, effects of membership in the European Union for employment and growth is positively assessed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
39--46
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
  • Bogdański, M. 2017. "Miasta i obszary słabo zurbanizowane a procesy konwergencji gospodarczej w Polsce." In Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność, edited by E. Pancer-Cybulska and Ł. Olipra, 40-50. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Heffner, K., and P. Gibas. 2017. "Centra regionów a spójność regionalna w Polsce." In Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność, edited by E. Pancer-Cybulska and E. Szostak, 98-110. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  • Herbst, M., and P. Wójcik. 2012. "Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach - niektóre determinanty i efekty przestrzenne." Ekonomista (2): 175-201.
  • Kowalski, A.M. 2008. Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006. Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
  • Kowerski, M., J. Bielak, D. Długosz, and M. Poninkiewicz. 2014. "Assessment of the Economic Cohesion of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 12 (3): 139-154.
  • Panukhnyk, O. 2016. "New Regional Structural Policy of Ukraine in Terms of EU Integration." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (1): 63-68.
  • Próchniak, M. 2004. "Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000." Gospodarka Narodowa (3): 27-44.
  • Wojtowicz, D., and A. Olechnicka. 2016. "Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (3): 25-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530100

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.