PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 2 | 47--58
Tytuł artykułu

Accessibility of Polish and Nordic Cittaslow Towns

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dostępność polskich i nordyckich miast Cittaslow
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie dostępności transportowej (według dwóch kryteriów: fly&60 i 6×60×60) oraz dostępności informacyjnej (internetowej) wszystkich polskich (28) i wszystkich nordyckich (9) miast zrzeszonych w Międzynarodową Sieć Miast Dobrego Życia. Badania zostały przeprowadzone metodą badań niereaktywnych: analizy treści, desk research. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kryterium fly&60 spełnia osiem miast Cittaslow (siedem polskich i jedno nordyckie), a kryterium 6×60×60 - pięć miast (cztery polskie i jedno nordyckie), co potwierdza tezę o peryferyjnym charakterze miast Cittaslow, mogącym być atraktorem, ze względu na to, że ich położenie z dala od uczęszczanych tras może powodować, że te małe miasta staną się (niektóre z nich już są) celem turystów szukających alternatywnych form wypoczynku wpisując się w rozwijający się światowy trend zrównoważonej turystyki. Dostępność informacji na temat miast Cittaslow w Internecie jest zróżnicowana, ale co do zasady mała. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to indicate transport accessibility (according to two criteria: fly&60 and 6×60×60) and information accessibility (on the Internet) of all Polish (28 ) and all Nordic (9 ) towns - members of the International Network of Cities Where Living is Good. The research was conducted using non-reactive methods: content analysis and desk research. The analysis has shown that the fly&60 criterion is met by eight Cittaslow towns (seven Polish and one Nordic), and the 6×60×60 criterion - by five towns (four Polish and one Nordic), which confirms the thesis on the peripheral nature of Cittaslow cities, which in fact may be perceived as an attracting factor. Their location, away from frequently used routes, may attract (some of them already do so) tourists seeking alternative forms of leisure, following a growing global trend of sustainable tourism. The level of accessibility to online information on the Cittaslow towns is varied, but rather low. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
47--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gdańsk, Poland
Bibliografia
 • Broadway, M. 2015. "Implementing the Slow Life in Southwest Ireland: a Case Study of Clonakilty and Local Food." Geographical Review 105 (2): 216-234. doi: 10.1111/j.1931-0846.2014.12067.x.
 • Dickinson, J., and L. Lumsdon. 2010. Slow Travel and Tourism. Tourism, environment and development series. London - Washington, DC: Earthscan.
 • Dogrusoy, I.T., and A. Dalgakiran. 2011. "An Alternative Approach in Sustainable Planning: Slow Urbanism." ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research 5 (1): 127-142.
 • Galibarczyk, M. 2017. "Sieć Cittaslow jako wizerunkowy produkt turystyczny województwa warmińsko-mazurskiego." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 110-121. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Górski, Ł., B. Maćkiewicz, and A. Rutkowski. 2017. "Przynależność do Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow a rynek nieruchomości." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 123-134. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Gruszecka-Tieśluk, A. 2013. Lokalny wymiar ruchu Slow w Polsce na przykładzie Slow Food oraz Cittaslow. Doctoral thesis, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Hatipoglu, B. 2015. "'Cittaslow': Quality of Life and Visitor Experiences." Tourism Planning & Development 12 (1): 20-36. doi: 10.1080/21568316.2014.960601.
 • Hjalager, A.M., G. Kwiatkowski, and M.O. Larsen. 2018. "Innovation Gaps in Scandinavian Rural Tourism." Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 18 (1): 1-17. doi: 10.1080/15022250.2017.1287002.
 • Hutnikiewicz, I.M. 2009. "Polska Krajowa Sieć Miast 'Cittaslow.'" In Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, edited by J. Poczobut. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
 • Jung, T.H., E.M. Ineson, and A. Miller. 2014. "The Slow Food Movement and sustainable tourism development: a case study of Mold, Wales." International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 8 (4): 432-445. doi: 10.1108/IJCTHR-01-2014-0001.
 • Kaczmarek, U., and B. Konecka-Szydłowska. 2013. "Prospectives for Development of Small Towns in Wiel-kopolska Voivodeship." In Kleinestädte in Mittel- und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler Entwicklung, edited by J. Burdack and A. Kriszan, 66-88. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.
 • Kalisiak, A. 2017. "Analiza możliwości włączenia Rawy Mazowieckiej do sieci Cittaslow w kontekście doświadczeń Lidzbarka Warmińskiego." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 282-302. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Khoo-Lattimore, C., and S.F. Adeyinka-Ojo. 2013. "Slow Food Events as a High Yield Strategy for Rural Tourism Destinations: the Case of Bario, Sarawak." Worldwide Hospitality and Tourism Themes 5 (4): 353-364. doi: 10.1108/WHATT-03-2013-0012.
 • Knox, P.L. 2005. "Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast World." Journal of Urban Design 10 (1): 1-11. doi: 10.1080/13574800500062221.
 • Konecka-Szydłowska, B. 2017. "Zróżnicowanie polskiej sieci miast Cittaslow w aspekcie społeczno-gospodarczym." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow edited by E. Strzelecka, 61-73. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Kopeć, A. 2012. "Cittaslow - Alternative Idea of Urban Development of Small Cities." In Urban energy, edited by I.M. Burda, A. Kopeć and G. Rembarz, 52-56. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Kwiatek-Sołtys, A., and H. Maine. 2015. "Cittaslow, a Qualitative Approach to Small Towns' Local Development." In Miasto w badaniach geografów. Tom 2, edited by M. Soja and A. Zborowski, 123-136. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 • Lowry, L.L. 2011. CittaSlow, Slow Cities, Slow Food: Searching for a Model for the Development of Slow Tourism. Paper read at Seeing the Forest and the Trees - Big Picture Research in a Detail-Driven World, 2011.06.19-21, at London, Ontario, Canada.
 • Maćkiewicz, B., and B. Konecka-Szydłowska. 2017. "Green Tourism: Attractions and Initiatives of Polish Cittaslow Cities." In Tourism in the City. Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism, edited by N. Bellini and C. Pasquinelli, 297-309. Springer International Publishing Switzerland.
 • Mayer, H., and P.L. Knox. 2006. "Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World." Journal of Urban Affairs 28 (4): 321-334. doi: 10.1111/j.1467-9906.2006.00298.x.
 • Mazur-Belzyt, K. 2014. "Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow." Problemy Rozwoju Miast (3): 39-45.
 • Nilsson, J.H., A.C. Svard, A. Widarsson, and T. Wirell. 2011. "'Cittaslow' Eco-Gastronomic Heritage as a Tool for Destination Development." Current Issues in Tourism 14 (4): 373-386. doi: 10.1080/13683500.2010.511709.
 • Park, E., and S. Kim. 2016. "The Potential of Cittaslow for Sustainable Tourism Development: Enhancing Local Community's Empowerment." Tourism Planning & Development 13 (3): 351-369. doi: 10.1080/21568316.2015.1114015.
 • Parkins, W., and G. Craig. 2006. Slow Living. Oxford - New York: Berg.
 • Pink, S. 2007. "Sensing Cittaslow: Slow Living and the Constitution of the Sensory City." The Senses and Society 2 (1): 59-77.
 • Pink, S. 2008. "Sense and Sustainability: the Case of the Slow City Movement." Local Environment 13 (2): 95-106. doi: 10.1080/13549830701581895.
 • Pink, S. 2009. "Urban Social Movements and Small Places." City 13 (4): 451-465.
 • Pink, S. 2011. "Amateur Documents? Amateur Photographic Practice, Collective Representation and the Constitution of Place in UK Slow Cities." Visual Studies 26 (2): 92-101.
 • Pink, S., and T. Lewis. 2014. "Making Resilience: Everyday Affect and Global Affiliation in Australian Slow Cities." Cultural Geographies 21 (4): 695-710. doi: 10.1177/1474474014520761.
 • Pink, S., and L.J. Servon. 2013. "Sensory Global Towns: an Experiential Approach to the Growth of the Slow City Movement." Environment and Planning A 45 (2): 451-466. doi: 10.1068/a45133.
 • Poczobut, J. 2010. "Działania rewitalizacyjne w miasteczkach polskiej krajowej sieci miast 'Cittaslow.'" Zarządzanie Publiczne (1/2): 105-119.
 • Presenza, A., T. Abbate, and M. Perano. 2015. "The Cittaslow Certification and Its Effects on Sustainable Tourism Governance." Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal 5 (1): 40-64.
 • Rembarz, G., and B. Labuhn. 2017. "Potencjał rozwoju strategii slow city dla rozwoju miast kształtujących się metropolii polskich. Na przykładzie Pucka i Kartuz miast Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 135-159. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Salm, J. 2017. "Idea Cittaslow a tożsamość miast województwa warmińsko-mazurskiego. Między Umbrią a Warmią i Mazurami." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 74-81. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Sept, A., and P. Potz. 2013. "Cittaslow-Germany: dove i piccoli centri urbani si rappresentano." U3 i Quaderni (3): 57-64.
 • Sohn, D., H.-J. Jang, and T. Jung. 2015. Go Slow and Curvy. Understanding the Philosophy of the Cittaslow Phenomenon. Springer International Publishing Switzerland.
 • Strzelecka, E. ed. 2017a. Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow. 2nd ed extended. Monografie / Politechnika Łódzka. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Strzelecka, E. 2017b. "Małe miasta a nowoczesne modele rozwoju miast." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 13-40. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Strzelecka, E. 2017c. "Tworzenie Karty Rozwoju Małego Miasta." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 191-206. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Sukiennik, M. 2014. "Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa." Turystyka Kulturowa (3): 21-38.
 • Twardowska-Jania, A. 2017. "Oddolna inicjatywa wprowadzenia Prudnika do sieci miast Cittaslow." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 177-181. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Zadęcka, E. 2016. "Downshifting. Koncepcja nowego stylu życia w małym mieście." Handel Wewnętrzny. Marketing, Rynek, Przedsiębiorstwo 62 (4): 350-360.
 • Zawadzka, A.K. 2017a. "Identyfikacja inicjatyw służących budowaniu tożsamości lokalnej w wybranych miastach sieci Cittaslow." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 82-96. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Zawadzka, A.K. 2017b. "Making Small Towns Visible in Europe. The Case of Cittaslow Network - the Strategy Based on Sustainable Development." Transylvanian Review of Administrative Sciences: 90-106. doi: 10.24193/tras.SI2017.6.
 • Zawadzka, A.K. 2017c. "Potencjalne implikacje społeczno-ekonomiczne akcesji do sieci Cittàslow w erze przyspieszenia." In Gospodarka przestrzenna - kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji, edited by P. Churski, 125-141. KPZKPAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530102

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.